Marlie kan praktisch aan de slag na de cursus Dyslexiespecialist 2.0 7 september 2021

Al 24 jaar is Marlie Kisters werkzaam in het speciaal onderwijs. Sinds vorig jaar werkt ze als intern begeleider op de Widdonckschool in Heibloem. In haar werk kreeg ze steeds vaker te maken met dyslexie en daarom volgde ze van februari tot en met april 2021 de cursus Dyslexiespecialist 2.0 bij Driestar onderwijsadvies. Wij vroegen haar naar haar ervaringen met deze cursus. Lees mee!

Op welke manier heb je te maken met dyslexie in je werk?

“Bij ons op school was het bieden van zorg niveau 3, extra zorg aan leerlingen verzorgd door interne deskundigen, niet helemaal op pijl. In het verleden waren er weinig kinderen met dyslexie, maar nu bestaan er steeds vaker vermoedens van dyslexie bij onze leerlingen. Daarom kwam er prioriteit te liggen bij het op orde krijgen van die zorg binnen de school.” vertelt Marlie.

Veel kinderen binnen de school waar Marlie werkt scoren slecht op de DMT, een test die scholen en leerkrachten helpt bij het vaststellen van dyslexie onder leerlingen. Toch hebben de kinderen die slechte resultaten behalen op de DMT een acceptabel AVI. “Dan vragen wij ons ook af hoe dat kan. Ik vind het lastig om daar goed mee om te gaan, we kunnen niet zomaar alle leerlingen aandragen voor een dyslexieverklaring.”

Waarom ben je de cursus Dyslexiespecialist 2.0 gaan volgen?

“We merkten dat lang niet alle kinderen die last hebben van dyslexie ook de juiste erkenning en ondersteuning krijgen. Maar dat vind ik wel belangrijk! Ik wist al wel het één en ander over dyslexie, volgde wel eens een workshop of webinar, maar ik wilde er nog meer over leren. Ik ben lang op zoek geweest naar de juiste cursus, juist omdat ik al zoveel wist.” Marlie was specifiek op zoek naar een cursus die haar zou leren hoe je de theorie vertaalt naar de dagelijkse praktijk op school.

Als school ben je beperkt door de expertise binnen je eigen team. “Als je niemand in huis hebt, dan houdt het op. Maar je kunt als school voor speciaal onderwijs eigenlijk niet aankomen met: dit kunnen wij niet binnen de formatie”. Daarom koos Marlie ervoor om zich extra te verdiepen in dyslexie.

Wat is je echt bijgebleven van de cursus Dyslexiespecialist 2.0?

“De cursus is heel divers, en heeft mij qua onderwerpen echt geboden waar ik naar op zoek was! Ik vond het heel bijzonder dat we als groep van allemaal vreemden, toch echt het gevoel hadden dat we elkaar kenden. Er was veel ruimte om buiten de lesmomenten om vragen te stellen per e-mail, maar ik had nog wel meer willen leren van de andere deelnemers aan de cursus.”

Hoe gebruik je de nieuwe kennis in je dagelijkse werkzaamheden?

“We hebben afgelopen tijd gewerkt aan een nieuw beleidsniveau waarbij de zorgniveaus gewaarborgd worden. Daarnaast werken we met beleidskaarten, waaraan we de nodige aanpassingen aan hebben gedaan sinds het volgen van de cursus.”

Sinds het volgen van de cursus, en op aanraden van één van de experts van de cursus, is de school waar Marlie werkt gestart met trainen voor de DMT op woordniveau. Leerlingen in het speciaal onderwijs vinden het lezen van woordjes zonder context mogelijk lastiger. “Het AVI is namelijk wel goed bij veel van onze leerlingen. Dus nu oefenen we hier bewust mee.”

Wil jij net als Marlie de cursus Dyslexiespecialist 2.0 volgen? De cursus start weer op 28 september 2021. Klik hier voor meer informatie en meld je aan! Wil je liever een kortdurende cursus volgen over Dyslexie? Bekijk dan eens ons cursusaanbod bij de Dyslexie Academie

Meer nieuws