Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen 18 februari 2021

Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.


Ondanks Corona gaat het onderwijs door

Al is het met vallen en opstaan, leerlingen volgen lessen, sommigen bereiden zich voor op de overgang naar het VO en kiezen voor nieuwe scholen. Deze onzekere tijd stelt leerlingen voor vragen maar zij hebben ook ideeën over hun toekomst. En meer dan ooit zijn ouders betrokken bij de schoolgang van hun kinderen, al zien zij de leraren minder dan ooit. Die doen intussen hun uiterste best om onderwijs te verzorgen en leerlingen te ondersteunen.

In dit webinar besteden wij speciale aandacht aan het belangrijkste gesprek tijdens de schooltijd: dat tussen leraren, ouders en leerlingen onderling, het driehoeksgesprek. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders. Tijdens dit webinar is er ruimte voor vragen en inbreng van de deelnemers.

Een aantal boeiende sprekers vertelt hoe zij de driehoek ‘school-ouders-leerling’ aandacht geven, ook in deze tijd.

Meer informatie?

Download deze informatieve flyer voor meer informatie of kijk op www.samenzijnwijschool.nl om je aan te melden!

Meer nieuws

  • Zomerschool 2021 | Pandemie: kantelpunt of pas op de plaats?

   Ben je op zoek naar verdieping? Is het einde van je studie in zicht, of ben je net aan het werk? Ben jij benieuwd naar hoe andere jongvolwassenen als christen in het leven staan? Dan is de zomerschool wat voor jou. Sprekers met verschillende expertise delen hun persoonlijke verhaal en kennis met je.

  • Data evenementen Driestar educatief bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium van Driestar educatief. Hierbij de data voor het cursusjaar 2021-2022.

  • Hoe leren we kinderen vroomheid?

   Hebt u daar weleens over nagedacht, hoe we kinderen vroomheid kunnen leren? Vanuit een ver verleden stelt Comenius ons die vraag. Hij komt aan de orde in het tiende hoofdstuk van zijn boekje De moederschool. Dat boekje draagt hij op ‘aan de goddelijke, christelijke ouders, onderwijzers en begeleiders, en aan allen die zich bezighouden met de zorg voor het jonge kind.’ Daarmee wordt in ieder geval een deel van het lezerspubliek van DRS Magazine aangesproken. En als u met oudere kinderen werkt, is het even zinvol om de tekst van Comenius te lezen en in het team daarop te reflecteren.

  • Professionele leergemeenschap: effectief of een vlag op een modderschuit?

   Lerende teams zijn in. Tegenwoordig vaak een professionele leergemeenschap(PLG) genoemd. Maar iets een naam geven zegt nog niet zoveel, vindt Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Hij ziet het risico dat PLG zelfs een vlag op een modderschuit kan worden. Waar moet een goede professionele leergemeenschap aan voldoen?

  • Pilot tieneronderwijs

   Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat er een flinke kloof bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze zelfde signalen krijgen we ook vanuit de praktijk. Daarom zijn we binnen Driestar educatief gestart met de pilot ‘oudere kind’ (tieneronderwijs). Binnen deze pilot brengen we studenten pabo en LVO samen, om samen met docenten en het onderzoekscentrum, onderzoek te doen naar deze overgangsperiode. Door inzichten die in de praktijk opgedaan worden, hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.