Leerlijn Zien! uitgebreid met graadmeters Geplaatst op 16 november 2018

Voor Zien!-scholen die ook gebruik maken van de module leerlijnen, is er de Zien!-leerlijn, die gratis gebruikt kan worden. Daarin zijn nu ook doelen opgenomen voor Betrokkenheid en Welbevinden.

Vanaf augustus zijn ook de handelingssuggesties voor betrokkenheid en welbevinden herzien. Lees er meer over in dit artikel. Daarmee zijn er ook leerdoelen opgesteld voor deze twee graadmeters. Die zijn ingevoerd in de al bestaande Leerlijn Zien! in de module Leerlijnen. Daarmee kun je ook deze doelen inplannen voor je groep of cluster leerlingen, en leerlingen volgen in hun ontwikkeling.

Basisbehoeften

Voor een goede betrokkenheid en een goed welbevinden is het belangrijk dat er voldaan wordt aan de psychologische basisbehoeften van het kind: relatie, competentie en autonomie. Deze begrippen komen ook terug in de leerlingvragenlijsten. De basisbehoefte relatie werken we uit in relatie met andere kinderen en relatie met de leerkracht. Bij elk van deze vier basisbehoeften zijn doelen geformuleerd voor betrokkenheid en welbevinden.

Ontwikkelingsleeftijden

De leerdoelen voor de sociale vaardigheden zijn gegroepeerd per ontwikkelingsleeftijd. Zo kun je, ook voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, nagaan welke doelen zij beheersen en wat de vervolgdoelen kunnen zijn om aan te werken. Voor betrokkenheid en welbevinden is deze opbouw niet aangebracht. Immers, leerlingen van alle leeftijden zouden betrokken moeten zijn en zich wel moeten bevinden om goed te functioneren. Ze kunnen daar hun hele schoolloopbaan aan werken. Sommige doelen zijn voor kinderen van de laagste ontwikkelingsleeftijden nog te moeilijk. Bijvoorbeeld het werken aan intrinsieke doelen (welbevinden) of de verantwoordelijkheid voor het leerproces (betrokkenheid). Deze doelen zijn dan ingepland in de leerlijn vanaf hogere ontwikkelingsniveaus.

Ook gebruiken?

Wil je deze (vernieuwde) leerlijn ook gaan gebruiken? Dan kun je deze gratis overnemen uit de database, als je een licentie hebt voor de module leerlijnen. Maak je geen gebruik van de module, dan kun je de leerlingen natuurlijk ook volgen op de doelen. Je vindt de doelen terug bij de handelingssuggesties, of in een totaalschema, dat je kunt downloaden onder de knop Informatief op het startscherm van Zien!.

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?