Leerlijn ZIEN! uitgebreid met graadmeters Geplaatst op 16 november 2018

Voor ZIEN!-scholen die ook gebruik maken van de module leerlijnen, is er de ZIEN!-leerlijn, die gratis gebruikt kan worden. Daarin zijn nu ook doelen opgenomen voor Betrokkenheid en Welbevinden.

Vanaf augustus zijn ook de handelingssuggesties voor betrokkenheid en welbevinden herzien. Lees er meer over in dit artikel. Daarmee zijn er ook leerdoelen opgesteld voor deze twee graadmeters. Die zijn ingevoerd in de al bestaande Leerlijn ZIEN! in de module Leerlijnen. Daarmee kun je ook deze doelen inplannen voor je groep of cluster leerlingen, en leerlingen volgen in hun ontwikkeling.

Basisbehoeften

Voor een goede betrokkenheid en een goed welbevinden is het belangrijk dat er voldaan wordt aan de psychologische basisbehoeften van het kind: relatie, competentie en autonomie. Deze begrippen komen ook terug in de leerlingvragenlijsten. De basisbehoefte relatie werken we uit in relatie met andere kinderen en relatie met de leerkracht. Bij elk van deze vier basisbehoeften zijn doelen geformuleerd voor betrokkenheid en welbevinden.

Ontwikkelingsleeftijden

De leerdoelen voor de sociale vaardigheden zijn gegroepeerd per ontwikkelingsleeftijd. Zo kun je, ook voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, nagaan welke doelen zij beheersen en wat de vervolgdoelen kunnen zijn om aan te werken. Voor betrokkenheid en welbevinden is deze opbouw niet aangebracht. Immers, leerlingen van alle leeftijden zouden betrokken moeten zijn en zich wel moeten bevinden om goed te functioneren. Ze kunnen daar hun hele schoolloopbaan aan werken. Sommige doelen zijn voor kinderen van de laagste ontwikkelingsleeftijden nog te moeilijk. Bijvoorbeeld het werken aan intrinsieke doelen (welbevinden) of de verantwoordelijkheid voor het leerproces (betrokkenheid). Deze doelen zijn dan ingepland in de leerlijn vanaf hogere ontwikkelingsniveaus.

Ook gebruiken?

Wil je deze (vernieuwde) leerlijn ook gaan gebruiken? Dan kun je deze gratis overnemen uit de database, als je een licentie hebt voor de module leerlijnen. Maak je geen gebruik van de module, dan kun je de leerlingen natuurlijk ook volgen op de doelen. Je vindt de doelen terug bij de handelingssuggesties, of in een totaalschema, dat je kunt downloaden onder de knop Informatief op het startscherm van ZIEN!.

Meer nieuws

  • Waardenvorming moet antwoord zijn op beeldcultuur

   Wat we ook van de huidige cultuur vinden, we moeten onze jongeren leren om daarmee wijs en bewust om te gaan. Dat schrijft Sjaak Jacobse, onderwijsadviseur Mediawijsheid, in het Reformatorisch Dagblad.

  • Kijk het debat tussen Kees van der Staaij en Thierry Baudet live mee!

   Vuurwerk tijdens deze eerste ‘Nacht van Gouda’! We verwachten een spetterend debat tussen twee vooraanstaande politici: Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, en Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Kijk live mee via de livestream.

  • Breng het vak Engels op een hoger plan met de cursus coördinator Engels

   Er gaat weer een nieuwe cursus coördinator Engels van start! Tijdens vier cursus- en twee terugkomavonden adviseren onze onderwijsadviseurs je over de positie van Engels op jouw school. Misschien is jouw school al goed bezig. Misschien gebeurt er nog weinig. Deze kleinschalige cursus heeft oog en advies voor beide scholen.

  • ZIEN!vo goedgekeurd voor monitoring sociale veiligheid

   Scholen voor voortgezet onderwijs mogen vanaf het huidige schooljaar (2018-2019) de leerlingvragenlijst van ZIEN!vo gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. De inspectie heeft daar toestemming voor gegeven. Dat is goed nieuws voor scholen die de lijst al gebruiken, en voor scholen die op zoek zijn naar een kwalitatief goede vragenlijst!

  • Week van de mediatheek: 'De tabernakel is schitterend illustratiemateriaal'

   De mediatheek van Driestar hogeschool is er voor studenten, maar ook voor leerkrachten in het werkveld. Marieke Nieuwenhuis, leerkracht op de Graaf Jan van Nassauschool: “De materialen uit de mediatheek zijn ondersteunend voor mijn lessen. De kinderen tonen hierdoor meer interesse in het verhaal!”