Leerlijn Zien! uitgebreid met graadmeters 16 november 2018

Voor Zien!-scholen die ook gebruik maken van de module leerlijnen, is er de Zien!-leerlijn, die gratis gebruikt kan worden. Daarin zijn nu ook doelen opgenomen voor Betrokkenheid en Welbevinden.

Vanaf augustus zijn ook de handelingssuggesties voor betrokkenheid en welbevinden herzien. Lees er meer over in dit artikel. Daarmee zijn er ook leerdoelen opgesteld voor deze twee graadmeters. Die zijn ingevoerd in de al bestaande Leerlijn Zien! in de module Leerlijnen. Daarmee kun je ook deze doelen inplannen voor je groep of cluster leerlingen, en leerlingen volgen in hun ontwikkeling.

Basisbehoeften

Voor een goede betrokkenheid en een goed welbevinden is het belangrijk dat er voldaan wordt aan de psychologische basisbehoeften van het kind: relatie, competentie en autonomie. Deze begrippen komen ook terug in de leerlingvragenlijsten. De basisbehoefte relatie werken we uit in relatie met andere kinderen en relatie met de leerkracht. Bij elk van deze vier basisbehoeften zijn doelen geformuleerd voor betrokkenheid en welbevinden.

Ontwikkelingsleeftijden

De leerdoelen voor de sociale vaardigheden zijn gegroepeerd per ontwikkelingsleeftijd. Zo kun je, ook voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, nagaan welke doelen zij beheersen en wat de vervolgdoelen kunnen zijn om aan te werken. Voor betrokkenheid en welbevinden is deze opbouw niet aangebracht. Immers, leerlingen van alle leeftijden zouden betrokken moeten zijn en zich wel moeten bevinden om goed te functioneren. Ze kunnen daar hun hele schoolloopbaan aan werken. Sommige doelen zijn voor kinderen van de laagste ontwikkelingsleeftijden nog te moeilijk. Bijvoorbeeld het werken aan intrinsieke doelen (welbevinden) of de verantwoordelijkheid voor het leerproces (betrokkenheid). Deze doelen zijn dan ingepland in de leerlijn vanaf hogere ontwikkelingsniveaus.

Ook gebruiken?

Wil je deze (vernieuwde) leerlijn ook gaan gebruiken? Dan kun je deze gratis overnemen uit de database, als je een licentie hebt voor de module leerlijnen. Maak je geen gebruik van de module, dan kun je de leerlingen natuurlijk ook volgen op de doelen. Je vindt de doelen terug bij de handelingssuggesties, of in een totaalschema, dat je kunt downloaden onder de knop Informatief op het startscherm van Zien!.

Meer nieuws

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

  • Word jij een dyslexiespecialist 2.0?

   Bram (7 jaar) gaat na de zomervakantie naar groep 4. Hij heeft veel moeite met het oppakken van het leesproces. Ook spelling is voor hem lastig. Al het hele jaar zit hij in de intensieve instructiegroep voor lezen. Wanneer is het moment om de zorg te intensiveren? Moet er bij Bram ook gedacht worden aan dyslexie en hoe verloopt dat traject dan precies?