Leerlijn spelling gebaseerd op Cito 3.0 in module Leerlijnen 16 april 2018

De CED-groep heeft een nieuwe leerlijn Spelling gemaakt, die is gebaseerd op de Cito 3.0-toetsen. Deze leerlijn is nu ook beschikbaar in de module Leerlijnen van ParnasSys.

De doelen die geformuleerd zijn in deze leerlijn, zijn gebaseerd op wat er in de Cito-toetsen gevraagd wordt. Er zijn daarom doelen voor elk halfjaar geformuleerd.

Niveau

De leerlijn is bedoeld voor het basisonderwijs. Er zijn leerrroutes voor de uitstroombestemmingen havo/vwo (1S), vmbo tl/gl (1S), vmbo kb/bb (1F) en pro (<1F).

Ook gebruiken?

Je kunt deze leerroute overnemen uit de database. De naam van de leerlijn is CED Spelling bij Cito 3.0 (2018). Deze leerlijn vervangt dan de leerlijn Spelling die beschikbaar is binnen het pakket CED Basis Taal en Rekenen. Werk je nog met de Cito 2.0 toetsen? Daarvoor is een aparte leerlijn beschikbaar, die je ook kunt overnemen uit de database (CED Spelling bij Cito 2.0 (2014)).

Meer nieuws

  • Een collegedag van de post-hbo-opleiding Jonge kind

   Tijdens de anderhalf jaar durende post-hbo-opleiding Jonge kind kun jij als leerkracht verdieping en uitbreiding aanbrengen van je kennis en vaardigheden. Om een indruk te krijgen van de opleiding nemen we jou een dagje mee!

  • De boodschap van een kleuter die slakken kapottrapt

   Een bomvolle congreszaal op 28 maart jl.! 200 onderwijscollega’s waren deze dag in Gouda voor het symposium Het jonge kind van Driestar onderwijsadvies en KOC Diensten. Een terugblik in woord en beeld.

  • Nu in midden-Nederland: basiscursus pedagogiek en didactiek voor catecheten

   Catecheten hebben vaak nauwelijks tot geen onderwijservaring. Dit kan hen belemmeren in het geven van de catechisatielessen. ‘Overdag hebben we vaak een heel ander beroep en ’s avonds staan we ineens voor zo’n groep,’ aldus een ambtsdrager. In samenwerking met het Wartburg College biedt Driestar educatief een basiscursus catechese aan om handvatten te bieden aan catecheten.

  • VO-raad: conclusie van de Onderwijsinspectie eenzijdig en daarmee onterecht

   De VO-raad vindt de conclusie van de Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs zou ‘afglijden’ eenzijdig en daarmee onterecht.

  • Nieuw boek over identiteit in de schoolvakken

   Als het gaat over de christelijke identiteit van het onderwijs, denken veel docenten vooral aan hun christenzijn als persoon of aan de dagopening. In het boek ‘Lesgeven is lofzeggen’ staat juist de inhoud van het vak centraal.