‘Laat peuters en kleuters toch spelen!’ 12 september 2019

Laat peuters en kleuters toch spelen!’ is een veelgehoorde kreet als het om jonge kinderen gaat. Betekent dat ook dat je je niet met het spel van peuters en kleuters moet bemoeien?


Integendeel! Jonge kinderen hebben een enthousiaste pedagogisch-medewerker/leerkracht nodig die hen stimuleert om te spelen, die een betekenisvolle leeromgeving kan creëren en spelbegeleiding kan geven als het kind dit nodig heeft. Kortom: kinderen laten spelen is een vak!

Om dat vak goed te kunnen uitvoeren heb je kennis nodig. Kennis over de spelontwikkeling en begeleiding tijdens het spel van peuters en kleuters. Maar vooral ook kennis van spelontwikkelingsniveau, de verschillende soorten spel en de rol van pedagogisch-medewerker/leerkracht binnen het spel.
 
Tijdens het spel wil je als professional graag kinderen begeleiden waar dit nodig is. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je tijdens het spel het kind begeleiden en volgen? Hoe sluit je aan en welke vragen stel je zodat je het kind kan stimuleren tijdens het spelen, als het spelen niet vanzelf gaat. Kennis van het spelontwikkelingsniveau is dan van groot belang, zodat je als professional aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling tijdens spelmomenten.
 
Als je peuters en kleuters op een prettige en uitdagende manier kan laten spelen en de spelontwikkeling kan stimuleren, lever je een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind. Want spelen is leren!

Driestar educatief biedt de onderstaande mogelijkheden om het spel te stimuleren/begeleiden

 • Kinderen helpen zich in te leven in hun rol
 • Kinderen informatie bieden over de situatie waarover ze spelen
 • Kinderen helpen de situatie en de handelingen te verwoorden
 • Kinderen helpen om plannen en ideeën op elkaar af te stemmen
 • Andere activiteiten (constructieve, beeldende, lees/schrijf en reken-wiskunde activiteiten) bij het spel betrekken
 • Nieuwe impulsen geven als het spel dreigt vast te lopen
 • Structuur bieden met materialen en middelen
 • Als kinderen zelf uit de spelsituatie stappen
 • Als kinderen bepaalde technieken of vaardigheden blijken te missen
 • Oriënteren op het spel, meespelen tijdens het spel en reflecteren na het spel

Meer weten?

Wil jij meer weten over  de mogelijkheden van spelbegeleiding bij jonge kinderen? Driestar onderwijsadvies helpt je graag verder om het jonge kind spelend te laten ontwikkelen, zodat het spelend leert.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met onderwijsadviseur Stien Meerkerk door een e-mail te sturen of te bellen naar: 06 104 411 38

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!