‘Laat peuters en kleuters toch spelen!’ 12 september 2019

Laat peuters en kleuters toch spelen!’ is een veelgehoorde kreet als het om jonge kinderen gaat. Betekent dat ook dat je je niet met het spel van peuters en kleuters moet bemoeien?


Integendeel! Jonge kinderen hebben een enthousiaste pedagogisch-medewerker/leerkracht nodig die hen stimuleert om te spelen, die een betekenisvolle leeromgeving kan creëren en spelbegeleiding kan geven als het kind dit nodig heeft. Kortom: kinderen laten spelen is een vak!

Om dat vak goed te kunnen uitvoeren heb je kennis nodig. Kennis over de spelontwikkeling en begeleiding tijdens het spel van peuters en kleuters. Maar vooral ook kennis van spelontwikkelingsniveau, de verschillende soorten spel en de rol van pedagogisch-medewerker/leerkracht binnen het spel.
 
Tijdens het spel wil je als professional graag kinderen begeleiden waar dit nodig is. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je tijdens het spel het kind begeleiden en volgen? Hoe sluit je aan en welke vragen stel je zodat je het kind kan stimuleren tijdens het spelen, als het spelen niet vanzelf gaat. Kennis van het spelontwikkelingsniveau is dan van groot belang, zodat je als professional aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling tijdens spelmomenten.
 
Als je peuters en kleuters op een prettige en uitdagende manier kan laten spelen en de spelontwikkeling kan stimuleren, lever je een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind. Want spelen is leren!

Driestar educatief biedt de onderstaande mogelijkheden om het spel te stimuleren/begeleiden

 • Kinderen helpen zich in te leven in hun rol
 • Kinderen informatie bieden over de situatie waarover ze spelen
 • Kinderen helpen de situatie en de handelingen te verwoorden
 • Kinderen helpen om plannen en ideeën op elkaar af te stemmen
 • Andere activiteiten (constructieve, beeldende, lees/schrijf en reken-wiskunde activiteiten) bij het spel betrekken
 • Nieuwe impulsen geven als het spel dreigt vast te lopen
 • Structuur bieden met materialen en middelen
 • Als kinderen zelf uit de spelsituatie stappen
 • Als kinderen bepaalde technieken of vaardigheden blijken te missen
 • Oriënteren op het spel, meespelen tijdens het spel en reflecteren na het spel

Meer weten?

Wil jij meer weten over  de mogelijkheden van spelbegeleiding bij jonge kinderen? Driestar onderwijsadvies helpt je graag verder om het jonge kind spelend te laten ontwikkelen, zodat het spelend leert.

Kijk voor meer informatie op onze website, stuur een e-mail of neem telefonisch contact op via: 06 104 411 38

Meer nieuws

  • Nieuw: de Dyslexie Academie!

   Driestar onderwijsadvies heeft iets nieuws: de Dyslexie Academie. Voor alles wat je wilt weten rondom dyslexie en hoe je kinderen met dyslexie kunt helpen, kun je nu bij ons terecht!

  • Reis mee!

   Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Niet de bestemming, maar het vervoer erheen staat centraal.

  • 75 jaar Driestar in beeld en geluid!

   Al 75 jaar leidt De Driestar scholieren en studenten op. Waar komen ze terecht? En, hoe kijken ze terug op hun opleiding? Kijk mee met de introfilmpjes die tijdens de reünie zijn getoond!

  • Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend

   Wist je dat 1 op de 10 kinderen in Nederland het risico loopt op laaggeletterdheid? Deze week zet de Stichting Lezen en Schrijven zich in voor een geletterd Nederland.

  • De eerste week zit er bijna op: 300 nieuwe pabo-studenten gestart

   Het nieuwe studiejaar is begonnen, de kop is eraf. Bij Driestar hogeschool starten ongeveer 300 nieuwe pabo-studenten. De meesten van hen in voltijd, anderen in deeltijd of de duale variant. Het totaal aantal studenten is gegroeid ten opzichte van vorig jaar, en ook is een groei zichtbaar bij de zij-instromers. Afgelopen week stond in het teken van een veelzijdige introductie aan de hogeschool.