L-E-Z-E-N, LEE-ZEN en nu vloeiend! 8 april 2021

Vloeiend lezen; makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ondersteun je kinderen bij het vloeiend leren lezen? Rita (intern begeleider) en Bart (leerkracht groep 3/4) zien dat de leesachterstanden mede door de lockdown versterkt worden. Hoe kunnen zij (en jij als leerkracht of ib'er) daarmee omgaan?

Rita, intern begeleider, merkt bij het analyseren van de leestoetsen dat veel kinderen van de groepen 3 en 4 niet of nauwelijks vooruit zijn gegaan met lezen. Ook de leerkrachten van groep 3 en 4 merken op dat de leerlingen door de lockdown stil lijken te hebben gestaan in hun leesontwikkeling. Rita en de leerkrachten van groep 3 en 4 gaan rond de tafel zitten om een plan te verzinnen om de zwakke lezers te helpen, maar waar begin je? Welke methode zet je in? Welke methode is haalbaar in de praktijk en effectief gebleken?
 
Bart, leerkracht van groep 3/4, heeft een oudergesprek over de leesontwikkeling van Bob. Bart heeft gezien dat Bob wel alle letters kent, maar nog steeds niet tot vloeiend lezen is gekomen. Ouders geven aan dat ze echt proberen zoveel mogelijk met Bob te lezen, maar dat het er vaak bij inschiet. En voegen de ouders toe: Kunnen jullie op school niet wat meer betekenen voor Bob? Daarvoor zit hij tenslotte op school. Bart geeft aan dat school nog erg bezig is in het zoeken naar de juiste leesmethode voor zwakke lezers, maar als deze is gekozen dat Bob zeker in aanmerking zal komen.

Leesachterstanden

Herken je de casussen van Rita en Bart? Kinderen kunnen achterstanden opgebouwd hebben (mede door de lockdown) op het gebied van lezen. Als leerkracht of ib'er ondersteun je de leerlingen weer op hun eigen niveau te komen. Daarvoor heb je de juiste methode en kennis nodig. Twee effectief gebleken methodes om leeszwakke kinderen vloeiend te leren lezen zijn de Connect Vloeiend Lezen en RALFI-methode.

Connect Vloeiend Lezen

Connect Vloeiend Lezen is een programma voor kinderen die de aanvankelijke leeshandeling beheersen, maar niet komen tot het automatiseren daarvan. De centrale doelen van Connect Vloeiend Lezen zijn: leeskilometers maken en het komen tot vloeiendheid. Ter bevordering van deze vloeiendheid wordt gebruik gemaakt van herhaald lezen. Binnen een connectsessie wordt een tekst meerdere malen gelezen.  

RALFI

RALFI is een leesprogramma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen. Denk aan minder dan twee AVI-niveaus per jaar. RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. Er wordt gewerkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Je kunt deze methodieken inzetten in groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool en op het speciaal basisonderwijs. De verschillende oefenvormen zijn geschikt voor individuele én voor groepsgewijze interventie. De methodieken passen ook in het schooltraject van het dyslexieprotocol.

Tip: op onze kinderpagina van dyslexie staan verschillende RALFI teksten over corona. 

Meer informatie

Wil jij meer weten over de methodes en leeszwakke kinderen op de juiste manier ondersteunen op je school? Meld je dan aan voor de cursus Leesmethodieken op 20 mei en 10 juni. In deze cursus wordt uitgelegd voor wie de methodes Connect Vloeiend Lezen en RALFI geschikt zijn, hoe je deze in de praktijk inzet en wat je hiervoor nodig hebt. Meld je aan via onderstaande link. 

>> Meld je hier aan voor de cursus Leesmethodieken.

Meer nieuws

  • Webinar Mag ik ook iets zeggen? - een kort verslag

   Tijdens het webinar georganiseerd door Samen zijn wij school (SZWS) op 25 maart jongstleden ging het om de stem van de leerling, de ouder en de leerkracht/docent. Deze Gouden Driehoek zorgt voor een toename van de ouderbetrokkenheid, autonomie bij de leerlingen en geeft leerkrachten meer inzicht in wie de leerling is.

  • Dyslexiewedstrijd 2021 – doe jij ook mee?

   Ook dit jaar hebben we weer een 'dyslexiewedstrijd' voor alle kinderen die bij ons dyslexiebehandeling krijgen. Wie vertelt, knutselt of schrijft er om een originele en leuke manier iets over zijn bijzondere boek? De winnaar krijgt de enige echte dyslexietrofee en een andere mooie prijs. Doe jij mee?

  • Symposium Het jonge kind ook online een succes

   Inspiratie, ontmoeting en gezelligheid; de vaste ingrediënten van symposium Het jonge kind ontbraken ook dit jaar niet. Zo’n 280 deelnemers volgden op 24 maart dit symposium. Thuis achter de laptop of samen met het onderbouwteam voor het digibord, met wat toegestuurd lekkers binnen handbereik. Samen leerden we meer over problematisch gedrag bij kleuters, een rijke speelleeromgeving, schrijfproblemen en een taalontwikkelingsstoornis. ‘Wat fijn om zo online een mooie dag met elkaar te hebben!’

  • Vraag 1 april de lerarenbeurs aan

   Vanaf 1 april om 00.00 uur kun je de lerarenbeurs weer aanvragen. In een kamerbrief is de lijn voor het aanvragen voor een lerarenbeurs voor 2021-2022 uiteengezet. Goed nieuws is aanvragen die vorig jaar zijn afgewezen i.v.m. bereiken van het subsidieplafond met voorrang worden behandeld. Benieuwd hoe jij de lerarenbeurs kunt gebruiken? 

  • Het Nationaal Programma Onderwijs, wat betekent dat voor jouw school?

   Op 17 februari maakte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat er 8,5 miljard euro beschikbaar komt voor een Nationaal Programma Onderwijs. Op 24 maart ontvingen alle schoolbesturen en schoolleiders een aanvullende brief met meer informatie. In dit bericht werken we voor je uit waar het programma uit bestaat, wat er van de scholen verwacht wordt en hoe Driestar onderwijsadvies je kan helpen.