Knuffelen met je moeder is normaal 17 februari 2016

‘Neem maandverband, een pop of deodorant mee’, vertelt Elly van der Gouwe. Ze werkt aan Wonderlijk Gemaakt Speciaal, materiaal voor seksuele vorming voor mensen met een verstandelijke beperking. Zintuiglijk en beeldend materiaal is hierbij cruciaal.

Concreet

Wonderlijk Gemaakt geeft handreikingen voor begeleiders en leerkrachten om over seksuele vorming in gesprek te gaan. ‘Het is belangrijk dingen heel concreet te benoemen aan de hand van tekeningen en te oefenen met poppenspel of een oefening in de klas. (…) Als je jarig bent, knuffel je je moeder. Dat is normaal. Maar je knuffelt niet met de buurvrouw, tenzij zij echt een vriendin is.’

Wonderlijk Gemaakt Speciaal

Wonderlijk Gemaakt Speciaal is een uitbreiding van al bestaande methodes voor het basisonderwijs en PrO/LWOO. Een christelijke visie is hierin het uitgangspunt voor seksuele vorming. Elly: ‘Wij benadrukken in ons materiaal dat mensen mooi geschapen zijn door God.’ Leerlingen en cliënten krijgen daarom mee dat ze ‘nee’ mogen zeggen als ze worden aangeraakt terwijl ze dat niet willen.

Open en eenvoudig

Elly vat samen wat het doel van haar werk voor Wonderlijk Gemaakt is: ‘Ik hoop echt dat leerkrachten, begeleiders en ouders hiermee woorden en handvatten hebben om open en eenvoudig in gesprek te gaan. En dat al die jongens en meisjes, tieners en volwassenen met een verstandelijke beperking blij zijn met hun lichaam en weten bij wie ze horen.’
 
Kort geleden werd Elly geïnterviewd door het Nederlands Dagblad. Het artikel is hier terug te lezen.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.