Kinderboekenweek: gi-ga-groen 28 september 2022

Van 5 tot 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar gaat het over gi-ga-groen, en dat houdt in dat alle boeken waarin natuur en/of milieu aandacht krijgen speciale belangstelling krijgen.

Geschenk

Over het geschenk, ‘Waanzinnige boomhutverhalen’ is in de media veel discussie geweest: moet je met zo’n boek kinderen aan het lezen krijgen? En is er geen Nederlandse auteur die ervoor in aanmerking komt? Naar mijn idee zijn dat terechte vragen. Als kinderen niet lezen, is alles beter dan niets. Kinderen kunnen enorm genieten van eenvoudige verhalen waarover ze niet te veel hoeven na te denken. De bekende formule geeft hun de zekerheid dat ze zo’n boek aankunnen (Ghesquière, 2009). Als het goed is, gaat deze fase een keer over en groeien kinderen naar een ander genre. Daarvoor moet het boekenaanbod op school groot en divers zijn.

De Christelijke Kinderboekenweek

De meeste scholen zullen al een tijd geleden informatie van de Christelijke Kinderboekenweek hebben ontvangen. Er zijn weer mooie actieboeken; bovendien zijn er zelfs twee boeken beschikbaar als luisterboek. Voor zwakke lezers kan het een goede afwisseling zijn: zelf lezen, laten voorlezen, voorlezen + meelezen, enzovoorts.

Samenlezen

Een boek wil ik in het bijzonder onder de aandacht brengen: Een bos vol confetti, met allemaal dialogen over de natuur. Het zogenaamde theaterlezen is een uitermate geschikte leesvorm: kinderen oefenen deze teksten grondig, waarna ze opgevoerd worden. Erg zwakke lezers kunnen zo vaak oefenen als ze willen of als nodig is, zodat ze met zelfvertrouwen hun tekst vloeiend kunnen lezen. Het opvoeren is het doel; samen genieten van de tekst en natuurlijk een succeservaring opdoen. In dit filmpje legt auteur Marlies Verhelst uit wat theaterlezen behelst. En natuurlijk: dit boek past precies bij het thema gi-ga-groen!

Het lied van de spreeuw

Het mooie prentenboek Het lied van de spreeuw van Octavie Wolters leent zich er goed voor om in de Kinderboekenweek mee aan de slag te gaan. Op de website www.boekenopdracht.nl staat bij deze titel een gratis les. Iedereen met een account kan deze downloaden, maar ter gelegenheid van de Kinderboekenweek krijg je de les gratis.

Actueel repertoire

Voor (aanstaande) groepsleerkrachten is het belangrijk hun kennis van recente jeugdliteratuur op peil te brengen en te houden. Uit onderzoek blijkt dat dat geen sinecure is: de repertoirekennis is doorgaans niet groot  (Kieft, Van Steensel, Jongstra, & Van den Eijnden, 2021). Een leescoördinator kan ervoor zorgen dat dit punt geagendeerd wordt. De Kinderboekenweek met de Griffel- en Penseel-bekroningen is daar een mooie aanleiding voor.
 
Janneke de Jong

Meer nieuws