Kinderboekenweek: gi-ga-groen 28 september 2022

Van 5 tot 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar gaat het over gi-ga-groen, en dat houdt in dat alle boeken waarin natuur en/of milieu aandacht krijgen speciale belangstelling krijgen.

Geschenk

Over het geschenk, ‘Waanzinnige boomhutverhalen’ is in de media veel discussie geweest: moet je met zo’n boek kinderen aan het lezen krijgen? En is er geen Nederlandse auteur die ervoor in aanmerking komt? Naar mijn idee zijn dat terechte vragen. Als kinderen niet lezen, is alles beter dan niets. Kinderen kunnen enorm genieten van eenvoudige verhalen waarover ze niet te veel hoeven na te denken. De bekende formule geeft hun de zekerheid dat ze zo’n boek aankunnen (Ghesquière, 2009). Als het goed is, gaat deze fase een keer over en groeien kinderen naar een ander genre. Daarvoor moet het boekenaanbod op school groot en divers zijn.

De Christelijke Kinderboekenweek

De meeste scholen zullen al een tijd geleden informatie van de Christelijke Kinderboekenweek hebben ontvangen. Er zijn weer mooie actieboeken; bovendien zijn er zelfs twee boeken beschikbaar als luisterboek. Voor zwakke lezers kan het een goede afwisseling zijn: zelf lezen, laten voorlezen, voorlezen + meelezen, enzovoorts.

Samenlezen

Een boek wil ik in het bijzonder onder de aandacht brengen: Een bos vol confetti, met allemaal dialogen over de natuur. Het zogenaamde theaterlezen is een uitermate geschikte leesvorm: kinderen oefenen deze teksten grondig, waarna ze opgevoerd worden. Erg zwakke lezers kunnen zo vaak oefenen als ze willen of als nodig is, zodat ze met zelfvertrouwen hun tekst vloeiend kunnen lezen. Het opvoeren is het doel; samen genieten van de tekst en natuurlijk een succeservaring opdoen. In dit filmpje legt auteur Marlies Verhelst uit wat theaterlezen behelst. En natuurlijk: dit boek past precies bij het thema gi-ga-groen!

Het lied van de spreeuw

Het mooie prentenboek Het lied van de spreeuw van Octavie Wolters leent zich er goed voor om in de Kinderboekenweek mee aan de slag te gaan. Op de website www.boekenopdracht.nl staat bij deze titel een gratis les. Iedereen met een account kan deze downloaden, maar ter gelegenheid van de Kinderboekenweek krijg je de les gratis.

Actueel repertoire

Voor (aanstaande) groepsleerkrachten is het belangrijk hun kennis van recente jeugdliteratuur op peil te brengen en te houden. Uit onderzoek blijkt dat dat geen sinecure is: de repertoirekennis is doorgaans niet groot  (Kieft, Van Steensel, Jongstra, & Van den Eijnden, 2021). Een leescoördinator kan ervoor zorgen dat dit punt geagendeerd wordt. De Kinderboekenweek met de Griffel- en Penseel-bekroningen is daar een mooie aanleiding voor.
 
Janneke de Jong

Meer nieuws

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.