Kinderboeken en grove taal 12 oktober 2021

Het boek dat bekroond is met de Gouden Griffel kan van de Bond tegen vloeken ook goud krijgen voor het taalgebruik: Gozert van Pieter Koolwijk bevat volgens het recent gepubliceerde juryrapport geen grove taal.


De Bond tegen vloeken voert jaarlijks een kinderboekenonderzoek uit. Ook dit jaar is er weer een rapport. Het onderzoek beperkt zich tot een aantal boeken die genomineerd zijn door de Griffeljury en de Kinderjury. De lezersjury van de Bond tegen vloeken kijkt naar de mate waarin grove taal wordt gebezigd en noteert alle woorden die als grof en onbeschaafd bestempeld kunnen worden. Het kinderboekenonderzoek is dus een puur kwantitatief onderzoek en heeft als zodanig een signaalfunctie. Het is dus goed nieuws dat Gozert van Pieter Koolwijk geen grove taal bevat.

Bovendien zijn er diverse boeken waarin de auteur personages laat reageren op grove taal. Hier kun je het rapport inzien.
 

Meer nieuws