Kennistoets Bijbelonderwijs 31 maart 2022

Een aantal jaren geleden is er gewerkt aan de ontwikkeling van een kennistoets Bijbelonderwijs voor het primair onderwijs. Voormalig onderwijsadviseur van Driestar onderwijsadvies, Chiel Noort, heeft de toets ontwikkeld en daarover ook met allerlei scholen contact gehad. Het idee was om te komen tot een toets die op de computer gemaakt kon worden en waarvan de resultaten centraal verwerkt zouden worden door de afdeling kwaliteitszorg van Driestar educatief.

Als zo’n toets een aantal jaren achter elkaar in groep 8 afgenomen wordt, is er vergelijkingsmateriaal beschikbaar waarmee we iets kunnen zeggen over toe- of afgenomen Bijbelkennis. Voor dat initiatief bleek helaas te weinig belangstelling, zodat een digitale toets die centraal verwerkt wordt er niet komt. Intussen is er wel een database van vragen beschikbaar: 124 over het Oude Testament, 95 over het Nieuwe Testament, 21 over de geloofsleer en 16 over de kerkgeschiedenis. Het grootste deel van de database bestaat uit meerkeuzevragen.

Bijbelonderwijs is belangrijk in het christelijk-reformatorisch onderwijs en leerkrachten willen inzicht hebben in de resultaten. Daarom stelt Driestar onderwijsadvies de database gratis ter beschikking aan scholen die daar belangstelling voor hebben. De vragen staan in een Word-document, dus met knippen en plakken stelt iedere school eenvoudig een eigen toets samen. Zoals hierboven gezegd gaat het om een toets die alleen kennis aan de orde stelt. Iedere school hoopt naast kennis ook andere dingen te bereiken met het Bijbelonderwijs, maar op de resultaten daarvan werpt deze toets geen licht.

Wie belangstelling heeft voor deze database kan contact opnemen met Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming, via h.vermeulen@driestar-educatief.nl.  

Meer nieuws

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.

  • Kinderboekenweek: gi-ga-groen

   Van 5 tot 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar gaat het over gi-ga-groen, en dat houdt in dat alle boeken waarin natuur en/of milieu aandacht krijgen speciale belangstelling krijgen.

  • Wil jij groeien als coördinator Engels?

   Wie neemt het voortouw bij het vak Engels? Wie houdt de gemaakte afspraken rond Engels in de gaten?