Kennistoets Bijbelonderwijs 31 maart 2022

Een aantal jaren geleden is er gewerkt aan de ontwikkeling van een kennistoets Bijbelonderwijs voor het primair onderwijs. Voormalig onderwijsadviseur van Driestar onderwijsadvies, Chiel Noort, heeft de toets ontwikkeld en daarover ook met allerlei scholen contact gehad. Het idee was om te komen tot een toets die op de computer gemaakt kon worden en waarvan de resultaten centraal verwerkt zouden worden door de afdeling kwaliteitszorg van Driestar educatief.

Als zo’n toets een aantal jaren achter elkaar in groep 8 afgenomen wordt, is er vergelijkingsmateriaal beschikbaar waarmee we iets kunnen zeggen over toe- of afgenomen Bijbelkennis. Voor dat initiatief bleek helaas te weinig belangstelling, zodat een digitale toets die centraal verwerkt wordt er niet komt. Intussen is er wel een database van vragen beschikbaar: 124 over het Oude Testament, 95 over het Nieuwe Testament, 21 over de geloofsleer en 16 over de kerkgeschiedenis. Het grootste deel van de database bestaat uit meerkeuzevragen.

Bijbelonderwijs is belangrijk in het christelijk-reformatorisch onderwijs en leerkrachten willen inzicht hebben in de resultaten. Daarom stelt Driestar onderwijsadvies de database gratis ter beschikking aan scholen die daar belangstelling voor hebben. De vragen staan in een Word-document, dus met knippen en plakken stelt iedere school eenvoudig een eigen toets samen. Zoals hierboven gezegd gaat het om een toets die alleen kennis aan de orde stelt. Iedere school hoopt naast kennis ook andere dingen te bereiken met het Bijbelonderwijs, maar op de resultaten daarvan werpt deze toets geen licht.

Wie belangstelling heeft voor deze database kan contact opnemen met Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming, via h.vermeulen@driestar-educatief.nl.  

Meer nieuws