Kennis delen in techniekprogramma voor mavoleerlingen 18 november 2015

Om het technisch talent van mavoleerlingen zo goed mogelijk te benutten en de doorstroom naar een technische vervolgopleiding te bevorderen is het M-Tech programma opgezet.

De scholen die aan het M-tech programma deelnemen, delen onderling hun kennis. Driestar onderwijsadvies traint deze scholen hoe ze het beste kennis kunnen delen.

Meer aandacht voor techniek

In het M-Tech programma is er onder meer aandacht voor technologie in de loopbaanoriëntatie,  meer samenwerking in de onderwijsketen de samenwerking met de techniekbranches (bedrijfsleven). Het M-Tech programma wordt uitgevoerd door het Platform Bèta Techniek, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er nemen zo’n honderd scholen deel aan het programma.

Kennis delen in netwerken

Deze honderd scholen participeren in netwerken om hun kennis en ontwikkelingen te delen. Deze netwerken worden geleid door M-techexperts. Het is van cruciaal belang dat mooie ontwikkelingen door de professionals worden gedeeld in hun netwerk: andere scholen profiteren daarvan!

Peerreviews

Driestar onderwijs heeft de M-techexperts geleerd hoe zogenaamde ‘peerreviews’ ingezet kunnen worden om kennisdeling tussen scholen te bevorderen. Peerreview (ook wel: collegiale toetsing) is een methode om de kwaliteit van het werk te delen en/of te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega's.

De M-techexperts waren zeer tevreden over de kwaliteit van de training. Wil je meer weten over het inzetten van peerreviews in jouw werk? Neem contact op met A. (Arend) Flier, 0182-760375.


Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.