Interactievaardigheden in de omgang met jonge kinderen 3 juli 2019

Rhodé heeft een diertje gevonden tijdens het buitenspel. Ze laat het aan jou en de kinderen zien. Hoe reageer jij? ‘O, dat is interessant!’ En je vertelt er van alles over. Of… ‘Brr, weg met dat beestje!’

De pedagogische kwaliteit van pedagogisch medewerkers wordt vaak afgemeten aan de kwaliteit van interactievaardigheden. We onderscheiden drie algemene en drie educatieve vaardigheden. 

Algemeen:

 • Sensitieve responsiviteit (hoe goed reageer je op de signalen die een kind geeft)
 • Respect voor de autonomie van een kind
 • Structureren en grenzen stellen

Educatief:
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen
Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) heeft de afgelopen jaren een aantal kwaliteitsmetingen gedaan en daarbij gekeken hoe de pedagogisch medewerkers scoren op deze pedagogische vaardigheden. Als het gaat om de algemene vaardigheden scoren de pm’ers wel voldoende. Bij de educatieve vaardigheden zijn de scores lager. Vooral het ‘praten en uitleggen’ en het ‘begeleiden van interacties tussen kinderen’ scoren onvoldoende. 

Driestar onderwijsadvies biedt een workshop aan waarbij pedagogisch medewerkers diepgaand aan de slag gaan met hun interactievaardigheden. Tijdens deze workshop doen we ook een test waarbij herkenbare situaties worden geschetst. Je vult in wat jouw reactie zou zijn. Aan het einde van de test worden de scores weergegeven en wordt inzichtelijk waar hoog en waar laag gescoord wordt.
 

Hoe scoor jij op deze vaardigheden?

Er zijn digitale testen aanwezig waarbij bijvoorbeeld 7 herkenbare situaties worden geschetst. Jij vult in wat jouw reactie zou zijn. Aan het einde van de test kun je zien waar je hoog op scoort of juist niet. Als het goed is, zijn de verschillende vaardigheden zichtbaar. Dat is nodig voor een goede balans.
Scoor je hoog op ‘praten en uitleggen’, dan ben je veel zelf aan het woord. Kinderen begrijpen dan misschien veel, krijgen uitgebreide informatie over alles wat er om hen heen gebeurt, maar misschien besteed je daardoor wel te weinig tijd aan het begeleiden van interacties. Of je respecteert minder de autonomie van het kind omdat je de activiteiten te weinig afstemt op zijn voorkeur.

Uitslag

Aan het einde van de test kun je zien welke vaardigheid bij jou overheerst. De uitslag zegt veel over jouw manier van omgaan met de kinderen. En andersom ontdek je misschien ook vaardigheden die je helemaal niet hebt gekozen. Herken je dit? Hoe zou je deze vaardigheden kunnen versterken?
Hoe scoort je collega? Zijn jullie verschillend in je aanpak of doe je juist veel dingen op dezelfde manier? Door middel van een workshop kunnen we samen met jouw team kijken naar de jullie interactievaardigheden. De workshop duurt 2,5 uur en geven we graag op locatie. Klik voor meer informatie op de link hiervoor of neem contact op met onderwijsadviseur Karen Dekker.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.