Interactievaardigheden in de omgang met jonge kinderen 3 juli 2019

Rhodé heeft een diertje gevonden tijdens het buitenspel. Ze laat het aan jou en de kinderen zien. Hoe reageer jij? ‘O, dat is interessant!’ En je vertelt er van alles over. Of… ‘Brr, weg met dat beestje!’

De pedagogische kwaliteit van pedagogisch medewerkers wordt vaak afgemeten aan de kwaliteit van interactievaardigheden. We onderscheiden drie algemene en drie educatieve vaardigheden. 

Algemeen:

 • Sensitieve responsiviteit (hoe goed reageer je op de signalen die een kind geeft)
 • Respect voor de autonomie van een kind
 • Structureren en grenzen stellen

Educatief:
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen
Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) heeft de afgelopen jaren een aantal kwaliteitsmetingen gedaan en daarbij gekeken hoe de pedagogisch medewerkers scoren op deze pedagogische vaardigheden. Als het gaat om de algemene vaardigheden scoren de pm’ers wel voldoende. Bij de educatieve vaardigheden zijn de scores lager. Vooral het ‘praten en uitleggen’ en het ‘begeleiden van interacties tussen kinderen’ scoren onvoldoende. 

Driestar onderwijsadvies biedt een workshop aan waarbij pedagogisch medewerkers diepgaand aan de slag gaan met hun interactievaardigheden. Tijdens deze workshop doen we ook een test waarbij herkenbare situaties worden geschetst. Je vult in wat jouw reactie zou zijn. Aan het einde van de test worden de scores weergegeven en wordt inzichtelijk waar hoog en waar laag gescoord wordt.
 

Hoe scoor jij op deze vaardigheden?

Er zijn digitale testen aanwezig waarbij bijvoorbeeld 7 herkenbare situaties worden geschetst. Jij vult in wat jouw reactie zou zijn. Aan het einde van de test kun je zien waar je hoog op scoort of juist niet. Als het goed is, zijn de verschillende vaardigheden zichtbaar. Dat is nodig voor een goede balans.
Scoor je hoog op ‘praten en uitleggen’, dan ben je veel zelf aan het woord. Kinderen begrijpen dan misschien veel, krijgen uitgebreide informatie over alles wat er om hen heen gebeurt, maar misschien besteed je daardoor wel te weinig tijd aan het begeleiden van interacties. Of je respecteert minder de autonomie van het kind omdat je de activiteiten te weinig afstemt op zijn voorkeur.

Uitslag

Aan het einde van de test kun je zien welke vaardigheid bij jou overheerst. De uitslag zegt veel over jouw manier van omgaan met de kinderen. En andersom ontdek je misschien ook vaardigheden die je helemaal niet hebt gekozen. Herken je dit? Hoe zou je deze vaardigheden kunnen versterken?
Hoe scoort je collega? Zijn jullie verschillend in je aanpak of doe je juist veel dingen op dezelfde manier? Door middel van een workshop kunnen we samen met jouw team kijken naar de jullie interactievaardigheden. De workshop duurt 2,5 uur en geven we graag op locatie. Klik voor meer informatie op de link hiervoor of neem contact op met onderwijsadviseur Karen Dekker.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!