Interactievaardigheden in de omgang met jonge kinderen 3 juli 2019

Rhodé heeft een diertje gevonden tijdens het buitenspel. Ze laat het aan jou en de kinderen zien. Hoe reageer jij? ‘O, dat is interessant!’ En je vertelt er van alles over. Of… ‘Brr, weg met dat beestje!’

De pedagogische kwaliteit van pedagogisch medewerkers wordt vaak afgemeten aan de kwaliteit van interactievaardigheden. We onderscheiden drie algemene en drie educatieve vaardigheden. 

Algemeen:

 • Sensitieve responsiviteit (hoe goed reageer je op de signalen die een kind geeft)
 • Respect voor de autonomie van een kind
 • Structureren en grenzen stellen

Educatief:
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen
Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) heeft de afgelopen jaren een aantal kwaliteitsmetingen gedaan en daarbij gekeken hoe de pedagogisch medewerkers scoren op deze pedagogische vaardigheden. Als het gaat om de algemene vaardigheden scoren de pm’ers wel voldoende. Bij de educatieve vaardigheden zijn de scores lager. Vooral het ‘praten en uitleggen’ en het ‘begeleiden van interacties tussen kinderen’ scoren onvoldoende. 

Driestar onderwijsadvies biedt een workshop aan waarbij pedagogisch medewerkers diepgaand aan de slag gaan met hun interactievaardigheden. Tijdens deze workshop doen we ook een test waarbij herkenbare situaties worden geschetst. Je vult in wat jouw reactie zou zijn. Aan het einde van de test worden de scores weergegeven en wordt inzichtelijk waar hoog en waar laag gescoord wordt.
 

Hoe scoor jij op deze vaardigheden?

Er zijn digitale testen aanwezig waarbij bijvoorbeeld 7 herkenbare situaties worden geschetst. Jij vult in wat jouw reactie zou zijn. Aan het einde van de test kun je zien waar je hoog op scoort of juist niet. Als het goed is, zijn de verschillende vaardigheden zichtbaar. Dat is nodig voor een goede balans.
Scoor je hoog op ‘praten en uitleggen’, dan ben je veel zelf aan het woord. Kinderen begrijpen dan misschien veel, krijgen uitgebreide informatie over alles wat er om hen heen gebeurt, maar misschien besteed je daardoor wel te weinig tijd aan het begeleiden van interacties. Of je respecteert minder de autonomie van het kind omdat je de activiteiten te weinig afstemt op zijn voorkeur.

Uitslag

Aan het einde van de test kun je zien welke vaardigheid bij jou overheerst. De uitslag zegt veel over jouw manier van omgaan met de kinderen. En andersom ontdek je misschien ook vaardigheden die je helemaal niet hebt gekozen. Herken je dit? Hoe zou je deze vaardigheden kunnen versterken?
Hoe scoort je collega? Zijn jullie verschillend in je aanpak of doe je juist veel dingen op dezelfde manier? Door middel van een workshop kunnen we samen met jouw team kijken naar de jullie interactievaardigheden. De workshop duurt 2,5 uur en geven we graag op locatie. Klik voor meer informatie op de link hiervoor of neem contact op met onderwijsadviseur Karen Dekker.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”