Inschrijving masterclass Waardengericht werken op school geopend 7 juli 2022

Waarden vormen op veel scholen de basis waarop leraren en schoolleiders keuzes maken. De zoektocht naar een goede verbinding tussen gekozen waarden en de dagelijkse praktijk is echter een complex proces. Wanneer is iets goed of passend en voor wie? Daarover gaat de masterclass 'Waardengericht werken op school' op 12 oktober. Je kunt je nu inschrijven!

Masterclass door Kees van der Vloed

De vraag wanneer iets goed of passend is en voor wie is een complex proces. Daarom heeft het lectoraat Leiderschap in het onderwijs op basis van theorie en vanuit praktijkervaring modellen ontwikkeld die helpen om zicht te krijgen op het waardengericht werken en op kansen om dit op school te versterken. Tijdens deze masterclass gaan we onder leiding van Kees van der Vloed (onderzoeker Lectoraat Waardegericht leiderschap van Penta Nova, academie voor schoolleiderschap) met het Vierwadrantenmodel aan de slag.

Aan de slag met het Vierkwadrantenmodel

Het Vierkwadrantenmodel maakt inzichtelijk hoe je als schoolleider kunt stimuleren dat alle medewerkers vanuit hun eigen kernwaarden bijdragen aan de identiteit van de school. En ook voor niet-schoolleiders is het model een praktisch instrument om na te gaan waar je voor staat en in hoeverre je kunt bijdragen aan de kernwaarden van de school.

Meer informatie en aamelden

De masterclass is op 12 oktober in Gouda. Klik hier voor het programma en om je aan te melden. Inschrijvers krijgen gratis het boek Woorden, waarden en werkelijkheid waarvan Kees van der Vloed een van de auteurs is.

>> klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze masterclass!

Meer nieuws