IKC Het Duet: "Onderwijsverbetering door Leerlijnen jonge kind" 3 december 2015

Enkele honderden scholen gebruiken inmiddels de Leerlijnen jonge kind in ParnasSys, de leerlijnen om het onderwijs in de kleutergroepen te volgen en te plannen. Er komen nog steeds nieuwe scholen bij. IKC Het Duet is erg enthousiast over de leerlijnen. En goed om te horen: de Onderwijsinspectie ook!

Het Duet te Uithoorn is sinds 2015 een Integraal Kindcentrum (IKC). De directeur schrijft: "In 2011 was de Inspectie niet tevreden over het observatie- en registratiesysteem voor groep 1 en 2 bij ons op school. Op dat moment zijn we gaan zoeken hoe het anders kon. We zijn uitgekomen bij de Leerlijnen jonge kind in ParnasSys." 

Implementatie

"Bij de implementatie zijn we op een geweldige manier begeleid door een onderwijsadviseur van Driestar onderwijsadvies. Dat leverde ons niet alleen een nieuw observatie- en registratiesysteem op, maar ook een inhoudelijke verbetering van het onderwijs in de groepen 1 en 2. En dat viel ook de Inspectie op! In het feedbackgesprek na het bezoek van 2015 kregen wij een groot compliment voor de ontwikkelingssprong die we gemaakt hebben in onze onderbouw. Daar zijn we uiteraard heel erg trots op. Met dank aan ParnasSys én aan Driestar onderwijsadvies!"

Inspectie

Ook de Inspectie geeft dus aan dat deze school de goede dingen doet voor de groepen 1 en 2. Dat blijkt uit het Inspectierapport: "Deze school heeft de intentie de leerlingen een breed en eigentijds aanbod te bieden vanaf de voorschool tot en met groep 8. Het realiseren van dit brede aanbod, passend bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie, is een van de speerpunten waaraan de school werkt. De eerste stappen zijn gezet in het verbeteren van de leerlingen in groep 1 en 2 een passend aanbod te bieden aan de hand van de leerlijnen. De wens van de school is om deze leerlijnen uit te breiden naar de voorschool."

Productvoorstelling

Wil je ook meer weten over de leerlijnen voor het jonge kind en/of voor de peuters? We vertellen je er graag meer over tijdens een productvoorstelling. Kijk in de agenda en meld je aan!

Meer nieuws

  • Begin met een gedicht - ook online!

   Ook in deze tijd van online lesgeven is het prima mogelijk om een les met een gedicht te beginnen. Je hebt dan een kort, maar mooi gezamenlijk moment met je klas. Het voorlezen kun je uitbreiden met een opdrachtje.

  • Webinars introductie burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • We zijn er voor jou: gratis vragenuur onderwijs in coronatijd

   De tweede lockdown vanwege het coronavirus vraagt veel van ons. Op persoonlijk vlak maar ook in ons werk op school, naar leerlingen en naar collega-docenten. Driestar onderwijsadvies wil je daar graag bij helpen. Daarom starten vanaf volgende week de coronavragenuurtjes om je op weg te helpen met vragen, samen te sparren over onderwerpen waar je tegenaan loopt en je te inspireren met ideeën.

  • Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

   Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?

  • Parallelversie Wereld in Getallen 5 een feit!

   Uit een eerder gehouden enquête is gebleken dat verschillende scholen behoefte hebben aan een aanpassing van een rekenmethode voor de reformatorische scholen. Uit diezelfde enquête bleek dat de meeste animo was voor de methode Wereld in Getallen 5 (WIG5), de papieren versie.