Het op een goede manier aanleren van de Engelse taal blijft een aandachtspunt 13 september 2021

‘We zochten als school naar een manier waarop we het vak Engels beter tot zijn recht konden laten komen. We wilden onszelf ontwikkelen en daar ook in de lespraktijk mee aan de slag.’ Het team van de Dr. C. Steenblokschool uit Goes koos daarom voor de nulmeting Engels van Driestar onderwijsadvies.

Nulmeting Engels

De onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies ontwikkelden recent de Nulmeting Engels. Diana Geurts, onderwijsadviseur zegt hierover: “De nulmeting helpt basisscholen bij het (her)structuren van het vak Engels. We hebben daarbij een aantal stappen opgesteld die ons helpen om resultaat te halen. Het traject start met een aantal lesbezoeken tijdens de lessen Engels. Daarna volgt directe, individuele feedback op de les en brengen we een teambreed advies uit over Engels op school. Naar aanleiding van dat advies volgt een werkplan en een actieplan voor de toekomst. Daarna evalueren we het hele proces.”

Spannend maar zinvol

Anne Murre is leerkracht van groep 6 en coördinator Engels: “We zijn een klein en hecht team. We steken veel energie in de individuele zorg voor leerlingen. We hadden goede ervaringen gehoord over de aanpak van Driestar onderwijsadvies maar vonden de nulmeting ook spannend. De trainer bezocht van elke collega een Engelse les. Dat voelt kwetsbaar, maar juist door de houding van de trainer voelden we ons erg op ons gemak. Na afloop hebben we onder leiding van de trainer besproken waar we stonden en ook hoe we verder kunnen. Als coördinator Engels werk ik nu een werkplan uit waarmee we aan de slag gaan.”

Een goede plek voor Engels

“We vinden het als Driestar onderwijsadvies belangrijk om scholen te begeleiden richting het maken van een Werkplan voor Engels. Dit vak is op de basisschool nog redelijk ‘nieuw’, waardoor verschillende scholen soms nog zoekende zijn om het Engels een goede plek te geven in hun curriculum.” vertelt onderwijsadviseur Diana Geurts. “Ook het op een goede manier aanleren van de Engelse taal blijft een aandachtspunt. Een werkplan, met een daaraan gekoppeld actieplan, geeft het hele team inzicht in de manier waarop je dit aanpakt zodat de kinderen daadwerkelijk beter worden in het spreken van Engels.”

Gezamenlijk inzicht

Anne: “Het werkplan en actieplan helpt mij om meer gefocust en doelgericht aan het werk te gaan om Engels in de lift te krijgen. We hebben een gezamenlijk zicht op waar we naar toe willen en ook de collega’s zijn positief gemotiveerd door de lesbezoeken. Met concrete stappen gaan we ons inzetten om het vak Engels levend te houden onder het team en bij de kinderen.” 

Ook aan de slag met Engels?

Willen jullie ook de kwaliteit van de Engelse lessen verbeteren? Doe dan net als de Dr. C. Steenblokschool een nulmeting of laat je op een andere manier door ons adviseren. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Diana Geurts

Meer nieuws

  • Lectoraatsdag - live uitzending

   Het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) begint een lectoraat in samenwerking met Driestar educatief. Op 29 september vindt de aftrap plaats. We vieren dat er een lectoraat is ingericht voor PC GVO en Dr. Jan van Doleweerd wordt geïnstalleerd als lector.

  • Zet het vast in je agenda: de Mediawijsheidschallenge 2021

   Vloggers, mediamijders, Insta-fanaten: ze zitten allemaal in je klas. En allemaal hebben ze een gezond portie mediawijsheid nodig. Want hoe voorkom je identiteitsfraude, welke informatie weet Google van jou en wat zijn cookies? Ontdek de mediawijsheid van je klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheidschallenge die start in de Week van de Mediawijsheid!

  • 'A sense of community' binnen het schoolteam

   Stel je binnen je team weleens de vraag: ‘Willen jullie even meekijken. Hoe kan ik het beste inspelen op de vraag van leerling Hidde?’ De sfeer binnen je team moet veilig zijn om zo’n vraag te durven stellen. Je laat er immers mee zien dat je je minder competent voelt. Veiligheid biedt ruimte om te benoemen dat je je handelingsverlegen voelt en hulp nodig hebt.

  • Boekenopdracht Boekenweek voor jongeren

   Rond de Boekenweek van jongeren (17-26 september) kan een bericht over jeugdliteratuur natuurlijk niet ontbreken. Gelukkig wordt op alle VO-scholen steeds meer gelezen. Dat dat hard nodig is, weet iedereen. Een groeiend aantal docenten maakt gebruik van de website www.boekenopdracht.nl, een initiatief van de CVHO en Driestar educatief.

  • ‘Gidsen’ daagt uit tot goed gesprek over christelijke schoolpedagogiek

   Geen onbetwistbare onderwijsdogmatiek, maar een ‘open schoolpedagogiek’ hebben dr. Bram de Muynck en dr. Bram Kunz willen schrijven. Met Gidsen hopen ze ‘heel nadrukkelijk’ een goed gesprek te beginnen over het waartoe van christelijk onderwijs anno nu. ‘Met vakgenoten vanuit eigen kring, maar ook met collega’s van buiten.’