‘Het christelijk onderwijs verkeert op allerlei manieren in de branding’ 5 maart 2020

Over een maand is het zo ver, de tweedaagse voor schoolleiders 2020. Het thema is ‘de strijd om het kind’. Een van de hoofdsprekers is dr. W. van Vlastuin. Hij geeft alvast een doorkijkje naar zijn bijdrage aan de tweedaagse, die op 2 en 3 april 2020 gehouden wordt op de Vanenburg in Putten.

Dr. W. Van Vlastuin: “Het christelijk onderwijs verkeert op allerlei manieren in de branding. Blijkbaar is de 'strijd om het kind' in volle hevigheid gaande. Er is een vraag naar de ontwikkelingen vanuit de overheid. Dat hangt samen met het klimaat in onze postmoderne cultuur. Terwijl de gereformeerde gezindte in deze context ook bezig is om haar eigen identiteit opnieuw te benoemen.”
 
Van Vlastuin wil met ons nadenken over de geestelijke dimensie van ons onderwijs. In zijn boek 'Voor hart en hoofd. Een essay over Christus-identiteit in het onderwijs' bepleit hij een bezinning vanuit de levende Christus.
 
“Onze (post)moderne cultuur vraagt om een heroriëntatie op de klassieke kernen van het christelijk geloof. Om te zien wat dit betekent, is het nodig dat we ons bewust zijn van de cultuur waarin we leven. Van Vlastuin laat zien hoe het perspectief vanuit Christus bepalend is voor de vakken die wij op school geven. Het denken vanuit de levende Christus is ook bepalend voor het zicht op onszelf als leerkracht. Bovendien bepaalt dit perspectief ook onze geestelijke benadering van de leerlingen.”  
vlastuin.jpg

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de tweedaagse voor schoolleiders op 2 en 3 april 2020. De tweedaagse wordt georganiseerd door Driestar onderwijsadvies en VGS.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.