‘Het christelijk onderwijs verkeert op allerlei manieren in de branding’ 5 maart 2020

Over een maand is het zo ver, de tweedaagse voor schoolleiders 2020. Het thema is ‘de strijd om het kind’. Een van de hoofdsprekers is dr. W. van Vlastuin. Hij geeft alvast een doorkijkje naar zijn bijdrage aan de tweedaagse, die op 2 en 3 april 2020 gehouden wordt op de Vanenburg in Putten.

Dr. W. Van Vlastuin: “Het christelijk onderwijs verkeert op allerlei manieren in de branding. Blijkbaar is de 'strijd om het kind' in volle hevigheid gaande. Er is een vraag naar de ontwikkelingen vanuit de overheid. Dat hangt samen met het klimaat in onze postmoderne cultuur. Terwijl de gereformeerde gezindte in deze context ook bezig is om haar eigen identiteit opnieuw te benoemen.”
 
Van Vlastuin wil met ons nadenken over de geestelijke dimensie van ons onderwijs. In zijn boek 'Voor hart en hoofd. Een essay over Christus-identiteit in het onderwijs' bepleit hij een bezinning vanuit de levende Christus.
 
“Onze (post)moderne cultuur vraagt om een heroriëntatie op de klassieke kernen van het christelijk geloof. Om te zien wat dit betekent, is het nodig dat we ons bewust zijn van de cultuur waarin we leven. Van Vlastuin laat zien hoe het perspectief vanuit Christus bepalend is voor de vakken die wij op school geven. Het denken vanuit de levende Christus is ook bepalend voor het zicht op onszelf als leerkracht. Bovendien bepaalt dit perspectief ook onze geestelijke benadering van de leerlingen.”  
vlastuin.jpg

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de tweedaagse voor schoolleiders op 2 en 3 april 2020. De tweedaagse wordt georganiseerd door Driestar onderwijsadvies en VGS.

Meer nieuws

  • Zomerschool 2021 | Pandemie: kantelpunt of pas op de plaats?

   Ben je op zoek naar verdieping? Is het einde van je studie in zicht, of ben je net aan het werk? Ben jij benieuwd naar hoe andere jongvolwassenen als christen in het leven staan? Dan is de zomerschool wat voor jou. Sprekers met verschillende expertise delen hun persoonlijke verhaal en kennis met je.

  • Data evenementen Driestar educatief bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium van Driestar educatief. Hierbij de data voor het cursusjaar 2021-2022.

  • Hoe leren we kinderen vroomheid?

   Hebt u daar weleens over nagedacht, hoe we kinderen vroomheid kunnen leren? Vanuit een ver verleden stelt Comenius ons die vraag. Hij komt aan de orde in het tiende hoofdstuk van zijn boekje De moederschool. Dat boekje draagt hij op ‘aan de goddelijke, christelijke ouders, onderwijzers en begeleiders, en aan allen die zich bezighouden met de zorg voor het jonge kind.’ Daarmee wordt in ieder geval een deel van het lezerspubliek van DRS Magazine aangesproken. En als u met oudere kinderen werkt, is het even zinvol om de tekst van Comenius te lezen en in het team daarop te reflecteren.

  • Professionele leergemeenschap: effectief of een vlag op een modderschuit?

   Lerende teams zijn in. Tegenwoordig vaak een professionele leergemeenschap(PLG) genoemd. Maar iets een naam geven zegt nog niet zoveel, vindt Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Hij ziet het risico dat PLG zelfs een vlag op een modderschuit kan worden. Waar moet een goede professionele leergemeenschap aan voldoen?

  • Pilot tieneronderwijs

   Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat er een flinke kloof bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze zelfde signalen krijgen we ook vanuit de praktijk. Daarom zijn we binnen Driestar educatief gestart met de pilot ‘oudere kind’ (tieneronderwijs). Binnen deze pilot brengen we studenten pabo en LVO samen, om samen met docenten en het onderzoekscentrum, onderzoek te doen naar deze overgangsperiode. Door inzichten die in de praktijk opgedaan worden, hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.