Herziening Wonderlijk gemaakt gestart! 24 september 2020

Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

Samen

Met een kleine projectgroep en een groep van 9 meelezende leerkrachten of directieleden vanuit diverse christelijke scholen is de herziening gestart. De lessen worden niet alleen qua inhoud vernieuwd en geactualiseerd, maar ook qua vorm compacter en met meer keuze-onderdelen. De doelen worden sterker verbonden aan de rode draden, zodat je als leerkracht weet hoe je met de les aan het ‘vormen’ bent.

Persoonsvorming

Kinderen ondersteunen bij het omgaan met relaties en seksualiteit is een onderdeel van persoonsvorming. Ook thema’s als media-wijsheid (kijk eens bij onze methode Stapp!) en burgerschap vallen onder de overkoepelende paraplu van persoonsvorming. Bij het herschrijven van de lessen maken we nadrukkelijk gebruik van de visie op en kennis van persoonsvorming die inmiddels binnen Driestar educatief is opgebouwd.

Wat kun je verwachten?

Het (her)schrijven van de lessen is in volle gang. Dit najaar zijn we daar druk mee bezig. Begin 2021 zal dan de vormgeving van de materialen en de website plaatsvinden. We hopen dat vanaf maart 2021 scholen de nieuwe methode kunnen aanschaffen en de nieuwe lessen gaan gebruiken. De eerste scholingen staan alweer gepland.

Vragen? Neem contact op met Elly van der Gouwe of stuur een bericht via het contactformulier op de website.
 

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.