'Herbergzaamheid bieden, wat is dát belangrijk!' 28 april 2022

Wat moet je doen als je een leerling met hechtingsproblematiek in je klas hebt? Hoe ga je om met leerlingen die te maken hebben gehad met traumatische ervaringen? Linda Paans volgde cursus Hechting en trauma. 'De wens leeft dat deze kinderen, ondanks hun moeilijke situatie, toch tot leren en ontwikkelen komen.'

Tijdens de cursus ‘Hechting en trauma’ vind je antwoorden op de gestelde vragen. Verschillende schoolteams en groepen cursisten hebben deze scholing inmiddels met enthousiasme gevolgd. De thematiek komt dichtbij en je gaat als cursist met praktische tools in handen weer terug naar school.

Oog voor ingewikkelde problematiek

Een van de cursisten is Linda Paans, zij volgde afgelopen jaar de de cursus. Haar ervaring: 'Tijdens de cursus zie je vanzelf in gedachten al een of meerdere kinderen voor je uit je eigen groep. Er wordt ook ruimte gegeven om je zorgen over deze kinderen te delen met de cursusleider en de andere cursisten. Door zo'n casus uit je eigen dagelijkse praktijk in te brengen, wordt je betrokkenheid vergroot en kun je meteen in praktijk brengen wat je leert.

Ik merk dat degenen die voor deze cursus gekozen hebben, het van belang vinden dat er oog is voor de ingewikkelde problematiek waar sommige kinderen mee te maken hebben. De wens leeft dat deze kinderen, ondanks hun moeilijke situatie, toch tot leren en ontwikkelen komen. Herbergzaamheid bieden, wat is dát belangrijk!'

Cursus Hechting en trauma

Wil jij of jullie school aan de slag rondom Hechting en trauma? Klik hier voor meer informatie over deze cursus en meld je aan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joppa Nijsse (cursusleider).

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.