Help, volgend schooljaar heb ik een dyslect in mijn klas! 3 april 2020

Naomi is afgelopen jaar afgestudeerd aan de pabo en gaat per augustus starten als leerkracht van groep 5. In de vakantie heeft ze de leerlingenlijst doorgenomen en ziet bij bijzonderheden achter Fiene ‘dyslectisch’ staan. Naomi schiet in de stress en denkt: hoe ga ik deze leerling met dyslexie het komende schooljaar goed ondersteunen?

Job staat inmiddels vijf jaar voor de klas, maar heeft dit nog nooit meegemaakt. Bij het eerste kennismakingsgesprek met de ouders van Pepijn, kreeg hij gelijk de volle laag. Of Job niet weet dat Pepijn ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft en daarom hulpmiddelen mag gebruiken. Pepijn was huilend thuis gekomen en had gezegd dat hij alle teksten zelf moest lezen en krijgt nu al buikpijn als hij aan de komende CITO-toetsen denkt. De ouders van Pepijn vragen zich af of Job wel kennis heeft van de hulpmiddelen die kinderen met dyslexie mogen gebruiken.

Hulp in de klas bij dyslexie

'Help, volgend schooljaar heb ik een dyslect in mijn klas!' zeg je wellicht niet tegen je collega’s, maar je kunt het wel denken. In Nederland is 3 tot 5 procent van de leerlingen dyslectisch. De kans dat je 1 of meerdere leerlingen met dyslexie in de klas hebt, is dus erg groot. Maar hoe kun je een kind met dyslexie het beste ondersteunen en wat is officieel toegestaan? De cursus 'hulp in de klas bij dyslexie' kan je hierin verder helpen. 

Inzet hupmiddelen

De cursus is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders die meer willen weten over het omgaan met kinderen met dyslexie in de klas. Deze avond staat in het teken van de compenserende en dispenserende interventies die ingezet mogen worden bij kinderen met dyslexie.

Aan bod zal onder andere komen:
 • Dyslexiekaart: overzicht van compenseren en dispenserende hulpmiddelen
 • Wat mag wel / niet bij CITO toetsen en met name CITO Begrijpend Lezen?
 • Hoe kun je in de klas met meer niveaus werken?
 • Welke ICT hulpmiddelen zijn er voor kinderen met dyslexie?

Verder zal er in de cursus veel ruimte zijn om vragen te stellen en gaan we met een eigen casus aan de slag. Aan het eind van de avond heb je genoeg handvatten  om de kinderen met dyslexie in uw klas te begeleiden, zodat je niet meer hoeft te denken: ‘Help, volgend schooljaar heb ik een dyslect in mijn klas!'.

Aanmelden?

De cursusavond zal (bij genoeg aanmeldingen) plaatsvinden op dinsdagavond 19 mei in Gouda. Bent je benieuwd geworden? Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

NB. we volgen de maatregelen rond het coronavirus op de voet. Mocht een fysieke bijeenkomst niet mogelijk zijn dan zullen we deze cursus online aanbieden. Hierover ontvang je bericht na je aanmelding. 

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.