Help, volgend schooljaar heb ik een dyslect in mijn klas! 3 april 2020

Naomi is afgelopen jaar afgestudeerd aan de pabo en gaat per augustus starten als leerkracht van groep 5. In de vakantie heeft ze de leerlingenlijst doorgenomen en ziet bij bijzonderheden achter Fiene ‘dyslectisch’ staan. Naomi schiet in de stress en denkt: hoe ga ik deze leerling met dyslexie het komende schooljaar goed ondersteunen?

Job staat inmiddels vijf jaar voor de klas, maar heeft dit nog nooit meegemaakt. Bij het eerste kennismakingsgesprek met de ouders van Pepijn, kreeg hij gelijk de volle laag. Of Job niet weet dat Pepijn ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft en daarom hulpmiddelen mag gebruiken. Pepijn was huilend thuis gekomen en had gezegd dat hij alle teksten zelf moest lezen en krijgt nu al buikpijn als hij aan de komende CITO-toetsen denkt. De ouders van Pepijn vragen zich af of Job wel kennis heeft van de hulpmiddelen die kinderen met dyslexie mogen gebruiken.

Hulp in de klas bij dyslexie

'Help, volgend schooljaar heb ik een dyslect in mijn klas!' zeg je wellicht niet tegen je collega’s, maar je kunt het wel denken. In Nederland is 3 tot 5 procent van de leerlingen dyslectisch. De kans dat je 1 of meerdere leerlingen met dyslexie in de klas hebt, is dus erg groot. Maar hoe kun je een kind met dyslexie het beste ondersteunen en wat is officieel toegestaan? De cursus 'hulp in de klas bij dyslexie' kan je hierin verder helpen. 

Inzet hupmiddelen

De cursus is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders die meer willen weten over het omgaan met kinderen met dyslexie in de klas. Deze avond staat in het teken van de compenserende en dispenserende interventies die ingezet mogen worden bij kinderen met dyslexie.

Aan bod zal onder andere komen:
 • Dyslexiekaart: overzicht van compenseren en dispenserende hulpmiddelen
 • Wat mag wel / niet bij CITO toetsen en met name CITO Begrijpend Lezen?
 • Hoe kun je in de klas met meer niveaus werken?
 • Welke ICT hulpmiddelen zijn er voor kinderen met dyslexie?

Verder zal er in de cursus veel ruimte zijn om vragen te stellen en gaan we met een eigen casus aan de slag. Aan het eind van de avond heb je genoeg handvatten  om de kinderen met dyslexie in uw klas te begeleiden, zodat je niet meer hoeft te denken: ‘Help, volgend schooljaar heb ik een dyslect in mijn klas!'.

Aanmelden?

De cursusavond zal (bij genoeg aanmeldingen) plaatsvinden op dinsdagavond 19 mei in Gouda. Bent je benieuwd geworden? Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

NB. we volgen de maatregelen rond het coronavirus op de voet. Mocht een fysieke bijeenkomst niet mogelijk zijn dan zullen we deze cursus online aanbieden. Hierover ontvang je bericht na je aanmelding. 

Meer nieuws

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.

  • 75 'bezoekers' online open avond

   Gisteravond vond de tweede online open avond plaats van onze deeltijdopleidingen (pabo, pedagogiek en AD-PEP) en masteropleidingen plaats. 75 virtuele bezoekers schakelden in voor de livestream(s)!

  • Christelijke identiteit in het onderwijs - boekenactie!

   Wij zijn een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat graag een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs. We doen dat onder andere door het uitgeven van boeken. Graag lichten we er vier boeken uit waarin de christelijke identiteit in het onderwijs specifiek naar voren komt. Bestel nu een combinatie van deze boeken met korting!