Groep 8CB van de Rehobothschool in Geldermalsen winnaar van gedichtenwedstrijd! 10 december 2021

Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek schreven we een gedichtenwedstrijd uit. De opdracht was eenvoudig: lees een boek voor dat na 2010 verschenen is. Daarna mogen de leerlingen aan de slag met een verwerkingsopdracht: maak een gedicht over het boek. Komt het beste gedicht uit jouw klas? Dan winnen de leerlingen een boekenpakket voor de klassenbieb!

De leerkracht van de Rehobothschool in Geldermalsen heeft IJsbarbaar van Rob Ruggenberg voorgelezen en daarna zijn de kinderen aan het dichten geslagen. Verschillende kinderen hebben een gedichtje gemaakt dat de juf de moeite waard vond om in te zenden. En dat heeft ze goed gezien.

Winnende gedichten

IJsbarbaar
Spannend boek
Leerling van Umik
Hij woont op Ittimini
Nunok

(- Marisca)
 
Nunok
Echt dapper
Komt naar Nederland
Met de enge walvisvaarder
Dapper

(- Willemijn)

Wat de jury opviel, was de vorm waarin de gedichtjes geschreven zijn: een elfje. Een elfje is een vaste dichtvorm met één woord in de eerste regel, twee woorden in de tweede, drie in de derde, vier in de vierde en één woord in de laatste regel. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
ijsbarbaar.jpg
Als je ‘gewone’ regels dicht en rijmwoorden zoekt, kun je een heel verhaal in een gedicht verwerken. En dat gebeurt dan ook. Er waren tussen de inzendingen vrolijke gedichtjes over grappige boeken en serieuze over kinderen in armoede. Toch koos de jury voor de elfjes over IJsbarbaar. Ze laten zien dat je in weinig woorden iets belangrijks kunt laten zien: uit de elfjes blijkt dat IJsbarbaar echt een ijzig en barbaars boek is. In het ene elfje wordt een beer vermoord, in het andere vindt een ontvoering plaats, en je weet dat het zich ergens ver weg afspeelt, want je ziet onbekende plaatsnamen. Ter illustratie staan twee van de reeks elfjes op de website.

Geen een elfje kan het verhaal navertellen, daarvoor is het te kort. Maar juist dan komen kinderen met een detail uit het verhaal dat hen aangesproken heeft. Mooi! We feliciteren de Rehobothschool met het winnen van de dichtwedstrijd. Het boekenpakket komt naar jullie toe!

Meer nieuws

  • Kerst in Engeland: Een Christmas carol service

   Hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? Het lectoraat Schoolvakken en Didactiek heeft enkele lesvoorbeelden ontwikkeld die leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen aan de slag te gaan.

  • Driestar hogeschool en CHE bundelen krachten in nieuwe christelijke opleidingsschool

   Vanaf cursusjaar 2023-2024 start de Christelijke Opleidingsschool (COS). COS is een samenwerking tussen acht scholen voor christelijk voortgezet onderwijs, de CHE en Driestar hogeschool. Door onze krachten te bundelen, willen wij het lerarentekort in het christelijk voortgezet onderwijs terugdringen. COS heeft als missie om startbekwame leraren op te leiden. Daarbij is gekozen voor opleiden met de VO-school als thuisbasis. Het ministerie van OCW heeft deze week subsidie toegekend aan COS.

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?