Gratis studiemiddag met Steven Pont Geplaatst op 20 december 2017

Hoe geef je sturing aan jouw gedrag én dat van je leerlingen? In 2018 zijn er twee studiemiddagen met spreker Steven Pont rondom het thema Gedrag: op 31 januari in Staphorst en op 30 mei in ’s-Gravenpolder. Organisatoren zijn Driestar hogeschool, Berséba en de stagescholen van SAMen opleiden. Van harte welkom!

Voor alle geïnteresseerde leerkrachten uit het basisonderwijs organiseren Driestar hogeschool en de stagescholen van Samen opleiden in 2018 studiemiddagen in de regio’s noord en zuid. In de regio midden wordt de studiemiddag op 11 april in Kootwijkerbroek gecombineerd met de Berséba-conferentie.

Spreker Steven Pont zal ons inspireren rond het thema Gedrag. Hoe geef je sturing aan jouw gedrag én dat van je leerlingen? Kijk voor meer informatie bij SAM-dag regio zuid of SAM-dag regio midden.

Als je niet bij SAM betrokken bent, kun je je opgeven voor het middagprogramma!
 

Meer nieuws