Gratis studiemiddag met Steven Pont 20 december 2017

Hoe geef je sturing aan jouw gedrag én dat van je leerlingen? In 2018 zijn er twee studiemiddagen met spreker Steven Pont rondom het thema Gedrag: op 31 januari in Staphorst en op 30 mei in ’s-Gravenpolder. Organisatoren zijn Driestar hogeschool, Berséba en de stagescholen van SAMen opleiden. Van harte welkom!

Voor alle geïnteresseerde leerkrachten uit het basisonderwijs organiseren Driestar hogeschool en de stagescholen van Samen opleiden in 2018 studiemiddagen in de regio’s noord en zuid. In de regio midden wordt de studiemiddag op 11 april in Kootwijkerbroek gecombineerd met de Berséba-conferentie.

Spreker Steven Pont zal ons inspireren rond het thema Gedrag. Hoe geef je sturing aan jouw gedrag én dat van je leerlingen? Kijk voor meer informatie bij SAM-dag regio zuid of SAM-dag regio midden.

Als je niet bij SAM betrokken bent, kun je je opgeven voor het middagprogramma!
 

Meer nieuws

  • Kindkans en AVG: veilig samenwerken rond een leerlingdossier

   Privacy is bijna dagelijks in het nieuws. Per 25 mei 2018 wordt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor scholen en samenwerkingsverbanden gaan dan meer en hogere eisen gelden. Wat betekent dat voor jouw samenwerkingsverband, jouw bestuur, jouw school en voor Kindkans?

  • Drie tips om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren

   Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

  • Uitnodiging vierde Acadin-bijeenkomst!

   3 oktober wordt de vierde Acadin-bijeenkomst georganiseerd. Acadin gebruikers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze leerzame dag bij te wonen.

  • Tentoonstelling werken Charlotte Dematons

   Ontbreekt je de tijd om naar de tentoonstelling te gaan? Kom dan eens naar onze mediatheek.

  • Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders

   Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.