Gratis leespraatspel 27 februari 2014

“We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen.” (Aidan Chambers). Het lezen van boeken is om velerlei redenen goed voor een kind. Het vergroot de kennis en ervaring van de wereld, laat het nadenken, inleven en als ‘bijproduct’ leert het kind veel. Woordenschat en kennis van de wereld noemen we dat in het onderwijs. Op internet is een spel te vinden waarmee we met kinderen op diepgaande wijze kunnen praten over boeken.

Van de Engelse leesspecialist en auteur Aidan Chambers weten we dat het samen nadenken en praten een wezenlijk onderdeel is van het leesproces. Door over boeken te praten geef je betekenis aan het gelezene en worden onduidelijkheden verhelderd. Dat vergroot het begrip en plezier enorm. Van zijn aanpak is een spel gemaakt dat op Lezen is goud en op Onderwijs maak je samen te downloaden is. Er zijn vier soorten vragen die oplopen in moeilijkheidsgraag A,B,C en D. De D – vragen zijn speciaal gemaakt voor gedichten.
Het spel kan gespeeld worden door een groepje kinderen (4-6) kinderen in een kring. Zij hebben allemaal hetzelfde boek gelezen. Noodzakelijk is dit niet, ook in een kring met kinderen die verschillende boeken gelezen hebben, leveren de vragen genoeg stof tot praten op.


Aidan Chambers stelt dat praten over boeken met behulp van de vragen in het spel het best tot zijn recht komt, wanneer dit onder leiding van de leraar gebeurt. De rol van de leraar bestaat dan vooral uit doorvragen, de inbreng van kinderen op elkaar betrekken en het maken van samenvattingen. Het zal om organisatorische redenen voor de leraar niet altijd mogelijk zijn om ieder groepje dat het spel speelt te begeleiden. De “second best” oplossing is dan dat kinderen het spel zelfstandig spelen. Dit dient dan wel voorafgegaan te worden door een goede introductie, waarbij het spel eerst enkele malen onder leiding van de leraar wordt gespeeld. Dat kan eventueel met de hele groep worden gedaan. Zo raken de kinderen vertrouwd met het type vragen en hebben ze geoefend in het geven van antwoorden en het op elkaar reageren. Wanneer kinderen het spel zelfstandig spelen wordt daar na afloop verslag van uitgebracht. Eén van de kinderen in het groepje krijgt dit mee als taak.
Van Aidan Cambers aanpak is het boek Leespraat verschenen. Op Bol.com is een inkijkexemplaar te zien.
 

Meer nieuws