Gratis leespraatspel 27 februari 2014

“We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen.” (Aidan Chambers). Het lezen van boeken is om velerlei redenen goed voor een kind. Het vergroot de kennis en ervaring van de wereld, laat het nadenken, inleven en als ‘bijproduct’ leert het kind veel. Woordenschat en kennis van de wereld noemen we dat in het onderwijs. Op internet is een spel te vinden waarmee we met kinderen op diepgaande wijze kunnen praten over boeken.

Van de Engelse leesspecialist en auteur Aidan Chambers weten we dat het samen nadenken en praten een wezenlijk onderdeel is van het leesproces. Door over boeken te praten geef je betekenis aan het gelezene en worden onduidelijkheden verhelderd. Dat vergroot het begrip en plezier enorm. Van zijn aanpak is een spel gemaakt dat op Lezen is goud en op Onderwijs maak je samen te downloaden is. Er zijn vier soorten vragen die oplopen in moeilijkheidsgraag A,B,C en D. De D – vragen zijn speciaal gemaakt voor gedichten.
Het spel kan gespeeld worden door een groepje kinderen (4-6) kinderen in een kring. Zij hebben allemaal hetzelfde boek gelezen. Noodzakelijk is dit niet, ook in een kring met kinderen die verschillende boeken gelezen hebben, leveren de vragen genoeg stof tot praten op.


Aidan Chambers stelt dat praten over boeken met behulp van de vragen in het spel het best tot zijn recht komt, wanneer dit onder leiding van de leraar gebeurt. De rol van de leraar bestaat dan vooral uit doorvragen, de inbreng van kinderen op elkaar betrekken en het maken van samenvattingen. Het zal om organisatorische redenen voor de leraar niet altijd mogelijk zijn om ieder groepje dat het spel speelt te begeleiden. De “second best” oplossing is dan dat kinderen het spel zelfstandig spelen. Dit dient dan wel voorafgegaan te worden door een goede introductie, waarbij het spel eerst enkele malen onder leiding van de leraar wordt gespeeld. Dat kan eventueel met de hele groep worden gedaan. Zo raken de kinderen vertrouwd met het type vragen en hebben ze geoefend in het geven van antwoorden en het op elkaar reageren. Wanneer kinderen het spel zelfstandig spelen wordt daar na afloop verslag van uitgebracht. Eén van de kinderen in het groepje krijgt dit mee als taak.
Van Aidan Cambers aanpak is het boek Leespraat verschenen. Op Bol.com is een inkijkexemplaar te zien.
 

Meer nieuws

  • Lectoraatsdag - live uitzending

   Het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) begint een lectoraat in samenwerking met Driestar educatief. Op 29 september vindt de aftrap plaats. We vieren dat er een lectoraat is ingericht voor PC GVO en Dr. Jan van Doleweerd wordt geïnstalleerd als lector.

  • Zet het vast in je agenda: de Mediawijsheidschallenge 2021

   Vloggers, mediamijders, Insta-fanaten: ze zitten allemaal in je klas. En allemaal hebben ze een gezond portie mediawijsheid nodig. Want hoe voorkom je identiteitsfraude, welke informatie weet Google van jou en wat zijn cookies? Ontdek de mediawijsheid van je klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheidschallenge die start in de Week van de Mediawijsheid!

  • 'A sense of community' binnen het schoolteam

   Stel je binnen je team weleens de vraag: ‘Willen jullie even meekijken. Hoe kan ik het beste inspelen op de vraag van leerling Hidde?’ De sfeer binnen je team moet veilig zijn om zo’n vraag te durven stellen. Je laat er immers mee zien dat je je minder competent voelt. Veiligheid biedt ruimte om te benoemen dat je je handelingsverlegen voelt en hulp nodig hebt.

  • Boekenopdracht Boekenweek voor jongeren

   Rond de Boekenweek van jongeren (17-26 september) kan een bericht over jeugdliteratuur natuurlijk niet ontbreken. Gelukkig wordt op alle VO-scholen steeds meer gelezen. Dat dat hard nodig is, weet iedereen. Een groeiend aantal docenten maakt gebruik van de website www.boekenopdracht.nl, een initiatief van de CVHO en Driestar educatief.

  • ‘Gidsen’ daagt uit tot goed gesprek over christelijke schoolpedagogiek

   Geen onbetwistbare onderwijsdogmatiek, maar een ‘open schoolpedagogiek’ hebben dr. Bram de Muynck en dr. Bram Kunz willen schrijven. Met Gidsen hopen ze ‘heel nadrukkelijk’ een goed gesprek te beginnen over het waartoe van christelijk onderwijs anno nu. ‘Met vakgenoten vanuit eigen kring, maar ook met collega’s van buiten.’