Gratis leespraatspel 27 februari 2014

“We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen.” (Aidan Chambers). Het lezen van boeken is om velerlei redenen goed voor een kind. Het vergroot de kennis en ervaring van de wereld, laat het nadenken, inleven en als ‘bijproduct’ leert het kind veel. Woordenschat en kennis van de wereld noemen we dat in het onderwijs. Op internet is een spel te vinden waarmee we met kinderen op diepgaande wijze kunnen praten over boeken.

Van de Engelse leesspecialist en auteur Aidan Chambers weten we dat het samen nadenken en praten een wezenlijk onderdeel is van het leesproces. Door over boeken te praten geef je betekenis aan het gelezene en worden onduidelijkheden verhelderd. Dat vergroot het begrip en plezier enorm. Van zijn aanpak is een spel gemaakt dat op Lezen is goud en op Onderwijs maak je samen te downloaden is. Er zijn vier soorten vragen die oplopen in moeilijkheidsgraag A,B,C en D. De D – vragen zijn speciaal gemaakt voor gedichten.
Het spel kan gespeeld worden door een groepje kinderen (4-6) kinderen in een kring. Zij hebben allemaal hetzelfde boek gelezen. Noodzakelijk is dit niet, ook in een kring met kinderen die verschillende boeken gelezen hebben, leveren de vragen genoeg stof tot praten op.


Aidan Chambers stelt dat praten over boeken met behulp van de vragen in het spel het best tot zijn recht komt, wanneer dit onder leiding van de leraar gebeurt. De rol van de leraar bestaat dan vooral uit doorvragen, de inbreng van kinderen op elkaar betrekken en het maken van samenvattingen. Het zal om organisatorische redenen voor de leraar niet altijd mogelijk zijn om ieder groepje dat het spel speelt te begeleiden. De “second best” oplossing is dan dat kinderen het spel zelfstandig spelen. Dit dient dan wel voorafgegaan te worden door een goede introductie, waarbij het spel eerst enkele malen onder leiding van de leraar wordt gespeeld. Dat kan eventueel met de hele groep worden gedaan. Zo raken de kinderen vertrouwd met het type vragen en hebben ze geoefend in het geven van antwoorden en het op elkaar reageren. Wanneer kinderen het spel zelfstandig spelen wordt daar na afloop verslag van uitgebracht. Eén van de kinderen in het groepje krijgt dit mee als taak.
Van Aidan Cambers aanpak is het boek Leespraat verschenen. Op Bol.com is een inkijkexemplaar te zien.
 

Meer nieuws

  • Taalreis naar Engeland: Culture, Course and Cakes

   Ieder jaar organiseert Driestar educatief een Taalreis naar Broadstairs, Engeland. Deze week bestaat uit een mooie combinatie van intensieve taalstudie en verrijkende ontmoetingen met onze Engelse buren. Leerkrachten in het basisonderwijs werken tijdens deze week vooral aan hun eigen vaardigheden.

  • Webinars over Gidsen 4: Didactiek – een christelijke les

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.

  • Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO

   Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema is nu digitaal (gratis) ter beschikking!

  • Bijwerkhulp begrijpend lezen of spelling door opgeleide studenten helpt scholen

   Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.

  • Nieuwe versie methode Taal actief vanaf volgend schooljaar beschikbaar

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. De seculiere versie van Taal actief 5 van uitgeverij Malmberg is nu al beschikbaar voor de groepen 4 en 5 en in cursusjaar 2023-2024 komt deze beschikbaar voor groep 6 t/m 8.