Gratis download: dyslexiekaart 14 september 2020

Bij de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie krijgt een leerling een dyslexieverklaring. Op deze verklaring staat onder meer welke ernstige belemmeringen er zijn voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij, noodzakelijke maatregelen, dispensatie en compensatie en eventuele extra faciliteiten. Concrete afspraken voor een individuele leerling kunnen genoteerd worden op een dyslexiekaart. Download hem hier!

Dyslexiekaart

Op de dyslexiekaart worden de afspraken genoteerd die gelden voor de desbetreffende leerling. Bijvoorbeeld van welke materiële voorzieningen de leerling gebruik maakt, voor welk vak de leerling minder huiswerk krijgt, bij welke vakken toetsen mondeling worden afgenomen, bij welke vakken de leerling meer tijd krijgt, welke (extra) begeleiding een leerling krijgt, dat een leerling geen onverwachte leesbeurten in de klas krijgt enzovoorts. Deze afspraken worden zoveel mogelijk in overleg met de leerling gemaakt. Per schooljaar wordt gekeken wat een leerling nodig heeft en of de afspraken nog passend zijn.

Voordeel

Waarom zou je met een dyslexiekaart werken? Afspraken zijn voor iedereen inzichtelijk en de kaart kan, voor zowel leerling als leerkracht, helpen als een geheugensteuntje. Daarnaast wordt de leerling betrokken bij de afspraken die gemaakt worden wat goed is voor het eigen leerproces en eigenaarschap.

>> Download hier de dyslexiekaart

Wil je meer informatie over dyslexie? Welkom bij de Dyslexie Academie! Hier vind je alle informatie over dyslexie, kun je leerlingen aanmelden voor onderzoek en begeleiding en vind je onze cursussen. 

Meer nieuws

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.

  • School video interactie begeleiding in teamverband

   Veel leerkrachten voelen zich niet vaardig genoeg om met alle verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat beïnvloedt het geloof in hun vermogen om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren. IB'ers maken zich daar terecht zorgen over en vinden het belangrijk om dat binnen het team bespreekbaar te maken. Daar ontbreekt het vaak aan. Bovendien schatten ze het kunnen van leerkrachten vaak anders in dan leerkrachten zelf. Scholing is volgens hen daarom belangrijk.

  • Webinar Acadin voor hoogbegaafde leerlingen

   Acadin is de digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het PO met meer dan 500 leeractiviteiten voor groep 1-8. Wil je hier meer informatie over en weten hoe je het bij je hoogbegaafde leerlingen inzet? Geef je op voor een webinar!

  • Passende zorg voor leerlingen dankzij de cursus Dyslexiespecialist 2.0

   Ben jij het aanspreekpunt voor dyslexie binnen jouw school? Tijdens de cursus Dyslexiespecialist 2.0 doe je theoretische en praktische kennis op over de begeleiding, behandeling en nazorg van kinderen met dyslexie, allemaal volgens de nieuwste inzichten. Ib’er Bettie van Dijk heeft er ervaring mee. Lees haar verhaal!

  • Post-hbo’s schoolvakken: op welk gebied word jij expert?

   Wil je alles weten van reken-, taal-, muziek- of bewegingsonderwijs? Met onze post-hbo-opleidingen over deze schoolvakken vergroot je je kennis en vaardigheden. Meld je aan en word binnen jouw schoolteam dé expert op een van deze schoolvakken. Let op: de post-hbo Bewegingsonderwijs is bijna vol!