Gezocht: onderwijsinnovators met liefde voor taal 18 november 2021

Denk jij wel eens aan het verbeteren van het taalonderwijs op je school maar weet je niet goed hoe? En zoek je naar manieren om je collega’s ook enthousiast te maken voor taalbeleid? Dan past de post-hbo-opleiding Taalcoördinator bij jou. We starten in januari 2022 met een nieuwe groep.

De opleiding Taalcoördinator is vernieuwd! Bij de laatste revisie is ruim aandacht gekomen voor de rol van de coördinator als innovator, naast die van excellente leraar en coach. Bij voldoende aanmeldingen (en dat lijkt te lukken) starten we op 19 januari 2022 met de opleiding in Gouda.

Eigen praktijk verbeteren

Elke school moet een visie hebben of ontwikkelen op wat goed taalonderwijs is. Vanuit deze visie kunnen leerkrachten kritisch kijken naar hun eigen praktijk en uitvinden waar verbetering nodig is. Om dat op scholen te bereiken is een kartrekker van groot belang: iemand met de nodige kennis over taalonderwijs en de vaardigheden om het team hier constructief in te begeleiden. Op de opleiding Taalcoördinator bieden we je handvatten om deze rol in je eigen team effectief in te vullen.

Taalonderwijs van de toekomst

Zaken als visie op taalonderwijs, taalbeleid, leerkrachtvaardigheden en inspireren van collega’s komen in de opleiding geïntegreerd aan de orde. Alle domeinen van taal passeren de revue, waardoor jij op het gebied van taal echt een excellente leraar wordt. Ook wordt nagedacht over het taalonderwijs van de toekomst. In de opleiding is bovendien expliciet en ruim aandacht voor de rol van innovator binnen de school.

Intervisie met collega’s

Tijdens de opleiding ontmoet je ook andere (aankomende) taalcoördinatoren. (Een kijkje nemen bij een opleidingsbijeenkomst van de post-hbo Taalcoördinator.) Door veel intervisie met collega’s van andere scholen kun je elkaar stimuleren in de verschillende rollen die je als coördinator hebt. En verder heb je na je opleiding het taalbeleidsplan voor jouw school voor de komende vier jaar klaar. Daardoor en door jouw professionalisering kan de school echt een slag maken in de verbetering van het taalonderwijs.

Praktische informatie

De post-hbo-opleiding heeft in totaal vijftien bijeenkomsten, verspreid over anderhalf jaar. Deze kunnen plaatsvinden in Gouda, maar ook in de regio of zelfs op locatie. Tijdstip is in principe eens per maand op woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur, maar in goed overleg kan ook voor een avond óf soms een hele dag gekozen worden.
 
Voor meer informatie kunt u mailen naar Johan Melse  j.melse@driestar-educatief.nl.   

Aanmelden?

Klik hier om je aan te melden.

Meer nieuws