Getraind in het voeren van kindgesprekken 8 oktober 2014

Hoe pak ik een gesprek aan na het invullen van de leerlingvragenlijst? Wat is mijn doel met het voeren van kindgesprekken? Er leven op scholen veel vragen rondom het voeren van kindgesprekken. Redenen genoeg voor een specifieke vervolgscholing. Dat kan nu zelfs met een trainingsacteur!

Waardevol

Op school praten we veel tegen kinderen en horen we kinderen aan. Maar praten we ook mét kinderen? Het voeren van kindgesprekken is om verschillende redenen de moeite waard:
 • Het levert nieuwe informatie op voor de leerkracht.
 • Een gesprek is waardevol voor de relatie met de leerling.
 • De competentiebeleving van de leerling wordt positief beïnvloed, wanneer de leerling in een gesprek betrokken wordt bij het inzetten van zijn kwaliteiten.
 • De autonomie wordt vergroot, wanneer de leerkracht in het gesprek ruimte geeft aan de leerling om zijn eigen leerproces te sturen (Aanen & Bulterman, 2013).
 • Kindgesprekken kunnen daarmee ook bijdragen aan welbevinden en betrokkenheid.
 
Natuurlijk moet zo’n kindgesprek goed vormgegeven worden om deze positieve effecten te bereiken.

Inhoud gesprek

Er is geen standaardformat voor een kindgesprek. Afhankelijk van de aanleiding voor het gesprek en de doelen van school of leerkracht, zijn er verschillende invullingen van een kindgesprek mogelijk. Wellicht wil je samen met de leerling in gesprek om een plan op te stellen n.a.v. een indicatie-uitspraak. Of je hebt gezien dat de leerling zichzelf laag scoort op betrokkenheid of welbevinden, en daar wil je het met de leerling over hebben. Misschien zie je verschillen tussen de scores op de leerkrachtvragenlijst en de leerlingvragenlijst,  en wil je graag door middel van een gesprek achterhalen wat de oorzaak daarvan kan zijn. Hoe geef je het gesprek zo vorm dat je een antwoord krijgt op je vraag?

Inhoud scholing

Een goed kindgesprek voeren vereist specifieke gespreksvaardigheden van de leerkracht. Daar kan een scholing je goed bij helpen. Tijdens zo’n scholing krijgt het team allereerst inhoudelijke informatie en tips voor het voeren van kindgesprekken aan de hand van ZIEN!. Een belangrijk onderdeel van de scholing is het oefenen met zulke gesprekken. Driestar onderwijsadvies werkt daarbij samen met deskundige trainingsacteurs. Zij kunnen in de rol van de leerling allerlei uiteenlopende casussen oefenen met de leerkrachten, waardoor deze de vaardigheden ontwikkelen om een effectief kindgesprek te kunnen voeren.

Maatwerk

Omdat iedere school zijn eigen doelen en wensen heeft bij het voeren van kindgesprekken, is een scholing altijd maatwerk. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw school? Stuur dan een e-mail naar orthopedagoog Jolanda Spek waarin je beschrijft wat er nu op jouw school al dan niet met kindgesprekken wordt gedaan en wat de behoeften en vragen zijn die er leven. Je kunt Jolanda ook bellen via 06-52 58 11 71. Je krijgt dan een passend advies voor een vervolgtraining, zodat jouw school in de toekomst meer kan bereiken met kindgesprekken.

Meer nieuws

  • School-video interactiebegeleiding in een leergemeenschap

   Recent schreven collega's Lydia van Hartingsveldt en Neely Anne de Ronde in Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) een artikel over School-video interactiebegeleiding. "Svib is een individuele benadering. Wij laten echter zien hoe je het ook in een leergemeenschap kunt toepassen. Wij zien dit echt als een middel voor bewustwording en samen leren".

  • HBO lerarenopleidingen en universiteiten sluiten educatieve levensbeschouwelijke alliantie

   Drie christelijke hogescholen gaan samen met vijf universiteiten de krachten bundelen voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van lerarenopleidingen. Het gaat om de hogescholen Viaa, CHE en Driestar educatief en de universiteiten Wageningen University, Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn, Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek. Samen vormen zij de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). De VU gaat participeren met haar onderzoek vanuit de faculteit Religie en Theologie.

  • NPO-gelden inzetten voor de ontwikkeling van kleuters: wij helpen graag

   De overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3 is voor veel scholen een uitdaging. Het vergt veel aandacht en misschien heb je daar niet genoeg personeel voor. Een training voor de onderbouw kan dan uitkomst bieden. 

  • Conferentie 'Brokenness, sin and grace in human formation'

   Denk mee over gebrokenheid, zonde en genade in opvoeding en onderwijs tijdens de 'Education, Formation and the Church conferentie'. Deze online academische conferentie wordt van woensdag 25 t/m vrijdag 27 augustus georganiseerd door onderzoekers van de Theologische Universiteit in Kampen en Apeldoorn. Het initiatief voor deze conferentie wordt ondersteund door onder meer Driestar educatief.

  • Elly van der Gouwe 'Elk kind is wonderlijk gemaakt door God de Schepper'

   De christelijke methode Wonderlijk gemaakt voor het basisonderwijs is dit jaar volledig vernieuwd, geactualiseerd en gedigitaliseerd. Want relationele en seksuele vorming blijft relevant. Elke week zijn er in het nieuws aanknopingspunten. Of het nu gaat om berichten van seksuele grensoverschrijding, MeToo-meldingen, vermeende genderideologie in een koningslied of bloot in tv-programma’s, we hebben een eigen positieve boodschap mee te geven aan kinderen. Elly van der Gouwe licht in dit interview toe hoe de vernieuwde Wonderlijk gemaakt daar aan kan blijven bijdragen.