Getraind in het voeren van kindgesprekken 8 oktober 2014

Hoe pak ik een gesprek aan na het invullen van de leerlingvragenlijst? Wat is mijn doel met het voeren van kindgesprekken? Er leven op scholen veel vragen rondom het voeren van kindgesprekken. Redenen genoeg voor een specifieke vervolgscholing. Dat kan nu zelfs met een trainingsacteur!

Waardevol

Op school praten we veel tegen kinderen en horen we kinderen aan. Maar praten we ook mét kinderen? Het voeren van kindgesprekken is om verschillende redenen de moeite waard:
 • Het levert nieuwe informatie op voor de leerkracht.
 • Een gesprek is waardevol voor de relatie met de leerling.
 • De competentiebeleving van de leerling wordt positief beïnvloed, wanneer de leerling in een gesprek betrokken wordt bij het inzetten van zijn kwaliteiten.
 • De autonomie wordt vergroot, wanneer de leerkracht in het gesprek ruimte geeft aan de leerling om zijn eigen leerproces te sturen (Aanen & Bulterman, 2013).
 • Kindgesprekken kunnen daarmee ook bijdragen aan welbevinden en betrokkenheid.
 
Natuurlijk moet zo’n kindgesprek goed vormgegeven worden om deze positieve effecten te bereiken.

Inhoud gesprek

Er is geen standaardformat voor een kindgesprek. Afhankelijk van de aanleiding voor het gesprek en de doelen van school of leerkracht, zijn er verschillende invullingen van een kindgesprek mogelijk. Wellicht wil je samen met de leerling in gesprek om een plan op te stellen n.a.v. een indicatie-uitspraak. Of je hebt gezien dat de leerling zichzelf laag scoort op betrokkenheid of welbevinden, en daar wil je het met de leerling over hebben. Misschien zie je verschillen tussen de scores op de leerkrachtvragenlijst en de leerlingvragenlijst,  en wil je graag door middel van een gesprek achterhalen wat de oorzaak daarvan kan zijn. Hoe geef je het gesprek zo vorm dat je een antwoord krijgt op je vraag?

Inhoud scholing

Een goed kindgesprek voeren vereist specifieke gespreksvaardigheden van de leerkracht. Daar kan een scholing je goed bij helpen. Tijdens zo’n scholing krijgt het team allereerst inhoudelijke informatie en tips voor het voeren van kindgesprekken aan de hand van ZIEN!. Een belangrijk onderdeel van de scholing is het oefenen met zulke gesprekken. Driestar onderwijsadvies werkt daarbij samen met deskundige trainingsacteurs. Zij kunnen in de rol van de leerling allerlei uiteenlopende casussen oefenen met de leerkrachten, waardoor deze de vaardigheden ontwikkelen om een effectief kindgesprek te kunnen voeren.

Maatwerk

Omdat iedere school zijn eigen doelen en wensen heeft bij het voeren van kindgesprekken, is een scholing altijd maatwerk. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw school? Stuur dan een e-mail naar onderwijsadviseur Alette Pouwelse waarin je beschrijft wat er nu op jouw school al dan niet met kindgesprekken wordt gedaan en wat de behoeften en vragen zijn die er leven. Je kunt Aletteook bellen via 06-44073731. Je krijgt dan een passend advies voor een vervolgtraining, zodat jouw school in de toekomst meer kan bereiken met kindgesprekken.

Meer nieuws

  • Kerst in Engeland: Een Christmas carol service

   Hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief? Het lectoraat Schoolvakken en Didactiek heeft enkele lesvoorbeelden ontwikkeld die leraren in het voortgezet onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen aan de slag te gaan.

  • Driestar hogeschool en CHE bundelen krachten in nieuwe christelijke opleidingsschool

   Vanaf cursusjaar 2023-2024 start de Christelijke Opleidingsschool (COS). COS is een samenwerking tussen acht scholen voor christelijk voortgezet onderwijs, de CHE en Driestar hogeschool. Door onze krachten te bundelen, willen wij het lerarentekort in het christelijk voortgezet onderwijs terugdringen. COS heeft als missie om startbekwame leraren op te leiden. Daarbij is gekozen voor opleiden met de VO-school als thuisbasis. Het ministerie van OCW heeft deze week subsidie toegekend aan COS.

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?