Getraind in het voeren van kindgesprekken 8 oktober 2014

Hoe pak ik een gesprek aan na het invullen van de leerlingvragenlijst? Wat is mijn doel met het voeren van kindgesprekken? Er leven op scholen veel vragen rondom het voeren van kindgesprekken. Redenen genoeg voor een specifieke vervolgscholing. Dat kan nu zelfs met een trainingsacteur!

Waardevol

Op school praten we veel tegen kinderen en horen we kinderen aan. Maar praten we ook mét kinderen? Het voeren van kindgesprekken is om verschillende redenen de moeite waard:
 • Het levert nieuwe informatie op voor de leerkracht.
 • Een gesprek is waardevol voor de relatie met de leerling.
 • De competentiebeleving van de leerling wordt positief beïnvloed, wanneer de leerling in een gesprek betrokken wordt bij het inzetten van zijn kwaliteiten.
 • De autonomie wordt vergroot, wanneer de leerkracht in het gesprek ruimte geeft aan de leerling om zijn eigen leerproces te sturen (Aanen & Bulterman, 2013).
 • Kindgesprekken kunnen daarmee ook bijdragen aan welbevinden en betrokkenheid.
 
Natuurlijk moet zo’n kindgesprek goed vormgegeven worden om deze positieve effecten te bereiken.

Inhoud gesprek

Er is geen standaardformat voor een kindgesprek. Afhankelijk van de aanleiding voor het gesprek en de doelen van school of leerkracht, zijn er verschillende invullingen van een kindgesprek mogelijk. Wellicht wil je samen met de leerling in gesprek om een plan op te stellen n.a.v. een indicatie-uitspraak. Of je hebt gezien dat de leerling zichzelf laag scoort op betrokkenheid of welbevinden, en daar wil je het met de leerling over hebben. Misschien zie je verschillen tussen de scores op de leerkrachtvragenlijst en de leerlingvragenlijst,  en wil je graag door middel van een gesprek achterhalen wat de oorzaak daarvan kan zijn. Hoe geef je het gesprek zo vorm dat je een antwoord krijgt op je vraag?

Inhoud scholing

Een goed kindgesprek voeren vereist specifieke gespreksvaardigheden van de leerkracht. Daar kan een scholing je goed bij helpen. Tijdens zo’n scholing krijgt het team allereerst inhoudelijke informatie en tips voor het voeren van kindgesprekken aan de hand van ZIEN!. Een belangrijk onderdeel van de scholing is het oefenen met zulke gesprekken. Driestar onderwijsadvies werkt daarbij samen met deskundige trainingsacteurs. Zij kunnen in de rol van de leerling allerlei uiteenlopende casussen oefenen met de leerkrachten, waardoor deze de vaardigheden ontwikkelen om een effectief kindgesprek te kunnen voeren.

Maatwerk

Omdat iedere school zijn eigen doelen en wensen heeft bij het voeren van kindgesprekken, is een scholing altijd maatwerk. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw school? Stuur dan een e-mail naar orthopedagoog Jolanda Spek waarin je beschrijft wat er nu op jouw school al dan niet met kindgesprekken wordt gedaan en wat de behoeften en vragen zijn die er leven. Je kunt Jolanda ook bellen via 06-52 58 11 71. Je krijgt dan een passend advies voor een vervolgtraining, zodat jouw school in de toekomst meer kan bereiken met kindgesprekken.

Meer nieuws

  • Post-hbo Hoogbegaafdheid & differentiatie nu ook voor het voortgezet onderwijs

   Al enkele jaren biedt Driestar hogeschool de post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & differentiatie aan voor het basisonderwijs. Na de zomervakantie starten we met een opleiding die zo ingericht is ingericht dat ook docenten, begeleiders of managementleden vanuit het voortgezet onderwijs deze opleiding kunnen volgen.

  • 'Meer aandacht voor interne religieuze diversiteit in orthodox-christelijk onderwijs is waardevol'

   Hanna de Jong-Markus, docent en onderzoeker bij Driestar educatief, promoveerde deze maandag op de vraag hoe leraren op orthodox-christelijke basisscholen aankijken tegen de eigenheid van hun school in relatie tot de levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving. "Leerkracht wil dat kind verder denkt dan ”goed of fout”.

  • Mediawijsheid in het SBO en (V)SO

   Hoe maak je een eigen nickname? Wat zegt jouw ja/nee-gevoel bij films met geweld? Hoe reageer je als je bloot ziet langskomen op internet? De methode Stapp voor mediawijsheid in de klas is doorontwikkeld voor speciale doelgroepen. Voor leerlingen in het SBO en (V)SO wachten mooie lessen met een praktische toespitsing.

  • Prins Maurits Scholengemeenschap wint Mediawijsheidschallenge 2022

   Welke klas mag zich de meest mediawijze klas van 2022 noemen? Deze vraag stond centraal op de finaledag van de mediawijsheidschallenge, op dinsdag 21 juni in Apeldoorn.

  • Symposium Kind en geloof 2022

   Evangeliestek organiseert het symposium ‘Als ze maar gelukkig zijn?!’ – Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving. Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen. Ben jij er 30 september ook bij?