Geloven in lesgeven 15 oktober 2020

Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

Aan elk hoofdstuk zijn bespreekpunten toegevoegd om het gesprek in bijvoorbeeld de teamvergadering te ondersteunen. Een goed idee om het boek als eindejaarsgeschenk uit te reiken. De directies van onder andere de reformatorische vo-scholen hebben daar inmiddels persoonlijk bericht over gekregen.
 
Didactiek wordt vaak gezien als een neutraal terrein, onafhankelijk van vakinhoud of levensbeschouwing. In dit boek toont David Smith aan dat dit niet klopt. Elke didac­tiek is een huis met een levensbeschouwelijk grondplan. Met het grote gebod van de liefde als uitgangspunt komt Smith met een voorstel voor een didactische praktijk vanuit het christelijk geloof. Voor het christelijk onderwijs, maar ook voor onderwijs in andere contexten. Het gaat niet primair om ‘onderscheidend zijn’ qua inhoud, maar om integriteit in de manier waarop we onderwijs ontwerpen en ruimte scheppen voor leerervaringen. Smith biedt voor dit alles een grondige wetenschappelijke verantwoor­ding. Een onmisbaar, prikkelend boek voor iedereen die met onderwijsleerprocessen te maken heeft.
 
Twee kenmerkende citaten maken dat duidelijk:
'De uitdaging om een christelijke leraar te zijn is niet maar een kwestie van opletten wanneer je iets christelijks te berde kunt brengen, of van een aardig iemand zijn, maar van uitvogelen wat het ‘patroon van deze wereld’ is waaraan we bezig zijn gelijkvormig te worden, en van ontvankelijk­heid voor vernieuwing (Romeinen 12:1-3).'

'Ik wilde dat mijn leerlingen het lokaal voor Duits zouden ervaren als een plek van morele betekenis.'
 
Geloven in lesgeven is de Nederlandse vertaling van On Christian Teaching, in 2018 verschenen bij Eerdmans in Grand Rapids. De vertaling is tot stand gekomen op initiatief van Greijdanus scholengemeenschap en Driestar educatief. David I. Smith begon als leraar Duits, Frans en Russisch op middelbare scholen in Engeland. Inmiddels is hij als hoogleraar onderwijskunde en als lerarenopleider verbonden aan Calvin University in Grand Rapids, Michigan (VS). Vanuit zijn rijke onderwijservaring doorspekt hij het boek met concrete en herkenbare voorbeelden. Daardoor is het een boek dat leraren direct aanspreekt omdat het over hun eigen context gaat. Bram de Muynck en Piet Murre, respectievelijk lector persoonsvorming en lector vakinhoud en didactiek, schreven een inleidend hoofdstuk.
 
Het boek wordt uitgegeven bij Buijten & Schipperheijn Motief te Amsterdam,
ISBN 978-94-6369-103-1 en zal na verschijnen in de webwinkel van Driestar educatief worden aangeboden.

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.

  • 'Help leraar en zorgleerling zodat het voor hen beiden passend onderwijs wordt'

   'Schaf het speciaal onderwijs niet op korte termijn af. De expertise en de kleinschaligheid biedt sommige leerlingen betere ontwikkelingsmogelijkheden dan het reguliere (’passende’) onderwijs nu kan bieden.'