Geloven in lesgeven 15 oktober 2020

Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

Aan elk hoofdstuk zijn bespreekpunten toegevoegd om het gesprek in bijvoorbeeld de teamvergadering te ondersteunen. Een goed idee om het boek als eindejaarsgeschenk uit te reiken. De directies van onder andere de reformatorische vo-scholen hebben daar inmiddels persoonlijk bericht over gekregen.
 
Didactiek wordt vaak gezien als een neutraal terrein, onafhankelijk van vakinhoud of levensbeschouwing. In dit boek toont David Smith aan dat dit niet klopt. Elke didac­tiek is een huis met een levensbeschouwelijk grondplan. Met het grote gebod van de liefde als uitgangspunt komt Smith met een voorstel voor een didactische praktijk vanuit het christelijk geloof. Voor het christelijk onderwijs, maar ook voor onderwijs in andere contexten. Het gaat niet primair om ‘onderscheidend zijn’ qua inhoud, maar om integriteit in de manier waarop we onderwijs ontwerpen en ruimte scheppen voor leerervaringen. Smith biedt voor dit alles een grondige wetenschappelijke verantwoor­ding. Een onmisbaar, prikkelend boek voor iedereen die met onderwijsleerprocessen te maken heeft.
 
Twee kenmerkende citaten maken dat duidelijk:
'De uitdaging om een christelijke leraar te zijn is niet maar een kwestie van opletten wanneer je iets christelijks te berde kunt brengen, of van een aardig iemand zijn, maar van uitvogelen wat het ‘patroon van deze wereld’ is waaraan we bezig zijn gelijkvormig te worden, en van ontvankelijk­heid voor vernieuwing (Romeinen 12:1-3).'

'Ik wilde dat mijn leerlingen het lokaal voor Duits zouden ervaren als een plek van morele betekenis.'
 
Geloven in lesgeven is de Nederlandse vertaling van On Christian Teaching, in 2018 verschenen bij Eerdmans in Grand Rapids. De vertaling is tot stand gekomen op initiatief van Greijdanus scholengemeenschap en Driestar educatief. David I. Smith begon als leraar Duits, Frans en Russisch op middelbare scholen in Engeland. Inmiddels is hij als hoogleraar onderwijskunde en als lerarenopleider verbonden aan Calvin University in Grand Rapids, Michigan (VS). Vanuit zijn rijke onderwijservaring doorspekt hij het boek met concrete en herkenbare voorbeelden. Daardoor is het een boek dat leraren direct aanspreekt omdat het over hun eigen context gaat. Bram de Muynck en Piet Murre, respectievelijk lector persoonsvorming en lector vakinhoud en didactiek, schreven een inleidend hoofdstuk.
 
Het boek wordt uitgegeven bij Buijten & Schipperheijn Motief te Amsterdam, ISBN 978-94-6369-103-1. 

Meer nieuws

  • Webinar Mag ik ook iets zeggen? - een kort verslag

   Tijdens het webinar georganiseerd door Samen zijn wij school (SZWS) op 25 maart jongstleden ging het om de stem van de leerling, de ouder en de leerkracht/docent. Deze Gouden Driehoek zorgt voor een toename van de ouderbetrokkenheid, autonomie bij de leerlingen en geeft leerkrachten meer inzicht in wie de leerling is.

  • Dyslexiewedstrijd 2021 – doe jij ook mee?

   Ook dit jaar hebben we weer een 'dyslexiewedstrijd' voor alle kinderen die bij ons dyslexiebehandeling krijgen. Wie vertelt, knutselt of schrijft er om een originele en leuke manier iets over zijn bijzondere boek? De winnaar krijgt de enige echte dyslexietrofee en een andere mooie prijs. Doe jij mee?

  • L-E-Z-E-N, LEE-ZEN en nu vloeiend!

   Vloeiend lezen; makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ondersteun je kinderen bij het vloeiend leren lezen? Rita (intern begeleider) en Bart (leerkracht groep 3/4) zien dat de leesachterstanden mede door de lockdown versterkt worden. Hoe kunnen zij (en jij als leerkracht of ib'er) daarmee omgaan?

  • Symposium Het jonge kind ook online een succes

   Inspiratie, ontmoeting en gezelligheid; de vaste ingrediënten van symposium Het jonge kind ontbraken ook dit jaar niet. Zo’n 280 deelnemers volgden op 24 maart dit symposium. Thuis achter de laptop of samen met het onderbouwteam voor het digibord, met wat toegestuurd lekkers binnen handbereik. Samen leerden we meer over problematisch gedrag bij kleuters, een rijke speelleeromgeving, schrijfproblemen en een taalontwikkelingsstoornis. ‘Wat fijn om zo online een mooie dag met elkaar te hebben!’

  • Vraag 1 april de lerarenbeurs aan

   Vanaf 1 april om 00.00 uur kun je de lerarenbeurs weer aanvragen. In een kamerbrief is de lijn voor het aanvragen voor een lerarenbeurs voor 2021-2022 uiteengezet. Goed nieuws is aanvragen die vorig jaar zijn afgewezen i.v.m. bereiken van het subsidieplafond met voorrang worden behandeld. Benieuwd hoe jij de lerarenbeurs kunt gebruiken?