Ga in gesprek over Geloven in lesgeven 7 januari 2021

Kort voor de kerstvakantie verscheen onder de titel Geloven in lesgeven de Nederlandse vertaling van On Christian teaching van de Amerikaanse hoogleraar David Smith. Verschillende scholen bestelden een exemplaar voor alle docenten. Hoe kan dat mooie initiatief een vervolg krijgen?

Om weer even op te halen: Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken. Hierdoor kan de christelijke identiteit het dagelijks onderwijs nog sterker doortrekken. Verschillende reformatorische en gereformeerde VO-scholen bestelden het boek voor al hun docenten. De directies van die scholen laten daarmee zien dat ze herkenbaar christelijk onderwijs een belangrijk doel vinden om na te streven. De weg naar dat doel begint bij de vorming van docenten.
 
Geloven in lesgeven is een praktisch boek. Dat wil zeggen: de visie op didactiek als een christelijke praktijk blijft niet steken in beschouwing, maar krijgt handen en voeten in concrete, herkenbare lessituaties. Dat praktische karakter wordt nog versterkt door de bespreekpunten die aan elk hoofdstuk zijn toegevoegd. Daarmee wordt het gesprek in bijvoorbeeld de teamvergadering gediend.
 
Want het uitreiken van zo’n boek is een ding, als directie of betrokken docent hoop je natuurlijk op meer. Daarom hier de oproep om het boek met elkaar te gaan bespreken. Daarvoor is een bepaalde structuur nodig. Die structuur kan een leeskring zijn, maar er is ook meer mogelijk. Een leeskring is immers iets moois, maar trekt meestal mensen die al geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Daarom is het kansrijker om op elke teamvergadering tijd te reserveren voor de bespreking van een hoofdstuk. Of organiseer een studiemiddag rond het thema van dit boek. Breng daar docenten van (verwante) vakgroepen met elkaar in gesprek. Zo zijn er allerlei vormen te bedenken, maar belangrijk is steeds dat die bespreking dicht bij de eigen praktijk blijft. Het gaat niet om mooie theorie, maar om de concrete lessen die morgen op het rooster staan.
 
Soms wordt zo’n gesprek levendiger, en vindt er verdieping plaats, als het team dat gesprek voert onder leiding van een externe. Piet Murre (lector vakinhoud en didactiek) en Bram de Muynck (lector onderwijs en identiteit) zijn daarvoor beschikbaar. Ze werkten beiden mee aan de vertaling van het boek. Als u over de inzet van dit boek in uw eigen school meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming, h.vermeulen@driestar-educatief.
 
Geloven in lesgeven is uitgegeven bij Buijten & Schipperheijn Motief te Amsterdam, (ISBN 978-94-6369-103-1) en te bestellen via de reguliere boekhandel.

Meer nieuws

  • Begin met een gedicht - ook online!

   Ook in deze tijd van online lesgeven is het prima mogelijk om een les met een gedicht te beginnen. Je hebt dan een kort, maar mooi gezamenlijk moment met je klas. Het voorlezen kun je uitbreiden met een opdrachtje.

  • Webinars introductie burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • We zijn er voor jou: gratis vragenuur onderwijs in coronatijd

   De tweede lockdown vanwege het coronavirus vraagt veel van ons. Op persoonlijk vlak maar ook in ons werk op school, naar leerlingen en naar collega-docenten. Driestar onderwijsadvies wil je daar graag bij helpen. Daarom starten vanaf volgende week de coronavragenuurtjes om je op weg te helpen met vragen, samen te sparren over onderwerpen waar je tegenaan loopt en je te inspireren met ideeën.

  • Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

   Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?

  • Parallelversie Wereld in Getallen 5 een feit!

   Uit een eerder gehouden enquête is gebleken dat verschillende scholen behoefte hebben aan een aanpassing van een rekenmethode voor de reformatorische scholen. Uit diezelfde enquête bleek dat de meeste animo was voor de methode Wereld in Getallen 5 (WIG5), de papieren versie.