Ervaringsleren: proces belangrijker dan product 11 januari 2021

Ervaringsleren bevordert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van leerlingen. Het helpt kinderen ook om op een positieve manier samen te werken. Leerkracht Irma Pas van de Eben-Haëzerschool in Rhenen ging hiermee aan de slag. ‘Een leerling die vooraf riep ‘Juf ik weet niet wat ik moet doen’, komt later stralend vertellen dat het toch is gelukt. Daar doe je het voor!’

Leren door doen

De essentie van ervaringsleren is dat leerlingen leren door dingen te doen. Door daarbij steeds te reflecteren op wat er gebeurt, ontstaat er een bewust proces waarop gestuurd en geoefend kan worden. De leerlingen van Irma Pas deden dit door buiten aan de slag te gaan. ‘Tijdens de verschillende buitenactiviteiten leerden de kinderen hoe je positief kunt samenwerken. Alleen door goed met elkaar te communiceren en elkaars talenten te benutten konden ze tot een product komen. Door steeds te vragen waarom ze iets doen reflecteren ze op hun eigen gedrag. Die positieve ervaring hielp de leerlingen om binnen de lokaalmuren de aandacht te vestigen op de les. Prachtig om deze wisselwerking te zien!’   

Coaching

Ervaringsleren aanbieden aan je klas is een onderdeel van de cursus groepsdynamiek.  Jan Verburg coacht Irma met het doel om haar interactie met de groep te versterken en deze klas te helpen om zelf meer problemen op te lossen. Vaak was het zo als kinderen iets niet begrepen, ze of boos werden, of niets meer deden, of naar de wc gingen, etc. Om de verantwoordelijkheid van de kinderen extra te vergroten, werd Geerten Zwemer gevraagd om Irma te helpen activiteiten op te zetten. ‘Natuurlijk kun je zelf buitenactiviteiten ontwikkelen die aspecten als zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samenwerking bevorderen. Toch was juist het meedenken van een buitenstaander een opsteker voor mij. Geerten keek met een andere bril naar de situatie en kon mij hierdoor nieuwe handreikingen geven. Dat heeft mij enorm geholpen in het op de juiste manier begeleiden van het reflectieproces van de leerlingen.’ 

Lerende klas en leerkracht

Het traject van ervaringsleren leverde zowel leerlingen als de leerkracht nieuwe inzichten op. ‘Het ervaringsleren ondersteunde in mijn klas het groeiproces richting een growth mindset. Van ‘het lukt niet’ naar ‘het lukt nog niet’. Een terugblik op de positieve buitenervaring hielp de leerlingen om tijdens moeilijkere momenten toch door te zetten.’ Irma vindt het mooi om deze ontwikkeling bij de kinderen te zien. ‘Leerlingen ontdekken dat ze meer kunnen dan vooraf gedacht, waardoor zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeien.’ Bijkomend voordeel is dat je in dit proces je leerlingen nog beter leert kennen. ‘Daardoor kun je hen nog beter begeleiden in hun leerproces. Daarmee levert ervaringsleren dus kinderen én de juf beide winst op!’ 

Wil jij de kinderen helpen om zelf meer eigenaar van te worden en met ervaringsleren aan de slag te gaan? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Jan Verburg of Geerten Zwemer.

Meer nieuws

  • Diagnostiek van ernstige enkelvoudige dyslexie in coronatijd

   De dyslexiezorg voor kinderen gaat bij Driestar educatief door, ondanks dat basisscholen gesloten zijn als gevolg van de lockdown die op 14 december 2020 werd afgekondigd.

  • Begin met een gedicht - ook online!

   Ook in deze tijd van online lesgeven is het prima mogelijk om een les met een gedicht te beginnen. Je hebt dan een kort, maar mooi gezamenlijk moment met je klas. Het voorlezen kun je uitbreiden met een opdrachtje.

  • Webinars introductie burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • We zijn er voor jou: gratis vragenuur onderwijs in coronatijd

   De tweede lockdown vanwege het coronavirus vraagt veel van ons. Op persoonlijk vlak maar ook in ons werk op school, naar leerlingen en naar collega-docenten. Driestar onderwijsadvies wil je daar graag bij helpen. Daarom starten vanaf volgende week de coronavragenuurtjes om je op weg te helpen met vragen, samen te sparren over onderwerpen waar je tegenaan loopt en je te inspireren met ideeën.

  • Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

   Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?