Emiel van Doorn: “Ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien” Geplaatst op 13 november 2017

“Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven”, zo prikkelde Emiel van Doorn op het symposium Passend onderwijs. Met voorbeelden vanuit zijn eigen jeugd wees hij op de risico’s van etikettering van gedrag. “Voor je het weet vergeet je te kijken naar wat een kind nodig heeft om te groeien.”

Vorige week woensdag vond het jaarlijkse symposium Passend onderwijs plaats. 110 leerkrachten, ib’ers en schoolleiders lieten zich inspireren over het thema ‘Een frisse kijk op gedrag’. Een terugblik in woord en beeld.

Hurry up-syndroom

Ieder kind kan groeien, zo zei Emiel van Doorn. “Helaas zien we dat niet altijd, want we kijken vaak als eerste naar de prestaties ten opzichte van het gemiddelde. Maar ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien. De vraag: kun je die kloof accepteren? Pas dan krijg je oog voor specifieke kwaliteiten van kinderen.” Emiel pleitte er ook voor om meer met het kind in gesprek te gaan. Concreet: “Schrijf geen handelingsplan over het kind, maar met het kind.” Hij waarschuwde voor het ‘hurry up-syndroom’: “Wees niet te impulsief, kijk naar wat er vooraf ging aan bepaald gedrag en creëer rust. Pas dan kom je verder.”

Leren plannen

In de tweede lezing ging Lauk Woltring in op verschillen in ontwikkeling tussen jongen en meisjes. Inzicht daarin helpt je om sensitiever te kunnen reageren op jongens en meisjes.  Een paar voorbeelden uit zijn verhaal:
 • jongens hebben meer wrok naar buiten;
 • het mannelijk brein denkt meer visueel
 • de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van planningsvaardigheden gaat bij meisjes makkelijker
 • jongens hebben minder serotonine, waardoor ze meer moeite hebben om te kalmeren.
Woltring gaf aan dat je jongens bijvoorbeeld goed moet ondersteunen bij het leren plannen: “De leraar is hun externe prefrontale cortex.” Net als Van Doorn benadrukte Woltring hoe belangrijk het is om goed zicht te hebben op de zone van de naaste ontwikkeling van al je leerlingen. “Dat zijn je gouden momenten.”

Foto’s

In diverse workshops werd het centrale thema 'Een frisse kijk op gedrag' verder uitgewerkt, bijvoorbeeld over leiderschap beïnvloeden in de klas, veiligheid op school en kindgesprekken. Bekijk de foto’s hieronder!

Meer nieuws

  • Projectkoffers met korting

   Van 10 tot en met 14 december is het de 'week van de mediatheek'. Doe je als abonnee in deze week een aanvraag voor een projectkoffer, dan vinden wij dat heel leuk, maar het kan voor jou ook extra voordelig zijn.

  • Eenvoudig experimenteren met elektronica

   Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met elektriciteit aan de slag te gaan in de klas. Ze denken misschien dat ze daar zelf niet technisch genoeg voor zijn.

  • ParnasSys en Konnect verbinden kinderopvang en basisonderwijs

   ParnasSys en Konnect kiezen voor samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Beide partijen verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

   Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

  • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

   Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).