Emiel van Doorn: “Ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien” 13 november 2017

“Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven”, zo prikkelde Emiel van Doorn op het symposium Passend onderwijs. Met voorbeelden vanuit zijn eigen jeugd wees hij op de risico’s van etikettering van gedrag. “Voor je het weet vergeet je te kijken naar wat een kind nodig heeft om te groeien.”

Vorige week woensdag vond het jaarlijkse symposium Passend onderwijs plaats. 110 leerkrachten, ib’ers en schoolleiders lieten zich inspireren over het thema ‘Een frisse kijk op gedrag’. Een terugblik in woord en beeld.

Hurry up-syndroom

Ieder kind kan groeien, zo zei Emiel van Doorn. “Helaas zien we dat niet altijd, want we kijken vaak als eerste naar de prestaties ten opzichte van het gemiddelde. Maar ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien. De vraag: kun je die kloof accepteren? Pas dan krijg je oog voor specifieke kwaliteiten van kinderen.” Emiel pleitte er ook voor om meer met het kind in gesprek te gaan. Concreet: “Schrijf geen handelingsplan over het kind, maar met het kind.” Hij waarschuwde voor het ‘hurry up-syndroom’: “Wees niet te impulsief, kijk naar wat er vooraf ging aan bepaald gedrag en creëer rust. Pas dan kom je verder.”

Leren plannen

In de tweede lezing ging Lauk Woltring in op verschillen in ontwikkeling tussen jongen en meisjes. Inzicht daarin helpt je om sensitiever te kunnen reageren op jongens en meisjes.  Een paar voorbeelden uit zijn verhaal:
 • jongens hebben meer wrok naar buiten;
 • het mannelijk brein denkt meer visueel
 • de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van planningsvaardigheden gaat bij meisjes makkelijker
 • jongens hebben minder serotonine, waardoor ze meer moeite hebben om te kalmeren.
Woltring gaf aan dat je jongens bijvoorbeeld goed moet ondersteunen bij het leren plannen: “De leraar is hun externe prefrontale cortex.” Net als Van Doorn benadrukte Woltring hoe belangrijk het is om goed zicht te hebben op de zone van de naaste ontwikkeling van al je leerlingen. “Dat zijn je gouden momenten.”

Foto’s

In diverse workshops werd het centrale thema 'Een frisse kijk op gedrag' verder uitgewerkt, bijvoorbeeld over leiderschap beïnvloeden in de klas, veiligheid op school en kindgesprekken. Bekijk de foto’s hieronder!

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.