Emiel van Doorn: “Ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien” 13 november 2017

“Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven”, zo prikkelde Emiel van Doorn op het symposium Passend onderwijs. Met voorbeelden vanuit zijn eigen jeugd wees hij op de risico’s van etikettering van gedrag. “Voor je het weet vergeet je te kijken naar wat een kind nodig heeft om te groeien.”

Vorige week woensdag vond het jaarlijkse symposium Passend onderwijs plaats. 110 leerkrachten, ib’ers en schoolleiders lieten zich inspireren over het thema ‘Een frisse kijk op gedrag’. Een terugblik in woord en beeld.

Hurry up-syndroom

Ieder kind kan groeien, zo zei Emiel van Doorn. “Helaas zien we dat niet altijd, want we kijken vaak als eerste naar de prestaties ten opzichte van het gemiddelde. Maar ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien. De vraag: kun je die kloof accepteren? Pas dan krijg je oog voor specifieke kwaliteiten van kinderen.” Emiel pleitte er ook voor om meer met het kind in gesprek te gaan. Concreet: “Schrijf geen handelingsplan over het kind, maar met het kind.” Hij waarschuwde voor het ‘hurry up-syndroom’: “Wees niet te impulsief, kijk naar wat er vooraf ging aan bepaald gedrag en creëer rust. Pas dan kom je verder.”

Leren plannen

In de tweede lezing ging Lauk Woltring in op verschillen in ontwikkeling tussen jongen en meisjes. Inzicht daarin helpt je om sensitiever te kunnen reageren op jongens en meisjes.  Een paar voorbeelden uit zijn verhaal:
 • jongens hebben meer wrok naar buiten;
 • het mannelijk brein denkt meer visueel
 • de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van planningsvaardigheden gaat bij meisjes makkelijker
 • jongens hebben minder serotonine, waardoor ze meer moeite hebben om te kalmeren.
Woltring gaf aan dat je jongens bijvoorbeeld goed moet ondersteunen bij het leren plannen: “De leraar is hun externe prefrontale cortex.” Net als Van Doorn benadrukte Woltring hoe belangrijk het is om goed zicht te hebben op de zone van de naaste ontwikkeling van al je leerlingen. “Dat zijn je gouden momenten.”

Foto’s

In diverse workshops werd het centrale thema 'Een frisse kijk op gedrag' verder uitgewerkt, bijvoorbeeld over leiderschap beïnvloeden in de klas, veiligheid op school en kindgesprekken. Bekijk de foto’s hieronder!

Meer nieuws

  • Aan de slag met programmeren

   Besteed je al aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden? Daarbij hoort ook basiskennis van programmeren. Dat klinkt leuk, maar is meteen ook een uitdaging: hoe kun je daar aan werken? In de module leerlijnen in ParnasSys zijn nu twee leerlijnen beschikbaar die je daar heel concreet bij helpen.

  • Tips voor de invulling van zorgniveau 2 en 3 bij dyslexie

   De algemene leidraad van het Masterplan Dyslexie herzien en aangescherpt. Wij nemen je mee in de belangrijkste punten met betrekking tot zorgniveau 2 en 3.

  • Leer je leerlingen omgaan met geld

   Het doel van de 'week van het geld' is leerlingen te leren omgaan met geld

  • VIDEO: mannelijke studenten van Driestar hogeschool overmeesteren basisschool in Scherpenzeel

   Pabostudenten van het Men Only-team van Driestar hogeschool ‘overmeesterden’ vandaag basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel. Ze deden mee aan een landelijke actie van pabo’s waarmee aandacht wordt gevraagd voor het tekort aan meesters in het onderwijs. Bekijk de video!

  • ZIEN! en monitoring sociale veiligheid op het ZML

   Voor sommige kinderen in het so/vso zijn de bestaande leerlingvragenlijsten te talig en abstract. Je leest hier meer over de speciale versies die voor hen zijn ontwikkeld én over de pilot waarmee je aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid kunt voldoen.