Emiel van Doorn: “Ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien” Geplaatst op 13 november 2017

“Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven”, zo prikkelde Emiel van Doorn op het symposium Passend onderwijs. Met voorbeelden vanuit zijn eigen jeugd wees hij op de risico’s van etikettering van gedrag. “Voor je het weet vergeet je te kijken naar wat een kind nodig heeft om te groeien.”

Vorige week woensdag vond het jaarlijkse symposium Passend onderwijs plaats. 110 leerkrachten, ib’ers en schoolleiders lieten zich inspireren over het thema ‘Een frisse kijk op gedrag’. Een terugblik in woord en beeld.

Hurry up-syndroom

Ieder kind kan groeien, zo zei Emiel van Doorn. “Helaas zien we dat niet altijd, want we kijken vaak als eerste naar de prestaties ten opzichte van het gemiddelde. Maar ook de leerlingen die constant onder het gemiddelde zitten, groeien. De vraag: kun je die kloof accepteren? Pas dan krijg je oog voor specifieke kwaliteiten van kinderen.” Emiel pleitte er ook voor om meer met het kind in gesprek te gaan. Concreet: “Schrijf geen handelingsplan over het kind, maar met het kind.” Hij waarschuwde voor het ‘hurry up-syndroom’: “Wees niet te impulsief, kijk naar wat er vooraf ging aan bepaald gedrag en creëer rust. Pas dan kom je verder.”

Leren plannen

In de tweede lezing ging Lauk Woltring in op verschillen in ontwikkeling tussen jongen en meisjes. Inzicht daarin helpt je om sensitiever te kunnen reageren op jongens en meisjes.  Een paar voorbeelden uit zijn verhaal:
 • jongens hebben meer wrok naar buiten;
 • het mannelijk brein denkt meer visueel
 • de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van planningsvaardigheden gaat bij meisjes makkelijker
 • jongens hebben minder serotonine, waardoor ze meer moeite hebben om te kalmeren.
Woltring gaf aan dat je jongens bijvoorbeeld goed moet ondersteunen bij het leren plannen: “De leraar is hun externe prefrontale cortex.” Net als Van Doorn benadrukte Woltring hoe belangrijk het is om goed zicht te hebben op de zone van de naaste ontwikkeling van al je leerlingen. “Dat zijn je gouden momenten.”

Foto’s

In diverse workshops werd het centrale thema 'Een frisse kijk op gedrag' verder uitgewerkt, bijvoorbeeld over leiderschap beïnvloeden in de klas, veiligheid op school en kindgesprekken. Bekijk de foto’s hieronder!

Meer nieuws

  • Profiel van een christelijke leraar

   De schoolloopbaan van kinderen is een lange reis. Leraren trekken daarbij als gids met hen mee. Ze zijn dus zelf ook pelgrim. Met deze beelden tekent Bram de Muynck op uitnodigende wijze het karakter en profiel van een christelijke leraar.

  • Ben jij al uitgetoetst?

   Nederland is een echt toetsland. Er is nauwelijks een opleiding te vinden waar men cursisten klaarstoomt zonder toetsen. Zowel docenten als leerlingen lijken het als het summum van de opleiding te zien. Over het fenomeen toetsen valt echter wel één en ander te zeggen.

  • ROV congres: “Ouders Verbinden!?”

   Ouders en opvoeders zijn welkom op het vierde ROV congres op donderdag 8 november. Aan de hand van een interessant lezingenprogramma en verschillende workshops wordt er gesproken over het thema ‘Ouders verbinden?!’.

  • Positieve beoordeling NIO

   De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), is onlangs positief beoordeeld door de COTAN. De test is beschikbaar voor onder andere de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs!

  • Bouw aan spel in jouw klas

   ‘Er moet een schuin dak op, want daar slaapt ook nog iemand’, zegt Ella. De leerkracht doet voor hoe het dak stevig wordt. In de bouwhoek wordt geleerd! Maar hoe krijg je meer inzicht op de kwaliteit van spelontwikkeling?