Elly van der Gouwe 'Elk kind is wonderlijk gemaakt door God de Schepper' 21 juni 2021

De christelijke methode Wonderlijk gemaakt voor het basisonderwijs is dit jaar volledig vernieuwd, geactualiseerd en gedigitaliseerd. Want relationele en seksuele vorming blijft relevant. Elke week zijn er in het nieuws aanknopingspunten. Of het nu gaat om berichten van seksuele grensoverschrijding, MeToo-meldingen, vermeende genderideologie in een koningslied of bloot in tv-programma’s, we hebben een eigen positieve boodschap mee te geven aan kinderen. Elly van der Gouwe licht in dit interview toe hoe de vernieuwde Wonderlijk gemaakt daar aan kan blijven bijdragen.

Wie ben je en hoe ben jij betrokken bij de methode Wonderlijk gemaakt?

Al meer dan 10 jaar werk ik mee aan allerlei producten van Wonderlijk gemaakt, soms als auteur, adviseur, spreker en bij deze methode voor het basisonderwijs ook weer als projectleider. Het is zo’n mooie uitdaging om samen met anderen materialen en informatie te ontwikkelen die leerkrachten echt helpt en leerlingen echt vormt. Ik hoop dat heel veel kinderen en leerkrachten hierdoor weer beseffen hoe wonderlijk ze gemaakt zijn en hoe goed het is om zorgvuldig om te gaan met relaties en seksualiteit. 

Kun je kort iets vertellen over de methode? 

Wonderlijk gemaakt helpt leerkrachten om in alle groepen van de basisschool jaarlijks te werken aan relationele en seksuele vorming. In de groepen 1 tot en met 6 zijn er steeds vier lessen en in groep 7 en 8 elk 7 lessen. Op alle leeftijden is het goed om te werken aan een gezond zelfbeeld, aan fijne relaties, maar ook aan weerbaarheid.

De belangrijkste boodschap is gewoon de titel: Elk kind is wonderlijk gemaakt door God de Schepper. Elk kind mag er zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet. Elk kind is het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden. 

Waarom is de methode vernieuwd?

Dat werd wel tijd na 10 jaar! De manier van spreken over relaties en seksualiteit, maar ook de onderwerpen die spelen in het leven van kinderen zijn wel weer veranderd. Uit een grote evaluatie in 2019 bleek dat Wonderlijk gemaakt ontzettend goed gebruikt wordt op heel veel scholen. Tegelijk gaven leerkrachten veel tips en suggesties voor vernieuwing. Met name de afbeeldingen waren gedateerd, maar ook de inhouden rond bijvoorbeeld online gedrag. 

Wat zijn de grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave?

Wat betreft de inhoud sluiten de lessen nu aan bij de kennis over persoonsvorming en de waardengerichte benadering. In alle lessen is duidelijk te zien met welke christelijke principes en waarden de les samenhangt, dat waarborgt de doorgaande lijnen. Natuurlijk zijn ook de onderwerpen geactualiseerd. Zo is er bijvoorbeeld nu meer aandacht voor online gedrag en gevaren.

De lessen zelf zijn wat compacter gemaakt met daarnaast juist veel extra keuzemogelijkheden. Leerkrachten passen de lessen graag zelf aan, dat kan zo gemakkelijk. En de vorm is ook echt anders: Het is nu een volledig digitale methode, met binnenkort een volledig nieuwe website. Er zijn nieuwe afbeeldingen en bij elke les een frisse powerpoint. 

Een aantal scholen zijn al gestart met de nieuwe methode. Hoe zijn de reacties tot nu toe?

Positief! De leerkrachten (zie een aantal reacties hieronder) zien goed uitgewerkte lessen waarbij ze ook hun eigen keuzes kunnen maken en ze zijn blij met de meer uitgebreide powerpoints bij elke les. Op basis van de eerste evaluatie hebben we ook nog een paar aanpassingen kunnen doen voor de definitieve methode.
 
"De nieuwe methode Wonderlijk gemaakt is goed doordacht opgezet. Ook recente onderzoeken die erin verwerkt zijn, maken dat het goed aansluit bij deze tijd en de vragen die kinderen en ook ouders hierbij hebben. De ouders waren enthousiast over de presentatie. Ze voelden zich ook echt gesteund in de opvoeding. We hebben al meerdere aanmeldingen voor het vervolg; een interactieve koffieochtend in september. Het thema leeft! Ouders waren ook heel blij met de Bijbelse fundering van de methode."Daarvoor kiezen we dus een christelijke school"!

Alienke Meijer, directeur CBS De Verbinding, Almere
 
“Wonderlijk gemaakt is uitgegroeid tot een volwaardige methode voor Relaties & Seksualiteit op de basisschool, waarbij enerzijds de geweldige Bijbelse uitgangspunten rondom dit thema hoog worden gehouden en er anderzijds oog is voor de actuele problemen waarin kinderen en volwassenen terecht kunnen komen op dit gebied. Met ook weer oplossingsrichtingen voor alle betrokkenen. Zo blijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde.

Kees Westhuis, directeur van de Rehobothschool en Oranjeschool in Katwijk

>> Benieuwd naar de vernieuwde Wonderlijk gemaakt? Klik hier om het kennismakingsdocument en proefpakket te bekijken. Aanmelden voor de methode kan via: www.wonderlijkgemaakt.nl/aanmelden

Meer nieuws

  • Nieuw dyslexieprotocol – de belangrijkste veranderingen op een rij

   Je hebt het vast al wel gehoord: per 1 januari 2022 gaat het nieuwe protocol 3.0 van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) in!

  • Nieuwe uitgave Leeslamp-serie

   ‘Gevaar in de bergen’, geschreven door Bert Wiersema is het nieuwe deeltje in de serie ‘de Leeslamp’. Het betreft hier een leesboek, dat spannend is, maar met een laag AVI-niveau, speciaal geschreven voor de moeilijk lezende of dyslectische leerling.

  • Gezocht: onderwijsinnovators met liefde voor taal

   Denk jij wel eens aan het verbeteren van het taalonderwijs op je school maar weet je niet goed hoe? En zoek je naar manieren om je collega’s ook enthousiast te maken voor taalbeleid? Dan past de post-hbo-opleiding Taalcoördinator bij jou. We starten in januari 2022 met een nieuwe groep.

  • Dicht je rijk!

   Schrijf samen met je klas een gedicht en win een boekenpakket ter waarde van €100! Tot 9 december kun je nog meedoen.

  • Kindermishandeling: dichterbij dan je denkt

   Van 15 t/m 21 november 2021 is het weer de Week tegen Kindermishandeling. Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ heeft als doel dat we ons realiseren dat kindermishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt.