Effecten van afstandsonderwijs - kwalitatief onderzoek op jouw school 5 juni 2020

Tijdens de periode van afstandsonderwijs zijn ouders intensiever betrokken geweest bij het onderwijs, omdat ze veelal hun kinderen thuis moesten begeleiden. Van leerlingen werden andere vaardigheden verwacht dan gebruikelijk. Het onderwijs was op afstand, dat betekende een grotere mate van zelfstandigheid en meer afhankelijkheid van de ouder/verzorger. Hoe het thuis gegaan is, hoe er geleerd is, wat er goed ging en wat niet, is waardevolle input die je als leerkracht en school kan helpen om beter onderwijs op maat te bieden.

Uit het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie en het recent verschenen evaluatierapport passend onderwijs, blijkt dat op dat punt nog veel ontwikkeling mogelijk en nodig is. Daarbij helpen wij u graag door middel van een vragenlijst om op uw school dit kwalitatief en in korte tijd te onderzoeken. Middels een onderzoeksrapport en een gesprek bespreken we de resultaten met u.

Wat levert deze input je op?

Door leerlingen naar hun ervaringen te vragen, worden ze meer eigenaar van hun eigen leerproces en dat draagt bij aan hun intrinsieke motivatie. In de vragenlijst zijn de inzichten van professor Biesta verwerkt, doordat er vragen instaan met betrekking tot socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming. Op die manier krijg je een completer beeld van het leerproces van je leerlingen en dat helpt om kansenongelijkheid te verkleinen en ontwikkelmogelijkheden van je leerlingen beter in beeld te krijgen.

Daarnaast kan het onderzoek bijdragen aan het versterken van de ouderbetrokkenheid. We doen dat door vragen te stellen die ouders de gelegenheid geven input te leveren over hun ervaringen met afstandsleren. Dit verdiept de relatie met ouders, omdat ouders op deze manier als ervaringsdeskundige mogen delen wat ze in de afgelopen periode hebben ervaren in de samenwerking tussen school, ouder en kind.  

Aanbod

Er is een vragenlijst voor ouders en leerlingen. U kunt deze vragenlijsten digitaal afnemen. Wij verwerken de uitkomsten voor u en brengen daarover een onderzoeksrapport uit. In een gesprek bespreken we de resultaten en kunnen we samen nadenken over mogelijke vervolgstappen. Indien gewenst kan dat tijdens een online teambijeenkomst.

We bieden 3 mogelijke pakketten aan en gaan graag met u in gesprek over wat het beste bij uw school past:
 1. Vragenlijst uitgezet onder max. 150 respondenten, analyse van respons, compact onderzoeksrapport en een teambijeenkomst is € 1995,-
 2. Vragenlijst uitgezet tussen de 151 - 300 respondenten, analyse van respons, compact onderzoeksrapport en een teambijeenkomst is € 2495,- Bij meer respondenten is de prijs in overleg.
 3. Action-research met aanvullend op de vragenlijst (diepte)interviews en begeleiding in school waarin we samen leren en werken aan beter onderwijs op maat op basis van de onderzoeksuitkomsten – prijs n.o.t.k.
Het onderzoek wordt uitgevoerd  door een onderwijsadviseur onder supervisie van onze lector inclusieve klassen, Neely Anne de Ronde.

Vragen en aanmelden:

N.J. (Neely Anne) de Ronde

Lector inclusieve klassen (cv)

Telefoon:
0182540309 0182540309
LinkedIn:

Meer nieuws

  • Terugblik symposium over pedagogische nalatenschap van dr. M. Golverdingen

   Onveranderd actueel. Dat is het pedagogisch gedachtegoed van dr. Golverdingen ook nu nog, vinden Bram de Muynck en Bram Kunz, respectievelijk lector en onderzoeker bij Driestar educatief. „Maar onze tijd vraagt wel om wat andere accenten.”

  • Download de publieksversie 'Jeugdliteratuur en moraal'

   Docent Janneke de Jong schreef samen met twee collega's uit Zuid-Afrika een artikel over het behandelen van lastige jeugdliteratuur in het onderwijs. Recent is hiervan een publieksversie in het Nederlands verschenen.

  • Wat heeft een appel met wiskunde te maken?

   Er zijn weer vijf nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In deze kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing.

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.