Effecten van afstandsonderwijs - kwalitatief onderzoek op jouw school 5 juni 2020

Tijdens de periode van afstandsonderwijs zijn ouders intensiever betrokken geweest bij het onderwijs, omdat ze veelal hun kinderen thuis moesten begeleiden. Van leerlingen werden andere vaardigheden verwacht dan gebruikelijk. Het onderwijs was op afstand, dat betekende een grotere mate van zelfstandigheid en meer afhankelijkheid van de ouder/verzorger. Hoe het thuis gegaan is, hoe er geleerd is, wat er goed ging en wat niet, is waardevolle input die je als leerkracht en school kan helpen om beter onderwijs op maat te bieden.

Uit het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie en het recent verschenen evaluatierapport passend onderwijs, blijkt dat op dat punt nog veel ontwikkeling mogelijk en nodig is. Daarbij helpen wij u graag door middel van een vragenlijst om op uw school dit kwalitatief en in korte tijd te onderzoeken. Middels een onderzoeksrapport en een gesprek bespreken we de resultaten met u.

Wat levert deze input je op?

Door leerlingen naar hun ervaringen te vragen, worden ze meer eigenaar van hun eigen leerproces en dat draagt bij aan hun intrinsieke motivatie. In de vragenlijst zijn de inzichten van professor Biesta verwerkt, doordat er vragen instaan met betrekking tot socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming. Op die manier krijg je een completer beeld van het leerproces van je leerlingen en dat helpt om kansenongelijkheid te verkleinen en ontwikkelmogelijkheden van je leerlingen beter in beeld te krijgen.

Daarnaast kan het onderzoek bijdragen aan het versterken van de ouderbetrokkenheid. We doen dat door vragen te stellen die ouders de gelegenheid geven input te leveren over hun ervaringen met afstandsleren. Dit verdiept de relatie met ouders, omdat ouders op deze manier als ervaringsdeskundige mogen delen wat ze in de afgelopen periode hebben ervaren in de samenwerking tussen school, ouder en kind.  

Aanbod

Er is een vragenlijst voor ouders en leerlingen. U kunt deze vragenlijsten digitaal afnemen. Wij verwerken de uitkomsten voor u en brengen daarover een onderzoeksrapport uit. In een gesprek bespreken we de resultaten en kunnen we samen nadenken over mogelijke vervolgstappen. Indien gewenst kan dat tijdens een online teambijeenkomst.

We bieden 3 mogelijke pakketten aan en gaan graag met u in gesprek over wat het beste bij uw school past:
 1. Vragenlijst uitgezet onder max. 150 respondenten, analyse van respons, compact onderzoeksrapport en een teambijeenkomst is € 1995,-
 2. Vragenlijst uitgezet tussen de 151 - 300 respondenten, analyse van respons, compact onderzoeksrapport en een teambijeenkomst is € 2495,- Bij meer respondenten is de prijs in overleg.
 3. Action-research met aanvullend op de vragenlijst (diepte)interviews en begeleiding in school waarin we samen leren en werken aan beter onderwijs op maat op basis van de onderzoeksuitkomsten – prijs n.o.t.k.
Het onderzoek wordt uitgevoerd  door een onderwijsadviseur onder supervisie van onze lector inclusieve klassen, Neely Anne de Ronde.

Vragen en aanmelden:

N.J. (Neely Anne) de Ronde

Lector inclusieve klassen (cv)

Telefoon:
0182540309 0182540309
LinkedIn:

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!