Een schooladvies zonder eindtoets?! 3 oktober 2014

Ben je er al klaar voor om aan leerlingen van groep 8 een schooladvies te geven en heb je hiervoor al toetsen ingekocht? Tegenwoordig worden er ook vervangende toetsen voor de Cito eindtoets ontwikkeld. Diensten van naam en bureautjes om de hoek bieden deze toetsen en testen aan. Een prachtige oplossing, of toch niet?

Volgens ons laten andere mogelijkheden, zoals de Plaatsingswijzer en gegevens uit ParnasSys, een beter beeld zien van de ontwikkeling van kinderen. Dit zijn mogelijkheden die meer recht doen aan de gehele schoolloopbaan van een kind dan het ene toets- of testmoment.

De Plaatsingswijzer bijvoorbeeld is een initiatief dat ontstaan is in Friesland en nu ook daarbuiten wordt overgenomen. Hierbij wordt gekeken naar de toetsuitslagen van de Cito LOVS-toetsen vanaf groep 6. Op basis hiervan wordt een uitstroomadvies gegeven. ‘Begrijpend Lezen’ en ‘Rekenen en Wiskunde’ tellen het zwaarst mee. Vervolgens wordt er vastgesteld binnen welk profiel een leerling valt.

Kijken naar leerprestaties is één kant van het verhaal. Kijken naar andere factoren is veel belangrijker: de aanleg en de talenten van een leerling, de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode, maar ook concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.

Gelukkig wordt hier niet pas mee begonnen in groep 6. Vanaf het moment dat een leerling op school komt, doen leerkrachten een grote hoeveelheid kennis op over de leerling. We volgen het kind in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Die kennis krijgt op veel scholen een plek bij de stimulerende factoren, de belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van een leerling. Het helpt om het onderwijs af te stemmen op de behoeften, de aanleg en de talenten van een leerling. Deze gegevens worden elk jaar overgedragen aan de volgende leerkracht.

Laten we deze kennis gebruiken om het schooladvies dat vanaf groep 6 gegeven wordt meer inhoud te geven. In ParnasSys kan heel eenvoudig dat schooladvies een plek krijgen als notitiecategorie. Op basis van het overzicht ‘Leerlinganalyse’ kan het niveau bepaald worden. In de notitie kan eenvoudig, effectief en efficiënt vermeld worden waarom de leerkracht van groep 6 dit advies geeft, als aanvulling op de andere informatie die van deze leerling al bekend is. Een jaar later kan de leerkracht van groep 7 deze informatie meenemen in zijn advies. Denk je dat de leerkracht van groep 8 nog een extra test nodig heeft om zijn advies te kunnen geven?

Driestar educatief begeleidt scholengroepen/samenwerkingsverbanden bij het maken van keuzes rondom het geven van schooladviezen. Daarnaast let Driestar educatief erop, samen met ParnasSys als leverancier, dat leerkrachten geen dubbel werk hoeven te doen. De relevante gegevens van een leerling kunnen eenvoudig worden verzameld uit het eigen leerlingvolgsysteem en worden opgestuurd naar de volgende (VO-)school. Wil je hierbij ondersteuning of meer informatie? Neem dan per e-mail contact met ons op.

O ja, de nieuwe eindtoets mag nog worden gebruikt. Alleen om het schooladvies naar boven bij te stellen. Dat dan weer wel…

Meer nieuws