Een nieuwe rekenmethode, impuls voor goed rekenonderwijs! 18 juni 2020

Afgelopen jaar zijn er verschillende rekenmethodes met een nieuwe versie gekomen en komend jaar verschijnen hiervan de laatste producten. En er valt iets te kiezen! Wereld in Getallen 5, Pluspunt 4, Alles Telt Q. Eerder verscheen al Getal en Ruimte Junior en natuurlijk is er het verwerkingsprogramma Gynzy.

Voor een team kan het kiezen en invoeren van een nieuwe rekenmethode zorgen voor twee belangrijke impulsen van het rekenonderwijs.

Visie op rekenen

De eerste is een impuls op het gebied van visie op rekenen. Op veel scholen wordt er dagelijks rekenen gegeven, zonder dat leerkrachten zich bewust zijn van hun visie op rekenen. Onbewust wordt vaak veel goed gedaan, maar onbewust blijven er ook kansen liggen. Het kiezen van een nieuwe rekenmethode kan een impuls zijn om eens bewust te bedenken wat voor de school belangrijk is bij het geven van rekenen. Om zo een rekenmethode te kunnen kiezen die past bij de visie van de school. Belangrijke vragen hierbij zijn: Is rekenen meer dan sommen maken? Hoe gaan we om met contextopgaven, zoals ook Cito die gebruikt? Hoeveel vrijheid wil ik als leerkracht? Willen we op papier werken, of gaan we digitaal? En welke methode past dan het beste bij wat we willen?

Didactiek

De tweede impuls is op het gebied van didactiek. Rekenen is een mooi vak om te geven, maar wordt ook vaak als complex ervaren. Drie didactische modellen helpen de leerkrachten bij het geven van goed rekenonderwijs:
 • Het hoofdfasenmodel: Dit model geeft inzicht in de opbouw van de leerlijnen. Het helpt de leerkracht om een doel bij de les te stellen die past bij de plaats op de leerlijn. Kennis van dit model is nodig om te zorgen dat het niet weer het volgende lesje uit de methode is, maar de les doelgericht wordt ingezet en de leerkracht op een goede manier kan evalueren of het doel van de les is bereikt.
 • Het handelingsmodel: Dit model helpt om af te stemmen op de leerlingen. Het zorgt ervoor dat de instructie een logische opbouw krijgt van concreet naar abstract. Ook geeft het de leerkracht handvatten om te bepalen op welk niveau een leerling vastloopt en hoe er verlengde instructie gegeven kan worden.
 • Het drieslagmodel: Dit model helpt de leerkracht om de kinderen de juiste vaardigheden te laten ontwikkelen die nodig zijn om contextopgaven op te lossen.  Ook kan dit model gebruikt worden door de leerkracht om goed te observeren op het rekenproces.
Deze drie modellen worden op dit moment al volop gebruikt bij de begeleiding van zwakke rekenaars en dyscalculieonderzoek, maar gaan eigenlijk over het geven van goed afgestemd onderwijs. En hier liggen kansen, want elke nieuwe rekenmethode werkt met deze drie modellen! Zo is het bij de ene methode zichtbaar in de opbouw van de week en bij een ander zijn de modellen als icoontjes te zien in de handleiding bij de lesbeschrijving. 

Een nieuwe rekenmethode als impuls voor goed rekenonderwijs. Dat kan, maar dat vraagt de juiste aandacht en begeleiding, zowel bij het keuzeproces als bij de invoering van de nieuwe rekenmethode. Wij denken graag me je mee! 

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe methode of wil je met ons in gesprek? Neem dan even contact met ons op.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.