Dyslexiezorg: voortgang en RALFI teksten over corona 8 mei 2020

Nu de scholen weer gedeeltelijk open gaan, verandert er ook iets in de dyslexiezorg. Graag informeren we je daarover in dit bericht. Daarnaast bieden we ook speciaal voor leerlingen met dyslexie RALFI teksten aan over het coronavirus. Goed om in te zetten bij de dyslexiebehandelingen!

Voortgang dyslexiezorg

Onze dyslexiebehandelaars zijn aan het werk en behandelen de kinderen vooralsnog zoveel mogelijk online. In een enkel geval, bijvoorbeeld op scholen voor speciaal onderwijs waar leerlingen hele dagen naar school gaan, kan er weer live worden behandeld. Bij online behandelingen vinden de spellingtoetsen ook online plaats. De leestoetsen worden niet online afgenomen, behalve als het een eindtoets betreft. Als een behandelaar in de buurt is, dan kunnen leestoetsen live worden afgenomen, mits ouders en school hiermee instemmen. Het kan zijn dat dit dan wel op een ander moment gebeurt dan gebruikelijk, maar dit is altijd in overleg. Intakes voor kinderen met een behandelindicatie gaan gewoon door. Vanaf nu kunnen er weer dyslexieonderzoeken (live) gedaan worden. Gesprekken met ouders en/of scholen doen we in overleg nog telefonisch, via Whatsapp of iets dergelijks.

>> Download hier de brief over Ondersteuning van leerlingen met leesproblemen op zorgniveau 2 en 3

Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd.

>> Lees meer hierover in dit bericht.

RALFI teksten over het coronavirus

Op het kindergedeelte van onze Dyslexie academie  en hieronder staan drie RALFI teksten over het coronavirus. Informatie over het virus speciaal geschreven via de methode die voor dyslecten beter te lezen is. Lees de teksten en ga zo ook thuis door met de behandeling van dyslexie. 
En dat de dyslexiebehandeling ook thuis prima kan doorgaan zien we op deze foto's:


 

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!