Dyslexiezorg: voortgang en RALFI teksten over corona 8 mei 2020

Nu de scholen weer gedeeltelijk open gaan, verandert er ook iets in de dyslexiezorg. Graag informeren we je daarover in dit bericht. Daarnaast bieden we ook speciaal voor leerlingen met dyslexie RALFI teksten aan over het coronavirus. Goed om in te zetten bij de dyslexiebehandelingen!

Voortgang dyslexiezorg

Onze dyslexiebehandelaars zijn aan het werk en behandelen de kinderen vooralsnog zoveel mogelijk online. In een enkel geval, bijvoorbeeld op scholen voor speciaal onderwijs waar leerlingen hele dagen naar school gaan, kan er weer live worden behandeld. Bij online behandelingen vinden de spellingtoetsen ook online plaats. De leestoetsen worden niet online afgenomen, behalve als het een eindtoets betreft. Als een behandelaar in de buurt is, dan kunnen leestoetsen live worden afgenomen, mits ouders en school hiermee instemmen. Het kan zijn dat dit dan wel op een ander moment gebeurt dan gebruikelijk, maar dit is altijd in overleg. Intakes voor kinderen met een behandelindicatie gaan gewoon door. Vanaf nu kunnen er weer dyslexieonderzoeken (live) gedaan worden. Gesprekken met ouders en/of scholen doen we in overleg nog telefonisch, via Whatsapp of iets dergelijks.

>> Download hier de brief over Ondersteuning van leerlingen met leesproblemen op zorgniveau 2 en 3

Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd.

>> Lees meer hierover in dit bericht.

RALFI teksten over het coronavirus

Op het kindergedeelte van onze Dyslexie academie  en hieronder staan drie RALFI teksten over het coronavirus. Informatie over het virus speciaal geschreven via de methode die voor dyslecten beter te lezen is. Lees de teksten en ga zo ook thuis door met de behandeling van dyslexie. 
En dat de dyslexiebehandeling ook thuis prima kan doorgaan zien we op deze foto's:


 

Meer nieuws

  • VACATURE: Stageplaats Wonderfully Made

   Ken jij een (internationale) student die een economische studie volgt en op zoek is naar een stage? Wij maken graag gebruik van jouw netwerk.

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorie├źn over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.