Doorontwikkeling Zien! 4 juni 2019

Zien! is volop in ontwikkeling. Steeds meer scholen en leerkrachten willen naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling ook brede vorming verwerken in hun doelen en verantwoording. Door Zien! te vereenvoudigen en de focus te verbreden helpen we hierbij.

Aanleiding 

In de eerste plaats willen we Zien! gebruiksvriendelijker maken. Daarbij denken we onder andere aan het meer centraal zetten van de leerling (vragenlijst) en het vereenvoudigen van het invullen en opvragen van gegevens. Waar het huidige Zien! zich richt op het sociaal-emotionele functioneren, willen we in Zien! 2.0 de focus gaan verbreden naar meer vormingsgebieden. Aanleiding hiervoor is dat we signaleren dat scholen behoefte hebben aan handvatten om te werken aan de brede vorming van leerlingen. Thema’s die terugkomen zijn onder andere burgerschap en maatschappelijke competenties, executieve functies en 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Aanvullende thema's

Veel van deze thema’s hebben al een relatie met het huidige Zien!, maar dit zullen we nog explicieter laten terugkomen. De sociale vaardigheden willen we verbreden zodat ze niet alleen gaan over de sociale context van bekende leeftijdgenoten en volwassenen. Een voorbeeld hiervan is initiatief, in het huidige Zien! sociaal initiatief. In de nieuwe versie zullen we ook kijken of een kind initiatief toont richting onbekenden (maatschappelijke competenties) en uit zichzelf aan een taak begint (executieve functies). Ook willen we de vijf vaardigheden uitbreiden met zelfinzicht, zelfsturing en de drie denkvaardigheden: creatief, analytisch en kritisch denken. 


Waarom, hoe en wat?

Naast deze aanvullende vaardigheden (wat) willen we in de scholingen en handelingssuggesties gaan werken vanuit het principe van de golden circle. Leerkrachten en leerlingen worden uitgedaagd om te bedenken waarom ze bepaalde vaardigheden zouden willen versterken bij zichzelf of anderen. In de handelingssuggesties komen concrete tips te staan hoe je de vaardigheden kunt versterken en hoe je kunt bevorderen dat leerlingen hier ook aan willen werken.  

Golden circle

Denk mee! 

Wil je meedenken en/of feedback geven op ideeën en concepten? We nodigen je hartelijk uit om een mailtje te sturen naar zien@parnassys-academie.nl.

Meer nieuws

  • Uitslag Studiekeuze123 - 81% (zeer) tevreden!

   Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs actie om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. De uitslagen voor dit jaar zijn weer bekend.

  • Cadeautip voor leerlingen 10-14 jaar en ouder

   Op zoek naar een boekje om aan de leerlingen van jouw school mee te geven, bijvoorbeeld als cadeau voor het examen of voor het afscheid van groep 8? Denk eens aan het boek "Waarom ben jij gereformeerd? De geloofsbelijdenis voor tieners." Het boek legt in eenvoudige taal belangrijke delen van de Nederlandse Geloofdsbelijdenis uit.

  • Voorwaarden inzet BOUW! ONL, op zorgniveau 3

   BOUW! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen.

  • NIEUW - Prentenboek Stijn blust de brand

   Stijn wil graag filmpjes kijken op de tablet, maar mama vindt dat nu niet goed. Boos gaat hij naar buiten: saai! Dan is daar Isa, die een leuk plan heeft…

  • Word specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid

   Word jij specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid? Dat kan met onze post-hbo-opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid! In de achterliggende jaren is het belang aangetoond van betrokkenheid van ouders bij school en omgekeerd. In deze opleiding leer je hoe je de wederzijdse betrokkenheid kunt vergroten en wat je hierin kunt betekenen voor je school!