Doorontwikkeling Zien! 4 juni 2019

Zien! is volop in ontwikkeling. Steeds meer scholen en leerkrachten willen naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling ook brede vorming verwerken in hun doelen en verantwoording. Door Zien! te vereenvoudigen en de focus te verbreden helpen we hierbij.

Aanleiding 

In de eerste plaats willen we Zien! gebruiksvriendelijker maken. Daarbij denken we onder andere aan het meer centraal zetten van de leerling (vragenlijst) en het vereenvoudigen van het invullen en opvragen van gegevens. Waar het huidige Zien! zich richt op het sociaal-emotionele functioneren, willen we in Zien! 2.0 de focus gaan verbreden naar meer vormingsgebieden. Aanleiding hiervoor is dat we signaleren dat scholen behoefte hebben aan handvatten om te werken aan de brede vorming van leerlingen. Thema’s die terugkomen zijn onder andere burgerschap en maatschappelijke competenties, executieve functies en 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Aanvullende thema's

Veel van deze thema’s hebben al een relatie met het huidige Zien!, maar dit zullen we nog explicieter laten terugkomen. De sociale vaardigheden willen we verbreden zodat ze niet alleen gaan over de sociale context van bekende leeftijdgenoten en volwassenen. Een voorbeeld hiervan is initiatief, in het huidige Zien! sociaal initiatief. In de nieuwe versie zullen we ook kijken of een kind initiatief toont richting onbekenden (maatschappelijke competenties) en uit zichzelf aan een taak begint (executieve functies). Ook willen we de vijf vaardigheden uitbreiden met zelfinzicht, zelfsturing en de drie denkvaardigheden: creatief, analytisch en kritisch denken. 


Waarom, hoe en wat?

Naast deze aanvullende vaardigheden (wat) willen we in de scholingen en handelingssuggesties gaan werken vanuit het principe van de golden circle. Leerkrachten en leerlingen worden uitgedaagd om te bedenken waarom ze bepaalde vaardigheden zouden willen versterken bij zichzelf of anderen. In de handelingssuggesties komen concrete tips te staan hoe je de vaardigheden kunt versterken en hoe je kunt bevorderen dat leerlingen hier ook aan willen werken.  

Golden circle

Denk mee! 

Wil je meedenken en/of feedback geven op idee├źn en concepten? We nodigen je hartelijk uit om een mailtje te sturen naar zien@parnassys-academie.nl.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.