Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO 9 maart 2023

Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema kun je nu digitaal (gratis) aanvragen!

Achtergrond

De nieuwe methode Kapitaal Nederlands is de opvolger van de oude methode TaalpuntNL. De makers van de nieuwe methode hebben de kans gegrepen veel verbeteringen door te voeren in het vak Nederlands. Een ervan is het streven naar een doorlopende leerlijn op het gebied van werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hierbij is voortgebouwd op een ouder initiatief van scholen in het midden van het land die al langer een zelfde werkwoordspellingsschema hanteerden.

Geactualiseerd schema

Dit werkwoorspellingssschema is geactualiseerd en opgenomen in Kapitaal Nederlands. Het wordt nu digitaal (gratis) ter beschikking gesteld aan basisscholen. Doel hiervan is dat leerlingen het in het boek zullen herkennen als ze in de brugklas komen.

Aanvragen werkwoordspellingsschema

Gaan jouw leerlingen in de brugklas zeggen: “Hé, dat deden we op de basisschool heel anders?” of “Hé, zo deden we het op de basisschool ook!” Vraag het schema (gratis) aan door een berichtje te sturen Lidianne Mijnheer.

NB. Bericht voor VO-scholen: Doordat vanuit Driestar educatief niet alle basisscholen goed benaderd kunnen worden met dit initiatief, raden we u aan ook zelf dit af te stemmen met uw toeleverende basisscholen door het digitale bestand door te sturen.

Meer nieuws

  • Taalreis naar Engeland: Culture, Course and Cakes

   Ieder jaar organiseert Driestar educatief een Taalreis naar Broadstairs, Engeland. Deze week bestaat uit een mooie combinatie van intensieve taalstudie en verrijkende ontmoetingen met onze Engelse buren. Leerkrachten in het basisonderwijs werken tijdens deze week vooral aan hun eigen vaardigheden.

  • Webinars over Gidsen 4: Didactiek – een christelijke les

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.

  • Bijwerkhulp begrijpend lezen of spelling door opgeleide studenten helpt scholen

   Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.

  • Nieuwe versie methode Taal actief vanaf volgend schooljaar beschikbaar

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. De seculiere versie van Taal actief 5 van uitgeverij Malmberg is nu al beschikbaar voor de groepen 4 en 5 en in cursusjaar 2023-2024 komt deze beschikbaar voor groep 6 t/m 8.

  • Katern ‘Werken met professionele leergemeenschappen’

   Een professionele leergemeenschap (PLG) kan docenten helpen om samen te leren. Dan moet zo’n PLG wel voldoen aan de goede kenmerken. En daar valt aan te werken, zo blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.