Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO 9 maart 2023

Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema kun je nu digitaal (gratis) aanvragen!

Achtergrond

De nieuwe methode Kapitaal Nederlands is de opvolger van de oude methode TaalpuntNL. De makers van de nieuwe methode hebben de kans gegrepen veel verbeteringen door te voeren in het vak Nederlands. Een ervan is het streven naar een doorlopende leerlijn op het gebied van werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hierbij is voortgebouwd op een ouder initiatief van scholen in het midden van het land die al langer een zelfde werkwoordspellingsschema hanteerden.

Geactualiseerd schema

Dit werkwoorspellingssschema is geactualiseerd en opgenomen in Kapitaal Nederlands. Het wordt nu digitaal (gratis) ter beschikking gesteld aan basisscholen. Doel hiervan is dat leerlingen het in het boek zullen herkennen als ze in de brugklas komen.

Aanvragen werkwoordspellingsschema

Gaan jouw leerlingen in de brugklas zeggen: “Hé, dat deden we op de basisschool heel anders?” of “Hé, zo deden we het op de basisschool ook!” Vraag het schema (gratis) aan door een berichtje te sturen Lidianne Mijnheer.

NB. Bericht voor VO-scholen: Doordat vanuit Driestar educatief niet alle basisscholen goed benaderd kunnen worden met dit initiatief, raden we u aan ook zelf dit af te stemmen met uw toeleverende basisscholen door het digitale bestand door te sturen.

Meer nieuws

  • Driestar onderwijsadvies en Gouwe Academie opnieuw ISO-gecertificeerd

   Onlangs heeft een externe auditor een audit uitgevoerd bij Driestar onderwijsadvies en Gouwe Academie. We zijn blij te kunnen melden dat we opnieuw het ISO-certificaat hebben gekregen!

  • Derde editie van magazine Samenspel verschenen

   De derde editie van Samenspel is verschenen! Dit magazine, boordevol nieuws en inspiratie over Samen in ontwikkeling, is verspreid onder de (erkende) opleidingsscholen die aangesloten zijn bij Samen in ontwikkeling en bij de stagescholen van Driestar hogeschool.

  • Nieuw MT Driestar onderwijsadvies

   Driestar onderwijsadvies heeft een nieuw MT. Evert de Bruin en Melinda Jansen vormen het nieuwe management. Beiden hebben ervaring in het onderwijs(advies) en werken al bij Driestar educatief.

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.