Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO 9 maart 2023

Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema kun je nu digitaal (gratis) aanvragen!

Achtergrond

De nieuwe methode Kapitaal Nederlands is de opvolger van de oude methode TaalpuntNL. De makers van de nieuwe methode hebben de kans gegrepen veel verbeteringen door te voeren in het vak Nederlands. Een ervan is het streven naar een doorlopende leerlijn op het gebied van werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hierbij is voortgebouwd op een ouder initiatief van scholen in het midden van het land die al langer een zelfde werkwoordspellingsschema hanteerden.

Geactualiseerd schema

Dit werkwoorspellingssschema is geactualiseerd en opgenomen in Kapitaal Nederlands. Het wordt nu digitaal (gratis) ter beschikking gesteld aan basisscholen. Doel hiervan is dat leerlingen het in het boek zullen herkennen als ze in de brugklas komen.

Aanvragen werkwoordspellingsschema

Gaan jouw leerlingen in de brugklas zeggen: “Hé, dat deden we op de basisschool heel anders?” of “Hé, zo deden we het op de basisschool ook!” Vraag het schema (gratis) aan door een berichtje te sturen Lidianne Mijnheer.

NB. Bericht voor VO-scholen: Doordat vanuit Driestar educatief niet alle basisscholen goed benaderd kunnen worden met dit initiatief, raden we u aan ook zelf dit af te stemmen met uw toeleverende basisscholen door het digitale bestand door te sturen.

Meer nieuws