Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie 10 juni 2021

Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

Eén van de studenten die haar diploma in ontvangst heeft genomen is Corline. In haar eindpresentatie deelde ze een gedicht. Het geeft een beeld van het proces tijdens de opleiding bij haar en haar team, hoe zij met het thema (hoog)begaafdheid zijn omgegaan:
 
Elke dag
Elk kind uniek, stimuleer talent
De woorden uit de schoolgids komen naar ons toe
Leerkracht voor de klas vraagt: hoe
Wordt dit werkelijkheid; het voelt zo onbekend
 
Een klein begin, vanuit plusklas naar de groep
Loslaten van lesstof, de methode, mijn veiligheid
Met elkaar de eerste stap, ook voor deze leerling tijd
We nemen ons handelen onder de loep
 
Nu wil ik snel, urgentie wordt gevoeld,
Beleid is rond en specialistzijn vraagt mij
Een stap naar voren te zetten, coachen hoort erbij
Ik voel me door de leerkuil overspoeld
 
Iedere dag met grote zorg een kleine pas
We gaan voor talentmomenten in elke klas


In het najaar van 2021 starten we opnieuw met deze mooie opleiding. Wil je meer weten over de post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie of wil je je aanmelden? Kijk dan op onze website voor meer informatie of neem contact op met Mirjam Floor.

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.

  • 'Krachtenbundeling nodig bij opleiden leraren'

   Onze kinderen opvoeden en onderwijzen in de vreze des Heeren- dat vraagt om Bijbelgetrouwe leerkrachten. Samenwerking binnen het christelijk-reformatorisch onderwijs is meer dan ooit nodig, schetsen betrokkenen, om ook in de toekomst voldoende nieuwkomers en zijinstromers te kunnen blijven opleiden.