Digitale leerlingen ná coronatijd 27 mei 2021

Internet: de plaats van ontspanning, ontmoeting, samenwerking én online lessen. De coronaperiode heeft het mediagebruik van basisschoolleerlingen flink uitgebreid. Leerlingen die feilloos de weg weten online, maar die geen kritische mediagebruikers zijn, zo blijkt uit recent onderzoek. Hoe help je jouw leerlingen om weerbare mediagebruikers te worden?

Mediavaardig zijn ze, de basisschoolleerlingen van 2021. De Monitor Mediagebruik 7-12 jaar leert dat de kinderen gemiddeld ruim drie uur per dag online zijn. Maar aan mediawijsheid ontbreekt het. Maar weinige schoolkinderen stellen zichzelf vragen als: “Is het waar wat hier staat?”, “Is deze website betrouwbaar?” en “Zal ik deze foto wel posten?” Voor het ontwikkelen van een dergelijke houding is de aanwezigheid van een betrokken opvoeder nodig, stelt lector Peter Nikken van het lectoraat Jeugd en Media van hogeschool Windesheim. “Uit internationaal onderzoek weten we dat oprechte betrokkenheid van ouders bij wat kinderen online doen, helpt om kritischer te worden (…). Juist basisschoolkinderen hebben die steun van ouders nodig.” Precies die betrokkenheid van opvoeders ontbreekt veelal, toont hetzelfde onderzoek. Het mediagebruik van kinderen neemt toe, terwijl de opvoeders niet goed weten hoe ze hun kinderen hiervoor kunnen toerusten.

Online burgerschap

Ook binnen veel scholen speelt deze zoektocht. Het is goed dat de aandacht voor (online) burgerschap toeneemt. Juist op de plek waar kinderen worden voorbereid op een toekomstige plek in de (digitale) maatschappij is het belangrijk om na te denken over een passend curriculum rond mediawijsheid. Moedgevend is het dat oprechte betrokkenheid van opvoeders een kritische houding stimuleert bij kinderen. Het heeft dus zin om gericht aandacht te hebben voor dit onderwerp in de klas! “Hoe meer een kind zich bewust is van wat zich afspeelt in media, des te weerbaarder is hij richting de puberteit en volwassenheid”, noemt Peter Nikken in de bespreking van de Monitor.

STAPP

Hoe mediawijsheid in de klas te brengen? De christelijke methode STAPP is ontwikkeld om met leerlingen actief te bezinnen op en te oefenen met wijs mediagebruik. In de methode worden voortdurend lijnen getrokken naar de Bijbel (ons kompas!) en goed burgerschap (onze opdracht!). Dit wordt bereikt door in elke les één of enkele waarden centraal te zetten. In de lessen komen weten, ervaren, oefenen en reflecteren steeds weer aan de orde. Mediawijs? Dat wordt je door te oefenen, door fouten te maken, door die te bespreken en door samen verder te leren! Daarom is de methode beschikbaar voor groep 1 tot 8 van de basisschool, voor het voortgezet onderwijs en binnenkort ook voor het S(B)O.

Meer weten?

Benieuwd naar de methode? Op www.stappmethode.nl zijn enkele lessen te downloaden om uit te proberen in de klas. Mediawijsheid? Natuurlijk breng je dat in de klas! Heb je al een vraag? Neem dan even contact op met Wim van den Bosch, onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies.

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.