Diagnostische tussentijdse toets biedt grote meerwaarde 23 maart 2016

Vanaf 2015 kunnen scholen meedoen aan de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT) van het College voor Toetsing en Examinering (CvTE). Driestar onderwijsadvies begeleidt de pilot op diverse vo-scholen.

Wat is de DTT? 

De DTT is een diagnostisch instrument voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het geeft inzicht waarom de opgaven goed of fout gemaakt zijn. De DTT is een tussentijdse toets die in februari aan het einde van de onderbouw (vmbo-2 en havo/vwo-3) wordt afgenomen. De toets is adaptief, dus elke leerling krijgt een toets op maat, afgestemd op zijn eigen individuele niveau. De toets verschaft informatie op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau.

Reactie op doorgeslagen toetscultuur

Het lijkt tegenstrijdig: er komt een nieuwe toets bij en tegelijkertijd kun je de introductie van de DTT in het voorgezet onderwijs beschouwen als een reactie op de doorgeslagen toetscultuur. Deze toets wordt ontwikkeld als hulpmiddel om onderwijs meer op maat te kunnen aanbieden.
 
De leerlingvolgsysteem (LVS)-toetsen geven aan hoever de leerling gekomen is, het beheersingsniveau dus. De DTT biedt de analyse waarom de leerling iets nog niet kan of waar juist de uitdaging ligt. De DTT maakt de achterliggende cognitieve vaardigheden zichtbaar. Bij deze toets gaat het dus om diagnose en niet om selectie. De huidige toetsen zijn vooral bedoeld om het niveau te bepalen. Bij de DTT krijgt de leerling geen cijfer.

Implementatie

De afgelopen weken zijn een aantal scholen begeleid bij de implementatie van de DTT. Men is enthousiast over de informatie die de DTT levert. Mooie dingen die werden genoemd:
 • Je kunt als school alle rapportages op alle niveaus zelf downloaden en printen.
 • De toetsen worden digitaal afgenomen en zijn adaptief. Leerlingen worden hierdoor uitgedaagd.
 • De docent hoeft zelf niets na te kijken.
 • Je kunt op vaksectieniveau goed zien op welke onderdelen het goed gaat en op welke onderdelen het beter kan.
 • Als mentor heb je in één keer overzicht hoe je leerlingen scoren en waar zij de komende tijd aan moeten gaan werken.
 • Scholen worden onderling gebenchmarkt, dus je ziet waar je school staat. De school is eigenaar van de uitslagen.
Aandachtspunten die naar voren kwamen:
 • Niet alle uitslagen corresponderen met het beeld dat de docenten van hun leerlingen hebben. Dit komt omdat de DTT nog in de pilotfase zit.
 • In hoeverre moeten we met de Cito-volgtoetsen door blijven gaan?
 • Er moet een vervolg op de uitslagen komen anders heeft toetsen geen zin.

Grote meerwaarde

Driestar onderwijsadvies heeft gemerkt dat de DTT een (grote) meerwaarde biedt voor de scholen als er vervolgacties op de uitslagen komen. Bij de invoering van DTT moet dus wel een verdere doordenking van het toetsbeleid plaatsvinden.

Vragen over dit thema? Neem contact op met onderwijsadviseur A. (Arend) Flier.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”