Diagnostische tussentijdse toets biedt grote meerwaarde 23 maart 2016

Vanaf 2015 kunnen scholen meedoen aan de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT) van het College voor Toetsing en Examinering (CvTE). Driestar onderwijsadvies begeleidt de pilot op diverse vo-scholen.

Wat is de DTT? 

De DTT is een diagnostisch instrument voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het geeft inzicht waarom de opgaven goed of fout gemaakt zijn. De DTT is een tussentijdse toets die in februari aan het einde van de onderbouw (vmbo-2 en havo/vwo-3) wordt afgenomen. De toets is adaptief, dus elke leerling krijgt een toets op maat, afgestemd op zijn eigen individuele niveau. De toets verschaft informatie op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau.

Reactie op doorgeslagen toetscultuur

Het lijkt tegenstrijdig: er komt een nieuwe toets bij en tegelijkertijd kun je de introductie van de DTT in het voorgezet onderwijs beschouwen als een reactie op de doorgeslagen toetscultuur. Deze toets wordt ontwikkeld als hulpmiddel om onderwijs meer op maat te kunnen aanbieden.
 
De leerlingvolgsysteem (LVS)-toetsen geven aan hoever de leerling gekomen is, het beheersingsniveau dus. De DTT biedt de analyse waarom de leerling iets nog niet kan of waar juist de uitdaging ligt. De DTT maakt de achterliggende cognitieve vaardigheden zichtbaar. Bij deze toets gaat het dus om diagnose en niet om selectie. De huidige toetsen zijn vooral bedoeld om het niveau te bepalen. Bij de DTT krijgt de leerling geen cijfer.

Implementatie

De afgelopen weken zijn een aantal scholen begeleid bij de implementatie van de DTT. Men is enthousiast over de informatie die de DTT levert. Mooie dingen die werden genoemd:
 • Je kunt als school alle rapportages op alle niveaus zelf downloaden en printen.
 • De toetsen worden digitaal afgenomen en zijn adaptief. Leerlingen worden hierdoor uitgedaagd.
 • De docent hoeft zelf niets na te kijken.
 • Je kunt op vaksectieniveau goed zien op welke onderdelen het goed gaat en op welke onderdelen het beter kan.
 • Als mentor heb je in één keer overzicht hoe je leerlingen scoren en waar zij de komende tijd aan moeten gaan werken.
 • Scholen worden onderling gebenchmarkt, dus je ziet waar je school staat. De school is eigenaar van de uitslagen.
Aandachtspunten die naar voren kwamen:
 • Niet alle uitslagen corresponderen met het beeld dat de docenten van hun leerlingen hebben. Dit komt omdat de DTT nog in de pilotfase zit.
 • In hoeverre moeten we met de Cito-volgtoetsen door blijven gaan?
 • Er moet een vervolg op de uitslagen komen anders heeft toetsen geen zin.

Grote meerwaarde

Driestar onderwijsadvies heeft gemerkt dat de DTT een (grote) meerwaarde biedt voor de scholen als er vervolgacties op de uitslagen komen. Bij de invoering van DTT moet dus wel een verdere doordenking van het toetsbeleid plaatsvinden.

Vragen over dit thema? Neem contact op met onderwijsadviseur A. (Arend) Flier.

Meer nieuws

  • Prijsvraag Taalpunt NL

   Leerlingen die met Taalpunt NL werken, opgelet! Dit jaar maken we een nieuwe, christelijke methode Nederlands (de opvolger van Taalpunt NL). We zoeken een naam voor de nieuwe methode. En daar hebben we jou voor nodig! Verzin jij de beste naam en win jij daarmee €25,-?

  • Extra afleveringen Driestarjournaal

   De veelbekeken reeks van Bijbelvertellingen in het Driestarjournaal stopt met Pinksteren. Volgende week zijn er nog een aantal extra afleveringen in samenwerking met Woord en Daad.

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.