Derde prijs voor lesontwerp lvo Bouw aan je wiskunde 21 november 2019

Johan Leurgans heeft de derde prijs behaald bij de vakdidactische ontwerpprijsvraag van de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren). Johan is student lvo wiskunde aan onze hogeschool en werkt op het Driestar College.


Aan de prijsvraag deden studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen mee die een vakdidactisch wiskundig ontwerp hebben gemaakt in het schooljaar 2018/2019. Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 2 november zijn de drie beste ontwerpen gepresenteerd. Het ontwerp moest inspirerend en origineel zijn, de creativiteit en het wiskundig denken en/of handelen van leerlingen stimuleren, overdraagbaar, laagdrempelig en uitvoerbaar zijn, een duidelijk doel hebben, wiskundig correct zijn en de schoonheid van de wiskunde laten zien.

Bouw aan je wiskunde

De opleiding lvo wiskunde van Driestar hogeschool koos Johans ontwerp ‘Bouw aan je wiskunde’ uit om in te sturen. Met dit ontwerp, dat hij had gemaakt als opdracht voor Vakdidactiek, viel hij vervolgens in de prijzen. Het juryrapport meldt: “Johan heeft op een leuke manier de reguliere stof uit het boek verwerkt tot een opdracht die leerlingen aanspreekt.” De jury vindt zijn opdracht passend bij de doelgroep vmbo en schrijft hierover: “Door het wedstrijdelement eraan toe te voegen zet hij naar ons idee een grotere groep aan tot zorgvuldig lezen, handelen en uitwerken wat op zijn beurt kan leiden tot een hoger leerrendement.”
 
De vereniging gaat met Johan overleggen over mogelijkheden om zijn ontwerp te delen met collega-wiskundedocenten in Nederland.

Meer informatie

Meer weten of interesse in onze opleiding tot leraar wiskunde? Neem contact op met studieleider Trudy van der Kolk.

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.