Derde prijs voor lesontwerp lvo Bouw aan je wiskunde 21 november 2019

Johan Leurgans heeft de derde prijs behaald bij de vakdidactische ontwerpprijsvraag van de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren). Johan is student lvo wiskunde aan onze hogeschool en werkt op het Driestar College.


Aan de prijsvraag deden studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen mee die een vakdidactisch wiskundig ontwerp hebben gemaakt in het schooljaar 2018/2019. Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 2 november zijn de drie beste ontwerpen gepresenteerd. Het ontwerp moest inspirerend en origineel zijn, de creativiteit en het wiskundig denken en/of handelen van leerlingen stimuleren, overdraagbaar, laagdrempelig en uitvoerbaar zijn, een duidelijk doel hebben, wiskundig correct zijn en de schoonheid van de wiskunde laten zien.

Bouw aan je wiskunde

De opleiding lvo wiskunde van Driestar hogeschool koos Johans ontwerp ‘Bouw aan je wiskunde’ uit om in te sturen. Met dit ontwerp, dat hij had gemaakt als opdracht voor Vakdidactiek, viel hij vervolgens in de prijzen. Het juryrapport meldt: “Johan heeft op een leuke manier de reguliere stof uit het boek verwerkt tot een opdracht die leerlingen aanspreekt.” De jury vindt zijn opdracht passend bij de doelgroep vmbo en schrijft hierover: “Door het wedstrijdelement eraan toe te voegen zet hij naar ons idee een grotere groep aan tot zorgvuldig lezen, handelen en uitwerken wat op zijn beurt kan leiden tot een hoger leerrendement.”
 
De vereniging gaat met Johan overleggen over mogelijkheden om zijn ontwerp te delen met collega-wiskundedocenten in Nederland.

Meer informatie

Meer weten of interesse in onze opleiding tot leraar wiskunde? Neem contact op met studieleider Trudy van der Kolk.

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.