Deelnemers delen ervaringen met cursus Vroegsignalering 12 september 2017

In februari dit jaar startte de cursus Vroegsignalering. Deze cursus geeft informatie hoe je opvallend gedrag bij zeer jonge kinderen tijdig kunt signaleren en op de juiste manier hierop actie kunt ondernemen als dat nodig is. Linda van Houwelingen en Inge de Rijke, beiden leidsters op Peuterspeelzaal De Flierefluiter, namen deel aan deze cursus en vertellen je over hun ervaringen.

Binnen de cursus komen verschillende thema’s aan bod. Een voorbeeld hiervan is: ‘hechting en het belang daarvan’. Naast de theoretische kant van de cursus, worden ook huiswerkopdrachten meegegeven en denken deelnemers met elkaar na over verschillende casussen. “Wij vonden het prettig dat we in zowel theorie als praktijk actief nadachten over het belang van hechting en hoe het kind reageert als het niet goed gehecht is”, aldus Linda en Inge.

Eigen rol als pedagogisch medewerker

Tijdens de hele cursus worden de deelnemers aan de hand van video’s en gesprekken meegenomen in de leefwereld en ontwikkeling van het kind. Met name is taal een belangrijk onderwerp in vroegsignalering. Daarom wordt binnen de cursus aandacht besteed aan taalachterstand en worden hiervoor verschillende tips en handvatten gegeven. Volgens Linda en Inge wordt er ook veel gekeken naar de eigen rol als pedagogisch medewerker: “Er werden vragen gesteld zoals: hoe is je houding, je eigen taalgebruik, luister je wel echt naar het kind en bied je de juiste uitdagingen?”

Aanmelding voor de cursus

“Naar onze mening biedt deze totale cursus veel informatie en ook genoeg stof tot nadenken”, aldus Linda en Inge. Als je ge├»nteresseerd bent in deze cursus, kun je op deze pagina meer informatie vinden over de cursus en de aanmelding. De cursus gaat van start in februari 2018.

Meer nieuws

  • Boem!

   Energizer, ijsbreker, intermezzo, uitsmijter, maar ook een volwaardig percussie-instrument.

  • Update: ZIEN! en monitoring sociale veiligheid

   Sinds afgelopen schooljaar is het mogelijk om met de leerlingvragenlijsten van ZIEN! de sociale veiligheid te monitoren. Dit naar aanleiding van de veranderde wetgeving. In dit artikel geven we je een update van de stand van zaken rondom ZIEN! en sociale veiligheid.

  • Haal meer uit het hulpprogramma ZIEN!

   Als je als leerkracht het hulpprogramma ZIEN! dagelijks gebruikt, zouden je leerlingen hier iets van moeten merken. Merken jouw leerlingen dat jij het programma ZIEN! gebruikt of stopt ZIEN! na het invullen? Lees hier hoe je nog meer uit ZIEN! kunt halen.

  • 7 tips om als ib'er om te gaan met bloktoets Rekenen

   Alleen op basis van behaalde cijfers een bloktoets beoordelen, is als het kijken naar het topje van een ijsberg. Als ib-er kan en moet je er veel meer uit halen. Met onderstaande tips haal je meer uit je rekenmethode.

  • Zo maak je een goede groepsanalyse

   Een nieuw schooljaar! Je hebt de groep via een warme overdracht uit handen van je collega gekregen. Maar weet je al hoe je groep er qua ontwikkeling voorstaat? Weet je waar de leemtes en uitdagingen zitten? Maak zelf met behulp van ParnasSys een analyse op groepsniveau. Een praktische handreiking.