Deelnemers delen ervaringen met cursus Vroegsignalering 12 september 2017

In februari dit jaar startte de cursus Vroegsignalering. Deze cursus geeft informatie hoe je opvallend gedrag bij zeer jonge kinderen tijdig kunt signaleren en op de juiste manier hierop actie kunt ondernemen als dat nodig is. Linda van Houwelingen en Inge de Rijke, beiden leidsters op Peuterspeelzaal De Flierefluiter, namen deel aan deze cursus en vertellen je over hun ervaringen.

Binnen de cursus komen verschillende thema’s aan bod. Een voorbeeld hiervan is: ‘hechting en het belang daarvan’. Naast de theoretische kant van de cursus, worden ook huiswerkopdrachten meegegeven en denken deelnemers met elkaar na over verschillende casussen. “Wij vonden het prettig dat we in zowel theorie als praktijk actief nadachten over het belang van hechting en hoe het kind reageert als het niet goed gehecht is”, aldus Linda en Inge.

Eigen rol als pedagogisch medewerker

Tijdens de hele cursus worden de deelnemers aan de hand van video’s en gesprekken meegenomen in de leefwereld en ontwikkeling van het kind. Met name is taal een belangrijk onderwerp in vroegsignalering. Daarom wordt binnen de cursus aandacht besteed aan taalachterstand en worden hiervoor verschillende tips en handvatten gegeven. Volgens Linda en Inge wordt er ook veel gekeken naar de eigen rol als pedagogisch medewerker: “Er werden vragen gesteld zoals: hoe is je houding, je eigen taalgebruik, luister je wel echt naar het kind en bied je de juiste uitdagingen?”

Aanmelding voor de cursus

“Naar onze mening biedt deze totale cursus veel informatie en ook genoeg stof tot nadenken”, aldus Linda en Inge. Als je geïnteresseerd bent in deze cursus, kun je op deze pagina meer informatie vinden over de cursus en de aanmelding. De cursus gaat van start in februari 2018.

Meer nieuws

  • Aan de slag met programmeren

   Besteed je al aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden? Daarbij hoort ook basiskennis van programmeren. Dat klinkt leuk, maar is meteen ook een uitdaging: hoe kun je daar aan werken? In de module leerlijnen in ParnasSys zijn nu twee leerlijnen beschikbaar die je daar heel concreet bij helpen.

  • Tips voor de invulling van zorgniveau 2 en 3 bij dyslexie

   De algemene leidraad van het Masterplan Dyslexie herzien en aangescherpt. Wij nemen je mee in de belangrijkste punten met betrekking tot zorgniveau 2 en 3.

  • Leer je leerlingen omgaan met geld

   Het doel van de 'week van het geld' is leerlingen te leren omgaan met geld

  • VIDEO: mannelijke studenten van Driestar hogeschool overmeesteren basisschool in Scherpenzeel

   Pabostudenten van het Men Only-team van Driestar hogeschool ‘overmeesterden’ vandaag basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel. Ze deden mee aan een landelijke actie van pabo’s waarmee aandacht wordt gevraagd voor het tekort aan meesters in het onderwijs. Bekijk de video!

  • ZIEN! en monitoring sociale veiligheid op het ZML

   Voor sommige kinderen in het so/vso zijn de bestaande leerlingvragenlijsten te talig en abstract. Je leest hier meer over de speciale versies die voor hen zijn ontwikkeld én over de pilot waarmee je aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid kunt voldoen.