Deelnemers delen ervaringen met cursus Vroegsignalering 12 september 2017

In februari dit jaar startte de cursus Vroegsignalering. Deze cursus geeft informatie hoe je opvallend gedrag bij zeer jonge kinderen tijdig kunt signaleren en op de juiste manier hierop actie kunt ondernemen als dat nodig is. Linda van Houwelingen en Inge de Rijke, beiden leidsters op Peuterspeelzaal De Flierefluiter, namen deel aan deze cursus en vertellen je over hun ervaringen.

Binnen de cursus komen verschillende thema’s aan bod. Een voorbeeld hiervan is: ‘hechting en het belang daarvan’. Naast de theoretische kant van de cursus, worden ook huiswerkopdrachten meegegeven en denken deelnemers met elkaar na over verschillende casussen. “Wij vonden het prettig dat we in zowel theorie als praktijk actief nadachten over het belang van hechting en hoe het kind reageert als het niet goed gehecht is”, aldus Linda en Inge.

Eigen rol als pedagogisch medewerker

Tijdens de hele cursus worden de deelnemers aan de hand van video’s en gesprekken meegenomen in de leefwereld en ontwikkeling van het kind. Met name is taal een belangrijk onderwerp in vroegsignalering. Daarom wordt binnen de cursus aandacht besteed aan taalachterstand en worden hiervoor verschillende tips en handvatten gegeven. Volgens Linda en Inge wordt er ook veel gekeken naar de eigen rol als pedagogisch medewerker: “Er werden vragen gesteld zoals: hoe is je houding, je eigen taalgebruik, luister je wel echt naar het kind en bied je de juiste uitdagingen?”

Aanmelding voor de cursus

“Naar onze mening biedt deze totale cursus veel informatie en ook genoeg stof tot nadenken”, aldus Linda en Inge. Als je geïnteresseerd bent in deze cursus, kun je op deze pagina meer informatie vinden over de cursus en de aanmelding. De cursus gaat van start in februari 2018.

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.