De nieuwe intelligentietest WISC-V-NL is uit! Geplaatst op 28 september 2018

Je hebt het vast al vernomen: de WISC-V-NL is in Nederland uitgegeven. Inmiddels gebruiken we al ruim tien jaar de WISC-III in Nederland om de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar te onderzoeken en nu is de nieuwste versie uit!


Omdat de WISC-III echt aan het verouderen was, is de nieuwe uitgave met enthousiasme ontvangen. Toen in Nederland de WISC-III werd ingevoerd, was men in Amerika al bezig de WISC-IV te ontwikkelen. Die is in Nederland echter nooit uitgekomen, omdat het een langdurig en kostbaar traject is om zo’n test van Nederlandse normen te voorzien.

Nieuwe mogelijkheden met WISC-V

De WISC-V sluit beter aan bij de manier waarop we het laatste decennium tegen intelligentie aankijken. Kortweg sluit deze test beter aan op het zogeheten CHC-model, waarbij fluïde intelligentie, het vermogen om te redeneren in nieuwe situaties, een belangrijke rol speelt. Het VIQ en PIQ zijn in de WISC-V-NL komen te vervallen en vervangen door vijf primaire indexscores. Daarnaast zijn er vijf aanvullende indexscores. Er zijn nieuwe subtests voor visueel-ruimtelijke vaardigheden, fluïde redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid toegevoegd. Met behulp van de verschillende indexscores en aanvullende subtests is het mogelijk om een zeer uitgebreide analyse op de onderzoeksresultaten uit te voeren. Nieuw is dat de WISC-V-NL ook met behulp van de iPad kan worden afgenomen. De iPad van de docent en de leerling wisselen de gegevens met elkaar uit.
 
In het achterliggende jaar hebben de orthopedagogen van Driestar onderwijsadvies intensieve training over de intelligentietest gevolgd. Ook voor het komende half jaar staan informatiebijeenkomsten en trainingsdagen gepland. We hebben ervoor gekozen om de WISC-V-NL zowel in de kofferuitgave aan te schaffen als via de IPad. De orthopedagogen kunnen in overleg met de docent kiezen wat passend is bij de betreffende klas.

COTAN

Zoals eerder vermeld, is het een heel proces is om een dergelijke test met Nederlandse normen goed genormeerd te krijgen. Er is een commissie die in Nederland het traject zeer nauwkeurig onderzoekt en zijn eigen beoordeling over, onder meer, de betrouwbaarheid en validiteit geeft. Deze commissie heet de ‘COTAN’. De beoordeling van een test door deze commissie telt zwaar mee voor het toepassen van de onderzoeksinstrumenten die wij als Driestar onderwijsadvies gebruiken. Daarom willen wij met de afname van de WISC-V-NL wachten tot de COTAN deze test beoordeeld heeft. Het is voor ons erg belangrijk om te weten of de Nederlandse normen die de uitgever heeft uitgebracht ook daadwerkelijk betrouwbaar en valide zijn. In principe zijn wij echter startklaar om de test af te nemen. Mocht je zelf, of een ouder, ondanks onze terughoudendheid, toch graag willen dat wij bij een kind van jullie school de WISC-V-NL afnemen, dan kun je dat aangeven.
 
We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen rond de WISC-V. Er zal ook op de informatiebijeenkomsten die voor intern begeleiders worden belegd, tijd voor de WISC-V worden gereserveerd.  
 
Voor de geïnteresseerden een klein kijkje in de keuken:
Primaire indexen:
Verbaal begrip index: het vermogen van het kind om toegang te krijgen tot de verworven woordkennis en deze vervolgens toe te passen.
Visueel-ruimtelijke index: het vermogen van het kind om visuele details te evalueren en visueel-ruimtelijke relaties te begrijpen waarmee geometrische ontwerpen volgens een model opgebouwd worden.
Fluïde Redeneren index: het vermogen van het kind om de onderliggende conceptuele relatie tussen visuele objecten te zien, en om redeneren toe te passen op de identificatie en toepassing van regels.
Werkgeheugen index: het vermogen van het kind om visuele en auditieve informatie te registeren, vast te houden en te manipuleren onder bewuste aandacht.
Verwerkingssnelheid index: de snelheid en nauwkeurigheid van visuele identificatie, besluitvorming en implementering van beslissingen van het kind.
 
Aanvullende indexen:
Kwantitatief Redeneren index;
Auditief werkgeheugen index;
Non-verbale index;
Algemene vaardigheid index;
Cognitieve competentie index.
 
 
 
Voor algemene vragen over de WISC-V kunt u mailen naar p.rosie@driestar-educatief.nl
 

Meer nieuws