De nieuwe intelligentietest WISC-V-NL is beoordeeld door de COTAN! 21 november 2019

Het is al weer enige maanden geleden dat we schreven over de nieuwe intelligentietest: de WISC-V. Inmiddels hebben de meesten van jullie al kennis gemaakt met deze test, doordat er kinderen van je school met dit instrument onderzocht zijn.

Het is voor iedereen even wennen aan de nieuwe termen die gebruikt worden, maar na een paar afnames krijgt iedereen toch al een goede affiniteit met deze test. Ook het gebruik van de iPads, vooral bij de dyslexieonderzoeken, begint te wennen en veel orthopedagogen zijn er enthousiast over. Ook de kinderen vinden het vaak leuk om getest te worden met de iPad.

COTAN

Vorige keer schreef ik dat deze test nog door de COTAN moest worden onderzocht: een commissie die in Nederland uitgebrachte en aangeboden tests zeer nauwkeurig onderzoekt en zijn eigen beoordeling over onder meer de betrouwbaarheid en validiteit geeft. Ook gaf ik aan dat we als Driestar educatief met het gebruik van de WISC-V wilden wachten tot deze beoordeling eraan gegeven zou zijn. Dit liet echter zeer lang op zich wachten en daarom is (in navolging van de meeste instanties) besloten om de WISC-V vanaf 1 april 2019 toch al vast in te voeren. Je begrijpt dat we erg benieuwd waren naar de uitslagen die de COTAN aan de WISC-V zou geven.

Enige tijd geleden was het zover: de COTAN heeft de WISC-V beoordeeld. Ik wil de bevindingen in het kort met je delen en toelichten.

Testconstructie

De testconstructie is als GOED beoordeeld. Hierbij wordt beoordeeld of de test helder beschrijft waar hij voor is bedoeld, op welke theorieën hij is gebaseerd en dergelijke. Ook wordt beoordeeld of beschreven wordt wat de test beoogt te meten met de verschillende subtests en indexen. Het gaat hier dan louter om de beschrijving, niet of de test ook daadwerkelijk meet wat hij beoogt te meten.

Kwaliteit van het testmateriaal

De kwaliteit van het testmateriaal is als GOED beoordeeld. Hier kunt u denken aan de verschillende items, instructies en plaatjes die in de test gebruikt worden. Die moeten zoveel mogelijk voor enerlei uitleg vatbaar en zo helder mogelijk zijn.

Kwalitieit van de handleiding

De kwaliteit van de handleiding is als GOED beoordeeld. Het gaat hier zowel om de technische handleiding als de afname- en scoringshandleiding. Beide handleidingen dragen er toe bij dat de test zo eerlijk en zuiver mogelijk wordt afgenomen en gescoord.

Normen

De normen zijn als VOLDOENDE beoordeeld. Voor deze beoordeling is het nodig dat de WISC-V is ruime mate bij Nederlandse kinderen is afgenomen, gescoord en onderling is vergeleken. De oorspronkelijke test is in Amerika genormeerd en uitgegeven. De Nederlandse normering is mede gebaseerd op Vlaamse kinderen die (deels) ook in de steekproef waren opgenomen. De COTAN had dit liever niet gezien, maar dit gebeurt bij de meeste grote testen omdat Nederland een te klein land is om een dergelijk groot normeringsonderzoek zelfstandig op te zetten. Dit kán eventueel van belang zijn voor de normering bij bijvoorbeeld gehandicapte kinderen, omdat de wet- en regelgeving in België voor een persoonsgebonden budget anders is dan in Nederland. Sommige subtesten zijn wel genormeerd met alleen Nederlandse kinderen in de steekproef, waar mogelijk worden door Driestar educatief deze normen gebruikt.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is als GOED beoordeeld. Dit betreft het TIQ en de primaire en aanvullende indexscores, met uitzondering van de scores op Verbaal begrip index, Visueel ruimtelijke index en Werkgeheugen index, die als voldoende zijn beoordeeld. Het gaat er hierbij om dat de scores betrouwbaar zijn en niet (teveel) afhankelijk van meetfouten, zoals toevalligheden.

Begripsvaliditeit

De begripsvaliditeit is als VOLDOENDE beoordeeld. Validiteit is de mate waarin een test aan zijn doel beantwoordt: kan men uit de testscores die conclusies trekken die men op het oog heeft? Oftewel: dekt de vlag de lading wel echt? Meet de test het bedoelde begrip?

Criteriumvaliditeit

De criteriumvaliditeit is als ONVOLDOENDE beoordeeld. Het gaat er hier om in hoeverre de test een goede voorspeller is van niet-testgedrag. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het voorspellend vermogen van de test met betrekking tot indicatiestelling, gezien het doel van de WISC-V. Hier is te weinig onderzoek naar gedaan, dan beoordeelt de COTAN dit punt als onvoldoende.

Al met al zijn we natuurlijk erg blij dat de WISC-V op deze manier is beoordeeld. Vooral de normen, betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit zijn belangrijk voor ons om deze test met vertrouwen in te zetten. We hebben daarom echt afscheid genomen van de WISC-III, behalve in de zeer weinige situaties dat deze nog specifiek gevraagd kan worden.

We hopen dat jullie op de scholen ook de WISC-V positief ervaren en dat met behulp van deze test de kinderen op de scholen nóg specifieker begeleid kunnen worden!

Meer informatie

Wil je meer weten over de WISC-V of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Mail dan even met NVO Orthopedagoog-Generalist/GZ-psycholoog bij Driestar educatief, drs. Nel Rosie.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.