De nieuwe handelingssuggesties staan online in ZIEN! Geplaatst op 5 september 2018

De nieuwe handelingssuggesties staan online in ZIEN!, zodat je er als leerkracht meteen bij de start van het nieuwe schooljaar mee kunt werken. Voor Welbevinden en Betrokkenheid zijn de suggesties volledig vernieuwd. De suggesties voor de sociale vaardigheden zijn uitgebreid met extra suggesties voor aanpak.

Groepsvorming

De eerste weken na de zomervakantie staan in het teken van groepsvorming. Ook als de leerlingen al langer bij elkaar in de groep zitten, zullen ze de sociale interacties binnen de groep opnieuw moeten verkennen. Als leerkracht kun je dit proces stimuleren en sturen tot een positieve groep, waarin alle leerlingen zich prettig voelen. De graadmeters betrokkenheid en welbevinden van ZIEN! kun je gebruiken om er achter te komen hoe de leerlingen in je klas zich voelen. Zitten de leerlingen goed in hun vel? Zijn ze betrokken bij de leerkracht? Voelen ze zich prettig in de groep? De nieuwe handelingssuggesties helpen je hierbij. Je kunt ze dus nu al gebruiken, zonder dat je ZIEN! hebt ingevuld!

>> Bekijk bijvoorbeeld eens deze handelingssuggestie

Welbevinden en betrokkenheid

Binnen betrokkenheid en welbevinden zijn er vier nieuwe handelingssuggesties geschreven, voor elk van de psychologische basisbehoeften één:
 • Autonomie is het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en gedrag zelf te organiseren en om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het eigen zelfbesef.
 • Competentie houdt in dat de leerling vertrouwen heeft in het eigen kunnen en het gevoel dat hij de gewenste resultaten kan behalen.
 • Relatie met de leerkracht houdt in dat de leerling zich geaccepteerd en gesteund voelt door de leerkracht en zich veilig voelt bij hem/haar.
 • Relatie met andere kinderen is het ervaren van een positieve relatie met andere kinderen.
De suggesties zijn hetzelfde opgebouwd als de suggesties voor de sociale vaardigheden. Je vindt in de documenten een korte toelichting en de stellingen uit de vragenlijsten, zodat je weet wat er onder verstaan wordt. Daarnaast is er een overzicht met doelen beschikbaar, tips voor je eigen leerkrachtgedrag en suggesties die je kunt inzetten in de klas.

>> Download het overzicht met doelen voor Betrokkenheid
>> Download het overzicht met doelen voor Welbevinden

Sociale Vaardigheden

Voor de vijf sociale vaardigheden zijn de handelingssuggesties verder uitgebreid met suggesties voor aanpak. De suggesties zijn niet uitputtend, maar geven je als leerkracht een idee hoe je aan de doelen kunt werken. Er is naar gestreefd om de suggesties zo te maken dat je ze eenvoudig kunt inzetten in je reguliere lessen. Sommige onderwerpen lenen zich hier beter voor dan anderen (denk aan de ontwikkeltaak ‘samenwerken en samenspelen’, vergeleken met ‘omgaan met ruzies en conflicten’), maar het zet je als leerkracht wel aan het denken en geeft je suggesties voor handelen.

Aan de slag

Alle handelingssuggesties zijn terug te vinden onder Informatief, maar ook bij de suggesties op groeps- en leerlingniveau die terugkomen in de profielen. Je vindt ze door op één van de percentages bovenaan in het groepsprofiel te klikken, of op één van de indicatie-uitspraken op leerlingniveau.
 

Meer nieuws

  • Gewoon lesgeven

   Als leraar ervaar je veel werkdruk. Dagelijks komen er allerlei zaken op je af die veel tijd en aandacht vragen. Dit kunnen problemen zijn die zich maar niet lijken op te lossen, of collega’s die regels en afspraken zijn vergeten. En terwijl je de plooien van de dag glad strijkt, schiet je te binnen dat je bij een vergadering of overleg wordt verwacht. ’s Avonds plof je op de bank en verzucht je: ‘Kon ik maar weer eens gewoon lekker lesgeven.’

  • Stefan Paas: nieuwe Theoloog des Vaderlands

   Tijdens de Nacht van de Theologie die 27 oktober gehouden werd, is Stefan Paas benoemd tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Paas ziet de benoeming als ‘een vehikel om theologie naar de samenleving te brengen’.

  • Eetbare boekenleggers

   In de bibliotheek van Gouda, die met haar eetbare geschiedenis prachtig in het thema past, is de grootste bibliotheekcampagne van Nederland gestart.

  • Meld je nu aan voor de Grote Mediawijsheids-challenge 2018!

   Is multitasken echt zo efficiënt? Deel jij een wachtwoord met je beste vriendin? Hoe mediawijs zijn eersteklassers eigenlijk? Ontdek de mediawijsheid van de klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheids Challenge!

  • Hella S. Haasse: de 'Grande dame' van de Nederlandse literatuur

   Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Hella S. Haasse werd geboren. Ter gelegenheid hiervan werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een gedenksteen onthuld. In het jaar 1948 zou Hella S. Haasse definitief de literatuur binnenwandelen.