De nieuwe handelingssuggesties staan online in ZIEN! Geplaatst op 5 september 2018

De nieuwe handelingssuggesties staan online in ZIEN!, zodat je er als leerkracht meteen bij de start van het nieuwe schooljaar mee kunt werken. Voor Welbevinden en Betrokkenheid zijn de suggesties volledig vernieuwd. De suggesties voor de sociale vaardigheden zijn uitgebreid met extra suggesties voor aanpak.

Groepsvorming

De eerste weken na de zomervakantie staan in het teken van groepsvorming. Ook als de leerlingen al langer bij elkaar in de groep zitten, zullen ze de sociale interacties binnen de groep opnieuw moeten verkennen. Als leerkracht kun je dit proces stimuleren en sturen tot een positieve groep, waarin alle leerlingen zich prettig voelen. De graadmeters betrokkenheid en welbevinden van ZIEN! kun je gebruiken om er achter te komen hoe de leerlingen in je klas zich voelen. Zitten de leerlingen goed in hun vel? Zijn ze betrokken bij de leerkracht? Voelen ze zich prettig in de groep? De nieuwe handelingssuggesties helpen je hierbij. Je kunt ze dus nu al gebruiken, zonder dat je ZIEN! hebt ingevuld!

>> Bekijk bijvoorbeeld eens deze handelingssuggestie

Welbevinden en betrokkenheid

Binnen betrokkenheid en welbevinden zijn er vier nieuwe handelingssuggesties geschreven, voor elk van de psychologische basisbehoeften één:
 • Autonomie is het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en gedrag zelf te organiseren en om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het eigen zelfbesef.
 • Competentie houdt in dat de leerling vertrouwen heeft in het eigen kunnen en het gevoel dat hij de gewenste resultaten kan behalen.
 • Relatie met de leerkracht houdt in dat de leerling zich geaccepteerd en gesteund voelt door de leerkracht en zich veilig voelt bij hem/haar.
 • Relatie met andere kinderen is het ervaren van een positieve relatie met andere kinderen.
De suggesties zijn hetzelfde opgebouwd als de suggesties voor de sociale vaardigheden. Je vindt in de documenten een korte toelichting en de stellingen uit de vragenlijsten, zodat je weet wat er onder verstaan wordt. Daarnaast is er een overzicht met doelen beschikbaar, tips voor je eigen leerkrachtgedrag en suggesties die je kunt inzetten in de klas.

>> Download het overzicht met doelen voor Betrokkenheid
>> Download het overzicht met doelen voor Welbevinden

Sociale Vaardigheden

Voor de vijf sociale vaardigheden zijn de handelingssuggesties verder uitgebreid met suggesties voor aanpak. De suggesties zijn niet uitputtend, maar geven je als leerkracht een idee hoe je aan de doelen kunt werken. Er is naar gestreefd om de suggesties zo te maken dat je ze eenvoudig kunt inzetten in je reguliere lessen. Sommige onderwerpen lenen zich hier beter voor dan anderen (denk aan de ontwikkeltaak ‘samenwerken en samenspelen’, vergeleken met ‘omgaan met ruzies en conflicten’), maar het zet je als leerkracht wel aan het denken en geeft je suggesties voor handelen.

Aan de slag

Alle handelingssuggesties zijn terug te vinden onder Informatief, maar ook bij de suggesties op groeps- en leerlingniveau die terugkomen in de profielen. Je vindt ze door op één van de percentages bovenaan in het groepsprofiel te klikken, of op één van de indicatie-uitspraken op leerlingniveau.
 

Meer nieuws

  • Profiel van een christelijke leraar

   De schoolloopbaan van kinderen is een lange reis. Leraren trekken daarbij als gids met hen mee. Ze zijn dus zelf ook pelgrim. Met deze beelden tekent Bram de Muynck op uitnodigende wijze het karakter en profiel van een christelijke leraar.

  • Ben jij al uitgetoetst?

   Nederland is een echt toetsland. Er is nauwelijks een opleiding te vinden waar men cursisten klaarstoomt zonder toetsen. Zowel docenten als leerlingen lijken het als het summum van de opleiding te zien. Over het fenomeen toetsen valt echter wel één en ander te zeggen.

  • ROV congres: “Ouders Verbinden!?”

   Ouders en opvoeders zijn welkom op het vierde ROV congres op donderdag 8 november. Aan de hand van een interessant lezingenprogramma en verschillende workshops wordt er gesproken over het thema ‘Ouders verbinden?!’.

  • Positieve beoordeling NIO

   De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), is onlangs positief beoordeeld door de COTAN. De test is beschikbaar voor onder andere de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs!

  • Bouw aan spel in jouw klas

   ‘Er moet een schuin dak op, want daar slaapt ook nog iemand’, zegt Ella. De leerkracht doet voor hoe het dak stevig wordt. In de bouwhoek wordt geleerd! Maar hoe krijg je meer inzicht op de kwaliteit van spelontwikkeling?