De nieuwe handelingssuggesties staan online in ZIEN! Geplaatst op 5 september 2018

De nieuwe handelingssuggesties staan online in ZIEN!, zodat je er als leerkracht meteen bij de start van het nieuwe schooljaar mee kunt werken. Voor Welbevinden en Betrokkenheid zijn de suggesties volledig vernieuwd. De suggesties voor de sociale vaardigheden zijn uitgebreid met extra suggesties voor aanpak.

Groepsvorming

De eerste weken na de zomervakantie staan in het teken van groepsvorming. Ook als de leerlingen al langer bij elkaar in de groep zitten, zullen ze de sociale interacties binnen de groep opnieuw moeten verkennen. Als leerkracht kun je dit proces stimuleren en sturen tot een positieve groep, waarin alle leerlingen zich prettig voelen. De graadmeters betrokkenheid en welbevinden van ZIEN! kun je gebruiken om er achter te komen hoe de leerlingen in je klas zich voelen. Zitten de leerlingen goed in hun vel? Zijn ze betrokken bij de leerkracht? Voelen ze zich prettig in de groep? De nieuwe handelingssuggesties helpen je hierbij. Je kunt ze dus nu al gebruiken, zonder dat je ZIEN! hebt ingevuld!

>> Bekijk bijvoorbeeld eens deze handelingssuggestie

Welbevinden en betrokkenheid

Binnen betrokkenheid en welbevinden zijn er vier nieuwe handelingssuggesties geschreven, voor elk van de psychologische basisbehoeften één:
 • Autonomie is het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en gedrag zelf te organiseren en om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het eigen zelfbesef.
 • Competentie houdt in dat de leerling vertrouwen heeft in het eigen kunnen en het gevoel dat hij de gewenste resultaten kan behalen.
 • Relatie met de leerkracht houdt in dat de leerling zich geaccepteerd en gesteund voelt door de leerkracht en zich veilig voelt bij hem/haar.
 • Relatie met andere kinderen is het ervaren van een positieve relatie met andere kinderen.
De suggesties zijn hetzelfde opgebouwd als de suggesties voor de sociale vaardigheden. Je vindt in de documenten een korte toelichting en de stellingen uit de vragenlijsten, zodat je weet wat er onder verstaan wordt. Daarnaast is er een overzicht met doelen beschikbaar, tips voor je eigen leerkrachtgedrag en suggesties die je kunt inzetten in de klas.

>> Download het overzicht met doelen voor Betrokkenheid
>> Download het overzicht met doelen voor Welbevinden

Sociale Vaardigheden

Voor de vijf sociale vaardigheden zijn de handelingssuggesties verder uitgebreid met suggesties voor aanpak. De suggesties zijn niet uitputtend, maar geven je als leerkracht een idee hoe je aan de doelen kunt werken. Er is naar gestreefd om de suggesties zo te maken dat je ze eenvoudig kunt inzetten in je reguliere lessen. Sommige onderwerpen lenen zich hier beter voor dan anderen (denk aan de ontwikkeltaak ‘samenwerken en samenspelen’, vergeleken met ‘omgaan met ruzies en conflicten’), maar het zet je als leerkracht wel aan het denken en geeft je suggesties voor handelen.

Aan de slag

Alle handelingssuggesties zijn terug te vinden onder Informatief, maar ook bij de suggesties op groeps- en leerlingniveau die terugkomen in de profielen. Je vindt ze door op één van de percentages bovenaan in het groepsprofiel te klikken, of op één van de indicatie-uitspraken op leerlingniveau.
 

Meer nieuws

  • Ik zie je glimmen!

   “It’s not what you do, it’s how much love you put into the doing.” (Moeder Theresa, 1910-1997). Ik moest eraan denken bij het verhaal van Caroline, een van de studenten van de post-hbo-opleiding Jonge kind. Bij haar diplomering vertelt ze iets over de opbrengst van deze studie.

  • Nieuwe cursus dyslexie: 'continuüm van zorg remediëren'

   Myrthe gaat blij naar huis. Vandaag heeft ze eindelijk een zeven gehaald voor spelling! De afgelopen maanden heeft ze extra begeleiding gekregen van juf Jasmijn. Drie keer per week heeft ze geoefend met lastige regels. Wat zullen papa en mama trots op haar zijn!

  • Drie redenen om de Conference Primary English te bezoeken

   Enthousiaste sprekers en workshopleiders staan klaar om tijdens de Conference Primary English hun publiek mee te nemen in de wereld van Engels voor jonge kinderen. Deelnemer van vorig jaar: “Met de tips die ik kreeg in de workshop kon ik direct de volgende dag aan de slag.”

  • Snuffelen aan het telefoontoestel

   ‘Wat kun je met een smartphone allemaal doen?’ De kinderen van groep 1 van de Koningin Wilhelminaschool in Zoetermeer hoeven daar niet lang over na te denken. ‘Kijken of het gaat regenen.’ ‘Een appje sturen.’ ‘Een selfie maken.’ De school gebruikt de Stapp-methode om de kinderen te leren kritisch en wijs om te gaan met nieuwe media. DRS Magazine woonde een les bij.

  • Mooie scores voor lvo-studenten bij landelijke kennistoetsen

   Studenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool scoren goed op de landelijke kennistoetsen in december. Bij meerdere vakken is de score 100%!