De nieuwe handelingssuggesties staan online in ZIEN! Geplaatst op 5 september 2018

De nieuwe handelingssuggesties staan online in ZIEN!, zodat je er als leerkracht meteen bij de start van het nieuwe schooljaar mee kunt werken. Voor Welbevinden en Betrokkenheid zijn de suggesties volledig vernieuwd. De suggesties voor de sociale vaardigheden zijn uitgebreid met extra suggesties voor aanpak.

Groepsvorming

De eerste weken na de zomervakantie staan in het teken van groepsvorming. Ook als de leerlingen al langer bij elkaar in de groep zitten, zullen ze de sociale interacties binnen de groep opnieuw moeten verkennen. Als leerkracht kun je dit proces stimuleren en sturen tot een positieve groep, waarin alle leerlingen zich prettig voelen. De graadmeters betrokkenheid en welbevinden van ZIEN! kun je gebruiken om er achter te komen hoe de leerlingen in je klas zich voelen. Zitten de leerlingen goed in hun vel? Zijn ze betrokken bij de leerkracht? Voelen ze zich prettig in de groep? De nieuwe handelingssuggesties helpen je hierbij. Je kunt ze dus nu al gebruiken, zonder dat je ZIEN! hebt ingevuld!

>> Bekijk bijvoorbeeld eens deze handelingssuggestie

Welbevinden en betrokkenheid

Binnen betrokkenheid en welbevinden zijn er vier nieuwe handelingssuggesties geschreven, voor elk van de psychologische basisbehoeften één:
 • Autonomie is het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en gedrag zelf te organiseren en om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het eigen zelfbesef.
 • Competentie houdt in dat de leerling vertrouwen heeft in het eigen kunnen en het gevoel dat hij de gewenste resultaten kan behalen.
 • Relatie met de leerkracht houdt in dat de leerling zich geaccepteerd en gesteund voelt door de leerkracht en zich veilig voelt bij hem/haar.
 • Relatie met andere kinderen is het ervaren van een positieve relatie met andere kinderen.
De suggesties zijn hetzelfde opgebouwd als de suggesties voor de sociale vaardigheden. Je vindt in de documenten een korte toelichting en de stellingen uit de vragenlijsten, zodat je weet wat er onder verstaan wordt. Daarnaast is er een overzicht met doelen beschikbaar, tips voor je eigen leerkrachtgedrag en suggesties die je kunt inzetten in de klas.

>> Download het overzicht met doelen voor Betrokkenheid
>> Download het overzicht met doelen voor Welbevinden

Sociale Vaardigheden

Voor de vijf sociale vaardigheden zijn de handelingssuggesties verder uitgebreid met suggesties voor aanpak. De suggesties zijn niet uitputtend, maar geven je als leerkracht een idee hoe je aan de doelen kunt werken. Er is naar gestreefd om de suggesties zo te maken dat je ze eenvoudig kunt inzetten in je reguliere lessen. Sommige onderwerpen lenen zich hier beter voor dan anderen (denk aan de ontwikkeltaak ‘samenwerken en samenspelen’, vergeleken met ‘omgaan met ruzies en conflicten’), maar het zet je als leerkracht wel aan het denken en geeft je suggesties voor handelen.

Aan de slag

Alle handelingssuggesties zijn terug te vinden onder Informatief, maar ook bij de suggesties op groeps- en leerlingniveau die terugkomen in de profielen. Je vindt ze door op één van de percentages bovenaan in het groepsprofiel te klikken, of op één van de indicatie-uitspraken op leerlingniveau.
 

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?