'De hbo-coach kan echt verschil maken binnen het team van Pedagogisch medewerkers' 14 november 2018

In het voorjaar 2019 gaat de cursus tot hbo-coach van start. Laura Zwoferink, cursusleider: ‘Deze opleiding geeft pedagogisch medewerkers de mogelijkheid verder te groeien in hun vak en te specialiseren in de prachtige nieuwe functie van pedagogisch coach.’

Vanaf 1 januari 2019 is er in de kinderopvang een nieuwe wet van kracht. Pedagogisch medewerkers hebben recht op coaching door een pedagogisch coach. Elke organisatie moet  een hbo-coach in dienst hebben of inhuren. Laura Zwoferink: ‘De hbo-coach heeft oog voor de collega die worstelt met de vraag hoe ze dat ene kind met een ontwikkelingsachterstand uit haar groep net iets beter kan begeleiden. De pedagogisch medewerker is op haar beurt blij dat iemand met haar meekijkt en haar door middel van coachgesprekken helpt adequate actie te ondernemen.’

Laura vertelt verder aan de hand van een voorbeeld: ‘Neem bijvoorbeeld Anja en Hetty. Samen leiden zij een groep van zestien peuters. Het is een drukke groep met veel VVE-kinderen. Anja en Hetty vragen zich af hoe zij de VVE-kinderen meer aandacht kunnen geven binnen de groep. Zij komt observeren in de groep en op grond van haar bevindingen en die van de leidsters wordt er een goed  en haalbaar plan gemaakt. Anja en Hetty zijn erg blij met de tips van de coach. Zij kijkt, vanuit haar expertise, weer anders naar de groep en leert Anja en Hetty beter omgaan met de huidige situatie. Ondersteuning van de coach kan jouw team dus echt naar een hoger niveau tillen!’

Cursus tot hbo-coach

In het voorjaar 2019 biedt Driestar onderwijsadvies de cursus tot hbo-coach aan. Laura: ‘Deze opleiding geeft pedagogisch medewerkers de mogelijkheid verder te groeien in hun vak en te specialiseren in de prachtige nieuwe functie van pedagogisch coach. Als hbo-coach leer je op de juiste wijze gesprekken te voeren en hoe je als coach het beleid binnen jouw organisatie kunt versterken, verbeteren maar ook kunt waarborgen.
‘Ik vind het prachtig als mensen een schakel kunnen vormen binnen de organisatie om mensen te stimuleren en nóg beter worden in hun vak. Daarom heb ik er ontzettend veel zin in om deze cursus te leiden.’

Meer informatie over de cursus vind je op de cursuspagina. Voor vragen kun je contact opnemen met Laura Zwoferink.

Meer nieuws

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

  • Word jij een dyslexiespecialist 2.0?

   Bram (7 jaar) gaat na de zomervakantie naar groep 4. Hij heeft veel moeite met het oppakken van het leesproces. Ook spelling is voor hem lastig. Al het hele jaar zit hij in de intensieve instructiegroep voor lezen. Wanneer is het moment om de zorg te intensiveren? Moet er bij Bram ook gedacht worden aan dyslexie en hoe verloopt dat traject dan precies?