Dat leerlingen verschillende leerstijlen zouden hebben is neuromythe 30 januari 2020

Leerkrachten dienen een aanpak te hanteren die zoveel mogelijk zintuigen stimuleert. Dat leerlingen verschillende leerstijlen zouden hebben, heeft maar een zwakke wetenschappelijke basis.

Dit artikel verscheen op 29 januari 2020 in het RD.

”Beelddenker: leren door zien” kopte een artikel (RD 14-1). Kinderen die in beelden denken en via beelden leren, zouden problemen hebben in het reguliere onderwijs. Dat zou te sterk gericht zijn op kennisverwerving via het gehoor. Een heldere oproep aan leerkrachten en dyslexiebehandelaars in het basisonderwijs, zou je denken. De wetenschappelijke basis van beelddenken is echter zwak.

Een expert op het gebied van de werking van hersenen in relatie tot gedrag en onderwijs, oud-hoogleraar Jelle Jolles, waarschuwt voor terughoudendheid. Hij schrijft samen met Dekker en Lee: „Het gebied van de neurowetenschappen is breed en zeer complex. Daarom zijn resultaten van neurowetenschappelijk onderzoek lastig te interpreteren voor niet-specialisten. Ook zijn de onderzoeksbevindingen gewoonlijk nog niet te vertalen naar bruikbare toepassingen voor het onderwijs” (in ”Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs”, 2014). Hierdoor ontstaan gemakkelijk neuromythen, misverstanden rond hersenen en hersenfuncties.

Lees het hele artikel in het RD.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.