Dat leerlingen verschillende leerstijlen zouden hebben is neuromythe 30 januari 2020

Leerkrachten dienen een aanpak te hanteren die zoveel mogelijk zintuigen stimuleert. Dat leerlingen verschillende leerstijlen zouden hebben, heeft maar een zwakke wetenschappelijke basis.

Dit artikel verscheen op 29 januari 2020 in het RD.

”Beelddenker: leren door zien” kopte een artikel (RD 14-1). Kinderen die in beelden denken en via beelden leren, zouden problemen hebben in het reguliere onderwijs. Dat zou te sterk gericht zijn op kennisverwerving via het gehoor. Een heldere oproep aan leerkrachten en dyslexiebehandelaars in het basisonderwijs, zou je denken. De wetenschappelijke basis van beelddenken is echter zwak.

Een expert op het gebied van de werking van hersenen in relatie tot gedrag en onderwijs, oud-hoogleraar Jelle Jolles, waarschuwt voor terughoudendheid. Hij schrijft samen met Dekker en Lee: „Het gebied van de neurowetenschappen is breed en zeer complex. Daarom zijn resultaten van neurowetenschappelijk onderzoek lastig te interpreteren voor niet-specialisten. Ook zijn de onderzoeksbevindingen gewoonlijk nog niet te vertalen naar bruikbare toepassingen voor het onderwijs” (in ”Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs”, 2014). Hierdoor ontstaan gemakkelijk neuromythen, misverstanden rond hersenen en hersenfuncties.

Lees het hele artikel in het RD.

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.