Cursus dyslexiespecialist 2.0 - meld je aan! 12 november 2019

Dora (9 jaar) heeft net voor de zomervakantie een dyslexieverklaring gekregen. Ze start daarom met een vergoed behandeltraject. Jij bent intern begeleider en wil het traject zo optimaal mogelijk vormgeven. Je merkt echter dat je achtergrondinformatie mist over de inhoud van zo’n behandeltraject. Hiernaar ben je wel benieuwd, omdat je een goede samenwerking belangrijk vindt voor de ontwikkeling van Dora.

Onderwijs en dyslexie

Als intern begeleider en leerkracht voel je je verantwoordelijk om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen op lees- en spellinggebied. Er kunnen allerlei redenen waardoor de ontwikkeling echter stagneert. Als intensivering van begeleiding in de klas niet toereikend is, dan is het goed te kijken of diagnostiek en behandeling nodig zijn. Mogelijk dat er een dieper liggende oorzaak is van de achterstand en gedacht kan worden aan dyslexie. In dit stadium is het belangrijk dat samengewerkt wordt met jeugdzorg. In het goed vormgeven van dyslexiezorg op school is het continuüm van zorg een belangrijke leidraad.

Wat kun je doen als school?

In de hierboven beschreven samenwerking tussen school en jeugdzorg wordt verwacht dat veel kennis bij leerkrachten aanwezig is. De dyslexiespecialist kan daarbij op een overstijgend niveau meedenken met school. Het doorlopen van een dyslexietraject roept regelmatig vragen op bij degene die de helikopterview houdt op dyslexietrajecten. Misschien is er een stuk herkenning in de casus die hierboven beschrijven is. Het kan ook zijn dat er vragen zijn rondom de rol van co-morbiditeit, meertaligheid en dyslexie. Regelmatig lopen intern begeleiders en leerkrachten  er ook tegenaan dat ze niet goed weten wat ze moeten doen met kinderen die slim zijn en op lees- en spellinggebied een achterstand hebben. Kunnen deze leerlingen aangemeld worden voor een dyslexietraject ondanks dat ze niet aan voorwaarden voldoen?

Cursus dyslexiespecialist 2.0

Begin 2020 start de vernieuwde cursus tot dyslexiespecialist in Amersfoort en enkele weken later ook in Gouda. In deze vernieuwde cursus wordt aangesloten bij de meest actuele ontwikkelingen en wat dat van school vraagt. Na het afronden van deze cursus weet je alles rondom bovenstaande thema’s en nog meer. Informatie over de inhoud van de cursus en de data is te vinden op onze website. Meld je aan voor de cursus in Amersfoort of Gouda. Na het afronden van de cursus ontvangt je een certificaat en mag je jezelf dyslexiespecialist 2.0 van de school noemen.

Vragen? Neem contact op met W.C. (Lydia) Visser (orthopedagoog).

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.