Cursus dyslexiespecialist 2.0 - meld je aan! 12 november 2019

Dora (9 jaar) heeft net voor de zomervakantie een dyslexieverklaring gekregen. Ze start daarom met een vergoed behandeltraject. Jij bent intern begeleider en wil het traject zo optimaal mogelijk vormgeven. Je merkt echter dat je achtergrondinformatie mist over de inhoud van zo’n behandeltraject. Hiernaar ben je wel benieuwd, omdat je een goede samenwerking belangrijk vindt voor de ontwikkeling van Dora.

Onderwijs en dyslexie

Als intern begeleider en leerkracht voel je je verantwoordelijk om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen op lees- en spellinggebied. Er kunnen allerlei redenen waardoor de ontwikkeling echter stagneert. Als intensivering van begeleiding in de klas niet toereikend is, dan is het goed te kijken of diagnostiek en behandeling nodig zijn. Mogelijk dat er een dieper liggende oorzaak is van de achterstand en gedacht kan worden aan dyslexie. In dit stadium is het belangrijk dat samengewerkt wordt met jeugdzorg. In het goed vormgeven van dyslexiezorg op school is het continuüm van zorg een belangrijke leidraad.

Wat kun je doen als school?

In de hierboven beschreven samenwerking tussen school en jeugdzorg wordt verwacht dat veel kennis bij leerkrachten aanwezig is. De dyslexiespecialist kan daarbij op een overstijgend niveau meedenken met school. Het doorlopen van een dyslexietraject roept regelmatig vragen op bij degene die de helikopterview houdt op dyslexietrajecten. Misschien is er een stuk herkenning in de casus die hierboven beschrijven is. Het kan ook zijn dat er vragen zijn rondom de rol van co-morbiditeit, meertaligheid en dyslexie. Regelmatig lopen intern begeleiders en leerkrachten  er ook tegenaan dat ze niet goed weten wat ze moeten doen met kinderen die slim zijn en op lees- en spellinggebied een achterstand hebben. Kunnen deze leerlingen aangemeld worden voor een dyslexietraject ondanks dat ze niet aan voorwaarden voldoen?

Cursus dyslexiespecialist 2.0

Begin 2020 start de vernieuwde cursus tot dyslexiespecialist in Amersfoort en enkele weken later ook in Gouda. In deze vernieuwde cursus wordt aangesloten bij de meest actuele ontwikkelingen en wat dat van school vraagt. Na het afronden van deze cursus weet je alles rondom bovenstaande thema’s en nog meer. Informatie over de inhoud van de cursus en de data is te vinden op onze website. Meld je aan voor de cursus in Amersfoort of Gouda. Na het afronden van de cursus ontvangt je een certificaat en mag je jezelf dyslexiespecialist 2.0 van de school noemen.

Vragen? Neem contact op met W.C. (Lydia) Visser (orthopedagoog).

Meer nieuws

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.

  • Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

   Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden.