Cursus dyslexiespecialist 2.0 - meld je aan! 12 november 2019

Dora (9 jaar) heeft net voor de zomervakantie een dyslexieverklaring gekregen. Ze start daarom met een vergoed behandeltraject. Jij bent intern begeleider en wil het traject zo optimaal mogelijk vormgeven. Je merkt echter dat je achtergrondinformatie mist over de inhoud van zo’n behandeltraject. Hiernaar ben je wel benieuwd, omdat je een goede samenwerking belangrijk vindt voor de ontwikkeling van Dora.

Onderwijs en dyslexie

Als intern begeleider en leerkracht voel je je verantwoordelijk om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen op lees- en spellinggebied. Er kunnen allerlei redenen waardoor de ontwikkeling echter stagneert. Als intensivering van begeleiding in de klas niet toereikend is, dan is het goed te kijken of diagnostiek en behandeling nodig zijn. Mogelijk dat er een dieper liggende oorzaak is van de achterstand en gedacht kan worden aan dyslexie. In dit stadium is het belangrijk dat samengewerkt wordt met jeugdzorg. In het goed vormgeven van dyslexiezorg op school is het continuüm van zorg een belangrijke leidraad.

Wat kun je doen als school?

In de hierboven beschreven samenwerking tussen school en jeugdzorg wordt verwacht dat veel kennis bij leerkrachten aanwezig is. De dyslexiespecialist kan daarbij op een overstijgend niveau meedenken met school. Het doorlopen van een dyslexietraject roept regelmatig vragen op bij degene die de helikopterview houdt op dyslexietrajecten. Misschien is er een stuk herkenning in de casus die hierboven beschrijven is. Het kan ook zijn dat er vragen zijn rondom de rol van co-morbiditeit, meertaligheid en dyslexie. Regelmatig lopen intern begeleiders en leerkrachten  er ook tegenaan dat ze niet goed weten wat ze moeten doen met kinderen die slim zijn en op lees- en spellinggebied een achterstand hebben. Kunnen deze leerlingen aangemeld worden voor een dyslexietraject ondanks dat ze niet aan voorwaarden voldoen?

Cursus dyslexiespecialist 2.0

Begin 2020 start de vernieuwde cursus tot dyslexiespecialist in Amersfoort en enkele weken later ook in Gouda. In deze vernieuwde cursus wordt aangesloten bij de meest actuele ontwikkelingen en wat dat van school vraagt. Na het afronden van deze cursus weet je alles rondom bovenstaande thema’s en nog meer. Informatie over de inhoud van de cursus en de data is te vinden op onze website. Meld je aan voor de cursus in Amersfoort of Gouda. Na het afronden van de cursus ontvangt je een certificaat en mag je jezelf dyslexiespecialist 2.0 van de school noemen.

Vragen? Neem contact op met W.C. (Lydia) Visser (orthopedagoog).

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.