Burgerschapsonderwijs: hoe werkt de ‘richting’ van de school door? 27 mei 2021

Op dit moment denkt elke PO- en VO-school in Nederland weer na over de burgerschapsopdracht. Die opdracht geldt voor scholen van alle ‘richtingen’. Bij Driestar educatief denken we daar dus samen met de scholen over na in het kader van het christelijk-reformatorisch onderwijs. Maar hoe doen ze dat nu op (bijvoorbeeld) een Islamitische school of een school met een pedagogische grondslag?

Een uniek online symposium op 23 juni geeft de gelegenheid om bij de buren te kijken en zo mogelijk van de buren te leren. Omdat we het belangrijk vinden dat er aandacht is voor de vraag hoe de richting van de school doorwerkt in het burgerschapsonderwijs, werken Driestar educatief en VGS mee aan de organisatie hiervan.

Online talkshow

De Eerste Kamer debatteert begin juni over de nieuwe burgerschapswet van minister Slob (Onderwijs). Als zij instemt met zijn voorstel, moeten scholen vanaf het nieuwe cursusjaar meer werk gaan maken van hun burgerschapsonderwijs. Hóe ze dat doen, mogen ze grotendeels zelf invullen. Sommige scholen zijn al behoorlijk ver met de doordenking of zelfs de uitvoering daarvan. Zes PO- en VO-scholen presenteren hun voorbeelden tijdens een online talkshow op 23 juni vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Zo hopen zij hun collega’s te inspireren om ook werk te maken van burgerschapsonderwijs dat past bij hun school en dat aansluit bij hun waarden en visie. Tijdens panelgesprekken zullen experts reageren op de presentaties. De deelnemers van deze bijeenkomst (iedereen die betrokken is bij burgerschapsonderwijs) doen ook mee: zij kunnen meepraten en vragen stellen aan de panelleden of de scholen.

Verschillende 'profielorganisaties'

Het unieke van deze talkshow zit niet alleen in de betrokkenheid van experts die reageren op praktijkvoorbeelden, maar ook in de samenwerking van verschillende ‘profielorganisaties’. Dat betekent dat scholen van verschillende levensbeschouwelijke richtingen een inkijkje geven in hun aanpak van burgerschapsonderwijs. Zowel voor beleidsmakers als leraren is het interessant om daarvan kennis te nemen en zo het eigen burgerschapsonderwijs scherper op het netvlies te krijgen. VGS en Driestar educatief vertegenwoordigen het christelijk-reformatorisch onderwijs in de organisatie van deze bijeenkomst.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 23 juni en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het is een gezamenlijk initiatief van de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VBS, VGS en ISBO, van Driestar educatief en de VOO, van de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en van de Stichting School & Veiligheid.

Inschrijven is gratis en kan via de website van School en veiligheid. Ben jij erbij?

Meer nieuws

  • Lectoraatsdag - live uitzending

   Het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) begint een lectoraat in samenwerking met Driestar educatief. Op 29 september vindt de aftrap plaats. We vieren dat er een lectoraat is ingericht voor PC GVO en Dr. Jan van Doleweerd wordt geïnstalleerd als lector.

  • Zet het vast in je agenda: de Mediawijsheidschallenge 2021

   Vloggers, mediamijders, Insta-fanaten: ze zitten allemaal in je klas. En allemaal hebben ze een gezond portie mediawijsheid nodig. Want hoe voorkom je identiteitsfraude, welke informatie weet Google van jou en wat zijn cookies? Ontdek de mediawijsheid van je klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheidschallenge die start in de Week van de Mediawijsheid!

  • 'A sense of community' binnen het schoolteam

   Stel je binnen je team weleens de vraag: ‘Willen jullie even meekijken. Hoe kan ik het beste inspelen op de vraag van leerling Hidde?’ De sfeer binnen je team moet veilig zijn om zo’n vraag te durven stellen. Je laat er immers mee zien dat je je minder competent voelt. Veiligheid biedt ruimte om te benoemen dat je je handelingsverlegen voelt en hulp nodig hebt.

  • Boekenopdracht Boekenweek voor jongeren

   Rond de Boekenweek van jongeren (17-26 september) kan een bericht over jeugdliteratuur natuurlijk niet ontbreken. Gelukkig wordt op alle VO-scholen steeds meer gelezen. Dat dat hard nodig is, weet iedereen. Een groeiend aantal docenten maakt gebruik van de website www.boekenopdracht.nl, een initiatief van de CVHO en Driestar educatief.

  • ‘Gidsen’ daagt uit tot goed gesprek over christelijke schoolpedagogiek

   Geen onbetwistbare onderwijsdogmatiek, maar een ‘open schoolpedagogiek’ hebben dr. Bram de Muynck en dr. Bram Kunz willen schrijven. Met Gidsen hopen ze ‘heel nadrukkelijk’ een goed gesprek te beginnen over het waartoe van christelijk onderwijs anno nu. ‘Met vakgenoten vanuit eigen kring, maar ook met collega’s van buiten.’