Burgerschapsonderwijs: hoe werkt de ‘richting’ van de school door? 27 mei 2021

Op dit moment denkt elke PO- en VO-school in Nederland weer na over de burgerschapsopdracht. Die opdracht geldt voor scholen van alle ‘richtingen’. Bij Driestar educatief denken we daar dus samen met de scholen over na in het kader van het christelijk-reformatorisch onderwijs. Maar hoe doen ze dat nu op (bijvoorbeeld) een Islamitische school of een school met een pedagogische grondslag?

Een uniek online symposium op 23 juni geeft de gelegenheid om bij de buren te kijken en zo mogelijk van de buren te leren. Omdat we het belangrijk vinden dat er aandacht is voor de vraag hoe de richting van de school doorwerkt in het burgerschapsonderwijs, werken Driestar educatief en VGS mee aan de organisatie hiervan.

Online talkshow

De Eerste Kamer debatteert begin juni over de nieuwe burgerschapswet van minister Slob (Onderwijs). Als zij instemt met zijn voorstel, moeten scholen vanaf het nieuwe cursusjaar meer werk gaan maken van hun burgerschapsonderwijs. Hóe ze dat doen, mogen ze grotendeels zelf invullen. Sommige scholen zijn al behoorlijk ver met de doordenking of zelfs de uitvoering daarvan. Zes PO- en VO-scholen presenteren hun voorbeelden tijdens een online talkshow op 23 juni vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Zo hopen zij hun collega’s te inspireren om ook werk te maken van burgerschapsonderwijs dat past bij hun school en dat aansluit bij hun waarden en visie. Tijdens panelgesprekken zullen experts reageren op de presentaties. De deelnemers van deze bijeenkomst (iedereen die betrokken is bij burgerschapsonderwijs) doen ook mee: zij kunnen meepraten en vragen stellen aan de panelleden of de scholen.

Verschillende 'profielorganisaties'

Het unieke van deze talkshow zit niet alleen in de betrokkenheid van experts die reageren op praktijkvoorbeelden, maar ook in de samenwerking van verschillende ‘profielorganisaties’. Dat betekent dat scholen van verschillende levensbeschouwelijke richtingen een inkijkje geven in hun aanpak van burgerschapsonderwijs. Zowel voor beleidsmakers als leraren is het interessant om daarvan kennis te nemen en zo het eigen burgerschapsonderwijs scherper op het netvlies te krijgen. VGS en Driestar educatief vertegenwoordigen het christelijk-reformatorisch onderwijs in de organisatie van deze bijeenkomst.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 23 juni en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het is een gezamenlijk initiatief van de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VBS, VGS en ISBO, van Driestar educatief en de VOO, van de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en van de Stichting School & Veiligheid.

Inschrijven is gratis en kan via de website van School en veiligheid. Ben jij erbij?

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.